NÃO LUẬN 8 (P2)

Tương lai luận nhân tri, tương lai học nhân trí

Những nguyên tắc giải thích của chính luận vì dân chủ,

của chính thể vì nhân quyền

Vậy mà trong con đường hầm tối tăm này của ĐCSVN, tương lai học tri thức biết dựa vào chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức và sử học ý thức, thấy được sự chuyển biến của não bộ, chuyển hóa của não trạng trong quá trình trành giành quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo. Khi bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) hợp lực để chung sức phân tích rồi giải thích con đường hầm đen nghịt dẫn tới ngõ cụt của bạo quyền độc đảng toàn trị, thì các lối ra để sống còn là đường đi nẻo về của bạo lực, mà những kẻ có phản xạ chuyên chính, có phản ứng chuyên quyền luôn sử dụng trong môi trường nội bộ của mọi đảng cộng sản, và ĐCSVN không hề là một ngoại lệ:

– Sinh hoạt bầy đàn, nơi mà nội bộ giữa các lãnh đạo của phản xạ chuyên chính, của phản ứng chuyên quyền là sinh hoạt bản năng của bầy đàn, với bản năng đói ăn khát uống quyền lực không đạo lý, với trực năng ăn tươi nuốt sống quyền lợi.

– Quan hệ bầy đàn, theo bản năng, là tên lãnh đạo chóp bu là đầu đàn áp lệnh trấn quyền bằng bạo lực của bạo hành qua bạo quyền mạnh được yếu thua, nơi mà phản xạ súc sinh, phản ứng súc vật hiện hình trong bạo luật rừng: cá lớn nuốt cá bé.

-Đời sống bầy đàn, dựa trên so sánh lực lượng, thì các tham vọng về quyền lực để thành đầu đàn là mọi cơ hội, chờ đục nước béo cò để hãm hại nhau, chờ thừa gió bẻ măng để truy diệt nhau. Trong khi chờ đợi cướp được quyền, thì sống còn nhờ phản xạ ký sinh trùng là chờ sung rụng, muốn rình rập ngày đêm để chụp giựt quyền lực và quyền lợi của đầu đàn thì cứ giữ phản xạ súc vật ăn nhờ ở đậu, ngày ngày đóng trọn vai đúng bản chất của mình là: gà què ăn quẩn cối xay.

Khi liên minh lý luận của bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) lập xong thì phải đưa tâm lý học xã hội cùng xã hội học quyền lực vào để thấy được những giải luận mới của hậu quả cùng hậu nạn của sinh hoạt bầy đàn, quan hệ bầy đàn, đời sống bầy đàn qua hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) trong độc hại của độc lộ, nơi mà độc ác vừa là phản ứng bản năng, vừa là phản xạ bản thể:

– Tham quyền cố vị của đầu đàn, như Nguyễn Phú Trọng hiện nay vừa là Tổng bí thư vừa là Chủ tịch nước, hai quyền lực cao nhất, nhưng hoàn toàn bị tật nguyền trong nan bịnh, không đủ sức xuất hiện trong các sự cố có tầm vóc dân tộc. Tật nguyền trong thể lực thành khuyết tật trên thân thể, và không có thể lực thì làm sao có trí lực để điều hành, quản trị, lãnh đạo. Nhưng sinh hoạt bầy đàn trong độc đảng luôn biến bạo quyền thành tà quyền khi thủ tướng đại diện cho hành pháp lại ra lệnh thành luật trong đầu tháng Chín năm 2020, hồ sơ bịnh lý cùng lý lịch sức khỏe của lãnh đạo ĐCSVN là bí mật quốc gia, kiểu tối ma. Nên bạo quyền khi trở thành tà quyền rồi, thì chỉ cần bước thêm bước nữa là thành ma quyền: cấm dân tộc biết rõ về thể lực của các lãnh đạo, là để lấp liếm trí lực đầy khuyết tật, là để che phủ tâm lực đầy tật nguyền.

– Ăn chực nằm chờ, của đám đàn em giả vờ thăm hỏi, nhưng vây bủa bên đầu đàn, và chỉ chờ tên đầu đàn là đảng trưởng chỉ ngọng, què, chột, lăn ra một chút thôi là chúng vồ vào xé xác. Quy luật ăn thịt lẫn nhau để sống còn, thanh trừng đồng chí trong truy cùng diệt tận là phản xạ của bầy đàn, là phản ứng của dã thú, có dã tâm nhưng không hề có ý thức về chính sự dã tâm trong giả nghĩa của mình. Chỉ có thanh trừng nhau bằng bạo lực giết người mới ăn no ngủ yên được chính là tâm lý cá nhân và tâm trạng thú tính làm nên não trạng bạo động của sinh hoạt bầy đàn.

