Chuyện Tượng Phật Phổ Chiếu

Thiền sư Phổ Chiếu (960-1279) tên tục là Chương Thất Tam, quê ở Đông Châu, Kinh Tây (ngày nay là quận Thụy Hưng, Hoàng Hải Đạo) là cao tăng đắc đạo trở thành tổ thiền tông của Cao Ly (Triều Tiên). Ngài viên tịch khi 37 tuổi, thi thể ngài trở thành kim cương bất hoại và được đặt tượng để thờ tại Phổ Chiếu đường, làng Đường Xuân, Phúc Kiến.
Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao đã kêu gọi diệt trừ tàn tích của chế độ cũ, hủy diệt văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử…. Dân làng đã đem giấu tượng Phật Phổ Chiếu. Đến 1993 thì dân địa phương phục hồi nơi thờ Sư Phổ Chiếu nhưng đến 1995 thì bức tượng chứa nhục thể của sư bị đánh cắp. Đó là thời kỳ kinh tế Trung Cộng suy thoái nên dân ăn cắp các cổ vật đem bán cho người ngoại quốc sưu tầm.
Đến 23-2-2015, báo Daily Mail đăng tin một chuyên gia nghiên cứu tượng Phật đã dùng máy soi (CT scanner) khám phá trong bức tượng có thi thể của một nhà sư từ thế kỷ 11-12 và tượng được trưng bày tại bảo tàng viện Budapest, Hung Gia Lợi 5/2015.
Dĩ nhiên, Trung Cộng biết và Ủy Ban Nhân Dân của thôn Dương Xuân và Đông Phố, Phúc Kiến nộp đơn kiện tại Amsterdam, Hòa Lan đòi chủ nhân bức tượng là ông Oscar van Overeem phải trả lại tượng sư Phổ Chiếu. Nhưng tòa án Hòa Lan cho rằng dân hai thôn không đủ tư cách pháp nhân để đòi bồi thường. Khi 2 thôn đệ đơn kiện tại Phúc Kiến thì thắng kiện nhưng giữa Hòa Lan và Trung Cộng không có thỏa thuận về luật nên phán quyết của tòa án Trung Cộng vô hiệu lực. (Những mẩu chuyện như vậy cũng đã xảy ra tại Việt Nam nhưng nhà nước Việt Nam không quan tâm giải quyết.) Đảng cộng sản Trung Quốc là một tổ chức chính trị chủ trương cầm quyền xoá bỏ tàn tích phong kiến, vua chúa thời xưa. Nhưng tại sao nhà nước, bộ ngoại giao, bộ văn hóa không lên tiếng mà lại để dân 2 thôn phải đứng ra kiện?
Chuyện bên lề là các lý do trên mặt lịch sử, di tích văn hóa, tôn giáo và luật pháp.
Chính trị
Vậy nếu cộng sản chống các triều đại xưa là phong kiến, áp bức dân (là điều sai trái) thì khi giải phóng Trung Hoa tại sao cộng sản không trả tự do, độc lập cho các quốc gia đã bị các vua chúa trong lịch sử Trung Hoa trước đó chiếm đóng? Khi Trung Cộng tiếp tục duy trì sự cai trị trên lãnh thổ của các vua trước chiếm đóng để lại thì chính đảng cộng sản cũng là hiện thân của một thứ vua chúa mới thống trị các dân tộc bị Trung Hoa (dân tộc Hán) thôn tính. Như vậy về chính trị thì đảng cộng sản chỉ là chế độ “phong kiến” mới thay thế cũ.
Vì bản chất của một đảng cướp nên cộng sản mượn lý thuyết Mác-Lê để làm cách mạng. Mà Mác chỉ chú trọng đến kinh tế chứ không phải cai trị (governance) nên khi lâm nguy thì cộng sản lại mượn áo dân tộc, chủ nghĩa ái quốc (quốc gia =nationalism). Kẹt một nỗi là không có tự do thì không có sáng tạo. Không có sáng tạo thì không có văn hóa (như VN hiện nay) mà chỉ là cóp nhặt, bắt chước thiên hạ. Mà có tự do tôn giáo, văn hóa thì độc quyền chính trị bị đe dọa. Cho nên dù Trung Cộng có lấy lại tượng phật thì tương lai cũng bị ăn cắp đem bán nữa mà thôi.
