Giải Luận: Dân Tộc (P12)

DÂN OAN SỐNG CHẾT VỚI QUÊ CHA ĐẤT MẸ
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên chủ quyền của mình. Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên lưng cường quyền. Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên vai bạo quyền. Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên đầu tà quyền. Chủ quyền dân oan ngồi trên lưng, ngồi trên vai, ngồi trên đầu bọn trộm, cắp, cướp, giật. Nhân vị của dân oan có trong nhân lý: cái oan luôn thẳng lưng ngồi trên cái tham để cái tham sẽ phải lơ láo, trân tráo trước cái nhân! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn đời là của thân phận mình! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn kiếp là của ông bà mình! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn thuở là của con cháu mình! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị sang đoạt bởi bạo quyền độc tài! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị tước đoạt bởi tà quyền tham quan! Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị cướp đoạt bởi ma quyền buôn đất!

DÂN OAN ĐÁNH THỨC CÔNG TÂM
Dân oan xuống đường để đòi lại đất, để vạch mặt bọn tham quan vơ vét qua tham nhũng, chúng chỉ là ma xó giựt đất vì tham tiền. Dân oan xuống đường để đòi lại công lý, để lột trần thân bọn tham đất vì tham tiền, chúng chỉ là ma bùn cướp đất để buôn nhà. Dân oan xuống đường để đánh thức công tâm, để dựng lại công bằng, để đưa ra ánh sáng công luật bọn âm binh tham quan, buôn đất. Vì bọn ma xó, ma bùn này không bao giờ dám xuống đường, không bao giờ lộ mặt qua ánh sáng của công lý, vì kiếp của chúng là âm binh! Dân oan ngồi chờ công lý xử bọn tham quan cướp đất. Dân oan ngồi chờ công bằng để vạch mặt bọn cướp bởi bọn giựt. Dân oan ngồi chờ công luật biết tôn trọng sự thật của đất. Dân oan ngồi chờ công pháp biết tôn vinh chân lý của người. Dân oan ngồi chờ công quyền biết thượng tôn lẽ phải của nhân phẩm.
TRẢ LẠI ĐẤT CHO DÂN OAN
Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có bà con, làng xóm, láng giềng. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có tổ tiên, gia đình, con cháu. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có đồng bào, quần chúng, xã hội. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có chính nghĩa, có đường lối, có phong trào. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân phẩm, nhân nghĩa, nhân tính. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân lý, nhân tri, nhân trí. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan có nhân bản, nhân văn, nhân vị. Dân oan đấu tranh không đơn độc, vì dân oan đấu tranh vì nhân thế, nhân loại. Trong nguyện vọng đấu tranh vì công lý, hơi thở dân oan bàng bạc, trùm phủ mọi công tâm. Trả lại đất cho dân oan, trả lại nhà, trả lại ruộng, trả lại vườn…. Trả lại đất cho dân oan, trả lại bàn thờ tổ tiên, trả lại nơi ngủ cho cha mẹ, trả lại nơi học cho con cái. Trả lại đất cho dân oan, trả lại không khí gia đình, trả lại hạnh phúc hằng ngày, trả lại giọng nói, tiếng cười. Trả lại đất cho dân oan, trả lại bàn ghế, tủ giường, để bát đũa, quần áo được yên… để lòng người được an! Trả lại đất cho dân oan, trả lại «an cư lạc nghiệp». Trả lại đất cho dân oan, trả lại «trong ấm, ngoài êm». Trả lại đất cho dân oan, trả lại: đất ở đâu, người ở đấy!

BẠO QUYỀN ĐỘC ĐẢNG ĐÃ DÙNG CÔNG AN ĐỂ CƯỠNG CHẾ DÂN OAN.
Dân oan tố cáo bọn tham quan, tham quyền vì tham đất, tham tiền. Dân oan tố cáo bọn Ủy Ban Nhân Dân tổ chức cướp ngày. Dân oan tố cáo bọn đảng ủy, thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy cướp ngày, cướp đêm. Dân oan tố cáo bạo quyền độc đảng đã dùng công an để cưỡng chế dân oan. Dân oan tố cáo tà quyền độc trị đã dùng côn đồ để khủng bố dân oan. Dân oan tố cáo ma quyền độc tôn đã dùng âm binh để truy diệt dân oan. Dân oan đòi hỏi minh luật, minh quyền, để trừng trị âm binh độc tôn! Dân oan tố cáo với chính phủ: bọn quan lại địa phương cướp đất! Nhưng chính phủ thì còn tội nặng hơn, đã ăn chia, ăn trên, ăn đầy, ăn ngập với bọn âm binh địa phương rồi! Dân oan tố cáo với trung ương đảng: cường quyền địa phương cướp đất! Nhưng trung ương thì còn tội nặng hơn, đã để Tàu phỉ cướp nước, cướp biên giới! Dân oan tố cáo với tổng bí thư: tà quyền địa phương mượn ma luật quy hoạch để cướp đất! Nhưng tổng bí thư thì còn tội nặng hơn, đã để Tàu tặc cướp biển, cướp đảo! Dân oan muốn giữ đất hãy lật đổ bạo quyền! Dân oan muốn giữ nhà hãy đạp đổ tà quyền! Dân oan muốn giữ nhân phẩm hãy đánh đổ độc quyền!

