“Đảng Cử Dân Bầu”

Tựa bài viết này được để trong mặc kép bởi vì đây là lối tuyên truyền  của đảng cộng sản việt nam (csvn). Những bồi bút tại Việt Nam hay đánh lận con đen, nhìn vào sự bầu cử của các quốc gia dân chủ với sự đại điện của nhiều đảng phái và từ đó đảng csvn đẻ ra từ ngữ “đảng cử dân bầu”.

Ở các nước tự do mà Mỹ là thí dụ điển hình cho bài viết này, thì mỗi cá nhân tự chọn cho mình một đảng phái, hoặc không cần phải nằm trong đảng phái nào đều có thể ra ứng cử. Sự tranh cử được xảy ra hai giai đoạn: bầu cử sơ bộ để chọn người đại diện cho đảng phái của mình ra tranh chức vụ nào đó và kế đến là bầu cử chính thức mà cá nhân đại diện cho đảng mình ra tranh cử với đảng khác, hay cá nhân khác.

Bầu Cử Sơ Bộ (bất cứ chức vụ nào trong cơ chế của Hoa Kỳ)

Đây là cuộc bầu cử giữa những người trong đảng ra tranh cử với nhau. Thí dụ là chức vụ Tổng Thống của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hoà và đảng Dân Chủ hiện đang tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ tại những tiểu bang để chọn một người trong đảng ra tranh chức vụ Tổng Thống trong năm nay.

Những người trong đảng tự động ra ứng cử (không ai trong đảng đề nghị mà là sự tự ứng cử của mỗi người trong đảng) và nếu có nhiều người trong đảng ra ứng cử thì các ứng cử viên phải tìm đủ mọi cách để vận động cử tri bỏ phiếu cho mình. Và khi cử tri bỏ phiếu, ứng cử viên thắng đủ số phiếu của cử tri đoàn (trên 50% tổng số cử tri đoàn) thì ứng cử viên đó tự động là đại diện cho đảng của mình để ra tranh chức vụ Tổng Thống với những đảng phái khác hay cá nhân khác.

Để trở thành đại diện cho đảng Cộng Hoà thì ứng cử viên cần thắng 1237  cử tri đoàn (tổng cộng cử tri đoàn bên đảng Cộng Hoà là 2472). Nếu những người ra tranh cử không đạt được số cử tri đoàn trên thì trong đại hội đảng, các cử tri đoàn sẽ lựa chọn bất cứ ai có đủ khả năng thắng cử trong kỳ bầu cử chính thức để đại diện cho đảng của mình. Bên đảng Cộng Hoà tính ngày 23 tháng 3 năm 2016 thì còn 3 ứng cử viên đang tranh cử là đại diện cho đảng Cộng Hoà để chính thức tranh cử chức vụ Tổng Thống vào tháng 11 sắp đến. Hiện giờ thì số cử tri đoàn được sắp sếp theo thứ tự sau đây (kết quả theo CNN, ngày 23 tháng 3 năm 2016): Donald Trump có số cử tri đoàn cao nhất (741); kế đến Ted Cruz  đứng thứ hai (461); John Kasich đứng hàng thứ ba (145). Nếu theo thứ tự này và cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở tất cả tiểu bang chấm dứt và không ai trong số ba vị còn lại này đạt được 1237 cử tri đoàn (tổng cộng cử tri đoàn là 2472) thì trong kỳ đại hội đảng, các cử tri đoàn có thể chọn một người mà không nhất thiết là ba người này. Nghĩa là nếu ông Donald Trump có số cử tri đoàn cao nhất nhưng dưới con số 1237 thì trong kỳ đại hội đảng, không nhất thiết các cử tri đoàn trong đại hội sẽ chọn ông Trump nếu họ nghĩ rằng ông Trump không thể thắng cử với đối thủ của đảng Dân Chủ hay của những đảng phái khác ra tranh cử.

Đối với đảng Dân Chủ, ứng cử viên ra tranh cử (bầu sơ bộ) trong đảng cần phải thắng 2382 cử tri đoàn (tổng cộng số cử tri đoàn là 4763). Nếu tất cả những người ra tranh cử không đạt con số này thì trong kỳ đại hội đảng, các cử tri đoàn sẽ chọn một trong những người còn lại là đại diện cho đảng của mình. Dĩ nhiên ứng cử viên nào có số cử tri đoàn cao nhất chưa chắc sẽ được chọn trong kỳ đại hội đảng này. Thành ra cách tốt nhất cho hai đảng là đạt số cử tri đoàn tối thiểu để trở thành đại diện cho đảng mà không bị hất chân trong kỳ đại hội đảng. Bên đảng Dân Chủ hiện giờ vẫn còn hai người (bà Clinton và ông Sanders)  ra tranh cử và có lẽ bà Clinton sẽ đạt được số cử tri đoàn tối thiểu để trở thành người đại diện của đảng Dân Chủ ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2016.