Văn hóa
Trong xã hội Trung Hoa khi những người có công với dân, với nước thì khi mất — được người dân thờ cúng để tưởng nhớ, một hình thức giáo dục cho hậu thế. Mao và đảng cộng sản đã dùng Cách Mạng Văn Hóa để xóa tàn tích của văn hóa cũ và thay thế bằng văn hóa vô sản của Mác-Lê. Nhưng đã là vô sản thì làm gì có văn hóa. Nhất là Mao đã lợi dụng những người dân nghèo, thất học để thực hiện cách mạng vô sản. Đảng cộng sản chủ trương xóa bỏ văn hóa cũ nhưng không có văn hóa mới để thay thế vì Mác chỉ nói về kinh tế chứ không dạy về văn hóa. Cộng sản muốn xóa bỏ văn hóa vì những suy tư cũ sẽ tiến hóa và tìm, vạch ra những sai trái của chủ nghĩa cộng sản. Văn hóa là đời sống của người dân, nếu để dân chết đói qua cách mạng văn hóa thì dân đâu mà cai trị? Để dân sống thì tự động văn hóa sẽ trở lại. Văn hóa độc tài do đảng cộng sản chỉ đạo là văn hóa chết thì có hàng trăm tượng Phổ Chiếu cũng vô ích. Do đó cộng sản phải chấp nhận chỉ giữ phần kiểm soát những gì nguy hiểm cho chế độ, trong đó có tôn giáo.
Tôn giáo
Nếu cộng sản cho tự do tôn giáo thì sự yêu cầu hoàn trả tượng Phật là chính đáng nhưng chế độ cộng sản cho tôn giáo là tàn dư phong kiến, mê tín nên phải bài trừ nhưng thực chất là nếu dân tin vào tôn giáo thì sẽ không còn tin vào đảng nữa. Thí dụ như Pháp Luân Công chỉ là phép luyện khí công mà đảng cộng sản cũng đàn áp luôn. Khi cách mạng văn hóa thất bại thì cộng sản phải để tôn giáo sinh hoạt trở lại nhưng nhà nước kiểm soát. Việc cán bộ cộng sản trà trộn vào hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo là phải có. Như vậy, tôn giáo chỉ là phương tiện để kiểm soát dân mà thôi. Vì mất chính nghĩa trên mặt trận tôn giáo nên cộng sản mới để dân 2 thôn lên tiếng đòi tượng mà chính quyền Trung Cộng không tham dự cũng như để tòa án Trung Cộng phán quyết phần thắng về 2 thôn. Nhưng vì là luật cộng sản nên Hòa Lan không ký kết và trò hề dân chủ của Trung Cộng trở nên vô duyên, ngớ ngẩn. Sự chiếm đóng và đàn áp Phật Giáo Tây Tạng cho thấy Trung Cộng tiêu diệt tôn giáo và chủng tộc như thế nào. Tiếp theo là sự đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) tại Tân Cương (Xinjiang) là diệt chủng thì trò hề đòi tượng thật trơ trẽn.
Mặt khác, tượng sư Phổ Chiếu là cao tăng đắc đạo, nhục thân bất hoại. Đó là chứng cớ rõ ràng về con đường của đức Phật và giáo lý của ngài. Đảng cộng sản Trung Hoa có dạy dân theo con đường đó hay không? Nếu đi ngược hay không theo thì đòi tượng sư Phổ Chiếu về làm gì? Mở trung tâm du lịch kiếm tiền du khách hay sao?
Kinh tế
Trung Cộng có tham vọng bá chủ thế giới để hoàn tất ước mơ “Trung Hoa” từ ngày lập quốc nên cái gì cũng muốn có và đứng đầu. Chuyện cộng sản bắt chước xây dựng các kiến trúc nổi tiếng của thế giới tại Trung Hoa để chiêu dụ du khách cho thấy việc phục hồi các di tích lịch sử Trung Hoa chẳng vì dân hay văn hóa mà chỉ vì tiền thu vào qua kỹ nghệ du lịch (dĩ nhiên nhà nước có phần).
Nếu quả Trung Cộng lo kinh tế cho dân thì dân đã chẳng đói kém đến độ phải ăn cắp tượng đem bán nước ngoài. Đây là chuyện đã xảy ra từ thời Tây Phương đến Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nay cộng sản tái diễn thì không còn đủ tư cách để đứng ra đòi tượng phật mất cắp vì lối cai trị sai lầm.
Một lần nữa Trung Cộng cho thấy cộng sản cầm quyền không phải để sửa sai tệ nạn thời phong kiến mà chỉ là tham quyền, độc tài và vẫn tái diễn các tệ nạn mà cộng sản tuyên bố cách mạng diệt trừ.
Nếu chính quyền Trung Cộng do dân bầu thì tại sao không dám lên tiếng đòi tượng mà phải để dân 2 thôn lên tiếng? Chỉ vì Trung Cộng đàn áp tôn giáo mà nay đòi tượng về thờ cúng thì mất mặt, mất uy tín với đảng, với dân nên để dân đứng ra đòi cho có vẻ dân “làm chủ” nhưng nếu trong hàng ngũ dân đã có người ăn cắp và bán thì người ngoại quốc mua. Có gì là sai trái khi chính dân Trung Hoa bán mà nay dân lấy cớ bị ăn cắp để đòi lại thì phải bắt thằng ăn cắp làm chứng chứ bỗng nhiên thấy người ta có hàng của Trung Hoa thì cho là bị mất cắp và đòi lại. Phải chăng chính cán bộ đảng cộng sản lấy tượng đem bán nay không dám ra mặt? Đảng và nhà nước có toàn quyền cai trị sao không điều tra nội vụ?