DÂN OAN «ĐẦU DƯỜNG, XÓ CHỢ»
Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập» của độc quyền-độc đảng. Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «tự do» của tham quan-tham nhũng. Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của tà quyền. Dân oan «đầu đường, xó chợ», vì «độc lập», vì «tự do» của âm binh. Dân oan «đầu đường, xó chợ», phải nằm co vệ đường vì chính quyền trộm, cắp, cướp, giật đất của dân oan! Tất cả dân oan xuống đường vì nhân cách, không chịu khuất phục trước bạo quyền độc tài. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân vị, không chịu oan nhục vì tà quyền tham quan. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân bản, không chịu sỉ nhục bởi ma quyền buôn đất. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân tri, không chịu nhận oan khiên trước một chế độ độc quyền trong bất tín. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân lý, không chịu nhận oan nghiệp trước một cơ chế bất lương trong bất trung. Tất cả dân oan xuống đường vì nhân phẩm, không chịu nhận oan nạn trước một bạo quyền bất công quá bất nhân.
CƯỚP ĐẤT LÀ CƯỚP MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI!
Cướp đất là cướp nhà, cướp gia đình, cướp bàn thờ tổ tiên của dân oan. Cướp đất là cướp nhân vị, cướp nhân tính trên đất, cướp nhân tình có trong đất. Cướp đất là cướp nhân quyền, cướp nhân thế sống trên đất, thao tác với đất. Cướp đất là cướp nhân lý, cướp nhân loại biết ơn đất, vì đất biết giữ chân người. Lách trước nhân tính, tà quyền tham quan chui nhủi trước nhân phẩm, ma quyền buôn đất rút trốn trước nhân nghĩa, vì chúng ngày mất ăn đêm mất ngủ trước nhân quả của nhân quyền. Ngay thượng nguồn của nhân quyền này bằng lương tri kiên cường của mình, bằng lương tâm quả cảm của mình, nói được trọn vẹn lòng lương thiện của dân oan đang bị cướp trắng bởi đám âm binh này. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» đến bao giờ? Dân oan «ăn chực, nằm chờ» vô hạn định trước bạo quyền! Dân oan «ăn chực, nằm chờ» vô thời hạn trước tà quyền! Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới gục, vì bọn tham quan bất lương. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới quỳ, vì bọn chính phủ bất tín. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» cho tới chết, vì bọn chính quyền bất trung. Dân oan «ăn chực, nằm chờ» để gào công lý, thét công luật, hét công luận! Dân oan «ăn chực, nằm chờ» để chờ trời cao đất dày xử tội bọn bất lương, bất tín, bất trung!

DÂN OAN KÊU OAN TRƯỚC CÔNG LÝ
Dân oan sống còn để kêu oan trước công lý. Dân oan sống sót để gào oan trước công luật. Dân oan sống cực để hét oan trước công luận. Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để vạch mặt bạo quyền tham quan. Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để chỉ tên tà quyền tham nhũng. Dân oan sống còn, sống sót, sống cực để lôi ra ánh sáng bọn âm binh tham ô. Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì công tâm, công bằng, công lý. Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì lương thiện, lương tâm, lương tri. Dân oan phải sống còn, sống sót, sống cực vì nhân phẩm, nhân cách, nhân vị. Công an bắt dân oan vô tội để cướp đất là một tội ác: một tội ác không thể chấp nhận được! Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, tà quyền tham quan là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, ma quyền buôn đất là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền tham quan-ma quyền buôn đất là một tập đoàn gieo tội ác trên số kiếp của dân tộc. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bạo quyền độc tài-tà quyền tham quan-ma quyền buôn đất là một tập đoàn tội phạm buôn tiền đồ, bán vận mệnh của Việt tộc.

LIÊN KẾT VỚI SỐ PHẬN DÂN OAN, KẾT NỐI VỚI THẢM CẢNH DÂN OAN
Liên kết với số phận dân oan, kết nối với thảm cảnh dân oan là chuyện có thật trong tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh màn trời chiếu đất của dân oan là tôi đang thấy cảnh màn trời chiếu đất ngay trong nhân phẩm của tôi, vì bất cứ lúc nào một bạo quyền độc tài đều có thể biến mọi người vào cảnh màn trời chiếu đất này. Liên can với số phận dân oan, kết đôi với thảm cảnh dân oan là chuyện hàng ngày trong não bộ của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh đầu đường xó chợ của dân oan là tôi đang thấy cảnh đầu đường xó chợ ngay trong nhân cách của tôi, vì bất cứ lúc nào một tà quyền tham quan đều có thể biến mọi con dân Việt vào cảnh đầu đường xó chợ này. Liên đới với số phận dân oan, kết dính với thảm cảnh dân oan là chuyện cuộc sống trong hành vi của tôi, vì mỗi lần tôi thấy cảnh bụi đời của dân oan là tôi đang thấy cảnh bụi đời ngay trong nhân vị của tôi, vì bất cứ lúc nào một ma quyền buôn đất đều có thể biến mọi người dân vào cảnh bụi đời này.

Giải Luận: Dân Tộc (P13)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s