Bầu Cử Chính Thức

Cuộc bầu cử chính thức tổ chức vào tháng 11. Trong năm nay, 2016, ngoài chức vụ Tổng Thống còn có những tranh cử của Quốc Hội. Tranh cử của Quốc Hội nằm trong phạm vi của tiểu bang trong khi tranh cử của Tổng Thống nằm trong phạm vi toàn quốc.

Trong cuộc bầu cử này thì một người đại diện cho đảng của mình ra tranh cử hoặc ứng cử viên độc lập cùng nhau tranh chức vụ tổng thống. Ở Mỹ thường chỉ có hai đảng chính thức cử đại diện của đảng mình ra tranh cử chức vụ Tổng Thống. Thỉnh thoảng có những ứng cử viên độc lập, hoặc thuộc đảng phái khác. Tuy nhiên chưa có ứng cử viên độc lập nào hoặc đảng phái nào (ngoài Dân Chủ và Cộng Hoà) thắng được chức vụ Tổng Thống.

Trong kỳ bầu cử này, để thắng chức vụ Tổng Thống, người ra tranh cử cần đạt được 270 cử tri đoàn (tổng cộng cử tri đoàn là 538). Nếu có ba vị ra tranh cử và không ai đạt được số cử tri đoàn cần thiết thì Hạ Viện sẽ chọn người (3 người có số cử tri đoàn cao nhất) làm tổng thống, và Thượng Viện chọn vị phó tổng thống (hai người có số cử tri đoàn nhất). Hạ Viện chọn vị tổng thống chỉ xảy ra hai lần trong lịch sử của Hoa Kỳ vào năm 1801 và 1825 khi mà cuộc tranh cử không một ứng cử viên nào đạt được cử tri đoàn tối thiểu (trong thời gian trên số cử tri đoàn ít hơn hiện giờ).

Đối với đảng Cộng Hoà hiện giờ, nếu Trump thực sự đạt con số 1237 cử tri đoàn thì Trump tự động là đại diện cho đảng Cộng Hoà ra tranh cử trong tháng 11 này. Và nếu trong tháng 11 này, chẳng may cử tri Hoa Kỳ chọn Trump làm tổng thống, tức là số đông (trên 50%) cử tri bỏ phiếu cho Trump thì liệu Trump có là vị Tống Thống mới hay không? Điều này tuỳ thuộc vào 538 vị cử tri đoàn cho cuộc bầu cử này. Nên nhớ rằng theo đúng Hiến Pháp Hoa Kỳ thì chức vụ Tổng Thống do 538 vị cử tri đoàn (electoral college) này quyết định, cử tri (người dân) không trực tiếp chọn vị Tổng Thống. Thông thường các vị cử tri đoàn này bỏ phiếu theo số đông của cử tri. Nhưng điều này sẽ không bảo đảm bởi Hiến Pháp đã ghi rõ là cử tri đoàn sẽ chọn người cho chức vị Tổng Thống.  Cho nên nếu Trump đạt số phiếu từ cử tri hơn 50% và số đông trong 538 vị cử tri đoàn này không nghĩ là Trump có đủ khả năng — thì những cử tri đoàn này có quyền chọn người khác trong số những người ra tranh cử theo Hiến Pháp đã định.  Mặc dù có một số tiểu bang có luật là cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho người được nhiều phiếu từ người dân. Tuy nhiên rất nhiều tiểu bang khác không có luật này thành ra các cử tri đoàn có thể bỏ phiếu ngược lại ý muốn của người dân nếu họ thấy rằng quyết định của người dân là sai lầm.

Như đã trình bày bên trên, ở một quốc gia dân chủ, không có chuyện “đảng cử dân bầu” mà là những người trong đảng tự ra ứng cử trong vòng sơ bộ của đảng mình. Sau đó ra ứng cử chính thức với các đảng phái khác. Đây mới chính là sự dân chủ thực sự.

Đối với VN, các bồi bút hoàn toàn không hiểu (hay không muốn hiểu) hình thức sinh hoạt dân chủ của nước ngoài, cứ cho rằng sự kiện “đảng cử dân bầu” tại VN cũng giống như các nước khác nhưng thực tế hoàn toàn khác xa, rất xa. Ở một chế độ độc tài như VN thì chuyện “đảng cử, dân phải bầu” thì đúng hơn. Bởi dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài các đảng viên đảng csvn và nếu dân bỏ phiếu trắng thì — đảng sẽ điền tên ai đó vào lá phiếu trắng đó và tuyên bố cá nhân đó thắng cử. Sẽ không bao giờ có một cuộc bầu cử dân chủ, độc lập ở chế độ độc tài.

Là người Việt Nam sống trong chế độ độc tài này, chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là bầu cử tự do và thế nào là bầu cử độc tài do sự đạo diễn của chế độ cầm quyền độc tài.  Đừng tin vào các bồi bút báo chí, truyền thanh, truyền hình bởi đây là những cơ quan ngôn luận của đãng (cố ý viết dấu ngã). Họ sẽ không bao giờ nói lên tiếng nói chân thật của dân tộc Việt ngoại trừ tiếng nói của đãng. Những cơ quan truyền thông này là những nô lệ trung thành của đãng.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 3 năm 2016

Dallas, TX

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s