Luật pháp
Chuyện “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” là thường thấy khi 2 nước tranh chấp nhưng đối với một nước cộng sản như Trung Cộng thì luật pháp là trò hề vì đảng nắm cả Hành Pháp, Lập Pháp và Tòa Án. Tuy Trung Cộng tham dự Liên Hiệp Quốc nhưng không tôn trọng tòa án quốc tế thì các nước nhỏ láng giềng có phản kháng cũng vô ích. Hòa Lan là nước Âu Châu, ở xa, Trung Cộng chẳng làm gì được. Nhưng không thấy lý giải của tòa án Trung Cộng vì sao người chủ nhân bức tượng tại Hòa Lan phải trả tượng cho 2 thôn? Xét theo tình hình khi tượng bị mất cắp là Trung Cộng đàn áp tôn giáo, hủy diệt chùa thì tượng không bị ăn cắp đem bán thì cũng bị đập bỏ. Chẳng may vì đây là tượng của cao tăng Phổ Chiếu nên mới có người lấy đem bán: vừa cứu một di tích tôn giáo, vừa kiếm được tiền, vừa hợp lý với chính sách nhà nước. Chính vì vậy, trên mặt luật pháp, Trung Cộng cứng họng không dám lên tiếng.
Tiếc thay, vì cộng sản độc tài nên dân ngu. Để dân 2 thôn đi kiện mà thiếu cố vấn pháp luật nên thua kiện. Mà nếu có cố vấn pháp luật thì luật cộng sản là gì? Đã dùng luật rừng từ khi cầm quyền và chống chế độ dân chủ thì làm sao có luật để đối phó với cơ cấu dân chủ? Vì vô luật nên phải đóng tuồng nhân dân tự phát thì còn hy vọng Hòa Lan thương hại sẽ trả lại tượng.
Lịch sử
Ai cũng biết Trung Hoa là nước lớn, trước khi Tần Thủy Hoàng diệt các nước nhỏ để lập ra Trung Hoa thì trước đó vùng châu thổ Dương Tử, Hoàng Hà là nơi tranh chấp các nước thời Xuân Thu chiến quốc. Qua các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì các chư hầu như Việt Nam, Triều Tiên (Đại Hàn), Tây Tạng, Mông Cổ có lúc lệ thuộc, có lúc độc lập. Khi nhà Thanh bị Tây Phương uy hiếp phải mở cửa bang giao dẫn tới cách mạng Tân Hợi 1911 đem lại chế độ dân chủ cho Trung Hoa. Đến 1921 cộng sản thành công cướp chính quyền tại Nga thì cộng sản Trung Hoa thành hình tranh chấp với Quốc Dân Đảng Trung Hoa đến 1949 thì toàn thắng. Chiêu bài cộng sản là chống phong kiến (chế độ vua chúa) thực dân (Tây Phương xâm lăng, đô hộ) đòi xóa bỏ cái cũ. Vậy khi cộng sản cầm quyền thì những việc làm của chế độ cũ như chiếm đóng các nước nhỏ là sai hay đúng? Nếu “sai” thì phải trả độc lập cho họ. Nếu “đúng” thì cộng sản cũng là phong kiến? Hay phong kiến mới? Nếu “đúng” cũng dẫn tới các nước thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh có phải là đất Trung Hoa nữa hay không? Nếu là “không” thì tại sao cộng sản đánh chiếm Tây Tạng, Mông Cổ (đã độc lập khỏi Trung Hoa)? Còn chuyện đào xới cổ vật Trung Hoa để chứng minh là đất của Trung Hoa là trò hề vì thời xưa (con đường tơ lụa) buôn bán sản phẩm Trung Hoa thì cứ hễ người Hoa đi qua, để lại di tích là đất đó trở thành “lãnh thổ” của Trung Hoa hay sao?
Mà nếu Trung Cộng phế bỏ các thành quả của phong kiến trước đó thì Trung Hoa còn lại gì? Còn tiếp tục giữ các thành quả đó thì cộng sản chỉ là một thứ “phong kiến” mới mà thôi. Do đó chủ trương và chính sách của cộng sản chỉ là con thò lò 3 mặt đã nói lên bản chất của những ai theo cộng sản .
Vậy nếu tượng Phổ Chiếu xuất hiện tại Việt Nam thì Trung cộng sẽ tuyên bố đất Việt Nam xưa kia là thuộc Trung Cộng? Và như vậy Việt Nam cũng có thể tuyên bố Động Đình Hồ là đất Ngô Việt thì Trung Cộng tính sao? Hay các nước Phi Châu, theo nhân chủng học, là gốc của loài người hiện nay. Từ Phi Châu đã di dân đến Âu Châu, Á Châu…. Vậy Trung Hoa chỉ là con cháu, hậu duệ của các bộ lạc Phi Châu và như vậy Trung Hoa thuộc… Phi Châu?
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s