– Lòng lang dạ sói, với kẻ ác nhất tin là mình sẽ sống còn nhờ chà đạp và thủ tiêu nhân tính của tha nhân thì mình sẽ độc quyền. Với kẻ độc nhất chắc bẩm là mình sẽ sống sót nếu mình truy lùng và truy diệt được nhân lý của cộng đồng thì mình sẽ độc trị. Với kẻ hiểm nhất mơ mòng là mình sẽ sống lâu nếu mình truy quét và giết sạch được nhân bản của dân tộc thì mình sẽ độc tài. Với kẻ thâm nhất thầm nhủ là mình sẽ sống mãi nếu mình diệt nhiều giết lắm nhân tâm của giống nòi thì mình sẽ độc quyền. Tất cả những cái thâm, độc, ác, hiểm khi xuất hiện với súc dạng bầy đàn thì chuyện nhân tâm, nhân từ không hề có chỗ dứng ghế ngồi với chúng, nên nhân phẩm và nhân đạo luôn phải nhận kiếp bụi đời rồi phận oan hồn ngay trong nhân sinh nếu chúng còn tiếp tục đi trên lưng, trên vai, trên đầu nhân kiếp.

Nhưng ai học được chữ «ngờ»! Chính liên minh giải luận của bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) khi hợp trí cùng tâm lý học xã hộixã hội học quyền lực, tất cả cho sinh ra một diễn luận có cơ sở thực tiễn, có nguồn cơn thực tế:

– Tham quyền cố vị của đầu đàn trong sinh hoạt đầu đàn luôn là nguyên nhân và lý do làm ra những cuộc thanh trừng đẫm máu đến triệt để, tới từ bọn đàn em ăn chực nằm chờ có cơ hội là thủ tiêu đầu đàn hay đảng trưởng của chúng. Trong hiện cảnh này, tạo ra một sự thay đổi cực độ làm tình hình chính trị, bối cảnh xã hội thay đổi theo, đây là lúc các phong trào tiến bộ phải đứng lên nhận bổn phận với dân tộc để đưa dân tộc vào minh lộ của nhân bản.

– Ăn chực nằm chờ chức quan đầu đàn hay đảng trưởng là tư thế của bọn, bè, phái, nhóm, chúng rất khác nhau về toan tính quyền lợi nên dị ứng nhau về tính toán quyền lực. Cụ thể là chúng chung sàn dị mộng, nên giữa chúng sẽ xâu xé nhau tối đa trong quy luật súc sinh của ăn gan uống mật lẫn nhau để được ăn no ngủ yên khi cướp được quyền. Chính đây là giai đoạn nồi da xáo thịt giữa chúng với nhau, nhưng lại là cơ hội thuận lợi để xã hội dân sự nhân đạo hóa đường đi nẻo về của nhân lộ văn minh vì Việt tộc, là phải dẹp hết dã thú ra khỏi nhân sinh, để nhân tâm được đầu tư vào nhân từ mà xây dựng nhân phẩm.

– Lòng lang dạ sói của đầu đàn trong sinh hoạt đầu đàn cộng với cấp số nhân của lòng lang dạ sói của bọn đàn em, có bè, phái, nhóm sẽ nhân quá trình bạo lực của ăn tươi nuốt sống lẫn nhau tới cực độ, sẽ nhân quá trình bạo hành của ăn trơn nuốt trọn lẫn nhau tới cực điểm. Trong bối cảnh nhiễu nhương của bạo quyền đã thành tà quyền đang biến dạng thành ma quyền, rồi biến chất thành quỷ quyền chỉ vì tư lợi, thì các lực lượng đại diện cho văn minh và tiến bộ phải sẵn sàng. Từ trí thức tới sinh viên, từ thanh niên tới phụ nữ, các minh sư cùng các nhà khoa học phải có mặt đúng lúc để não bộ nhân từ thay đổi được não trạng vô cảm, từ đó nhận trách nhiệm thay đời đổi kiếp đưa Việt tộc theo hướng thăng hoa.

Khi kết hợp các phân tích về ba hiểm họa gây ra hậu nạn, cùng lúc là cơ may cho các lực lượng tiến bộ, các phong trào xã hội tạo được những hùng lực mới mà đấu tranh vì lý trí đa nguyên, trí tuệ dân chủ, tuệ giác nhân quyền, thì tương lai luận tri thức sẽ đi tới  tương lai học trí thức để nhận ra hai hiểm họa khác, mà cũng là hai cơ may mới nếu Việt tộc vừa là một minh tộc lại vừa là một dũng tộc, đó là hai kịch bản vẫn còn xa lạ trong não trạng hiện nay của quần chúng:

Các tập đoàn bất chính «sân sau» của các lãnh đạo đã ăn nằm với chúng qua từ tham nhũng trị tới tham tiền trị, tìm mọi cách để thao túng giật dây, cạm bẫy hóa quyền lực đương nhiệm để tạo ảnh hưởng quyền lực ngầm ngày càng lớn trong sinh hoạt lãnh đạo của ĐCSVN. Bọn âm binh này hít thở bằng lợi nhuận, ăn tươi nuốt sống bằng vơ vét tiền của, nạo vét tài nguyên, làm giàu bằng phản xạ trộm, cắp, cướp giật từ đất đai tới rừng núi, chúng có tay sai là bọn tham quan, tham quyền vì tham tiền, một sớm một chiều, biến dân lành thành dân oan. Bọn âm binh này có phản xạ quỷ quyền của «có tiền mua tiên cũng được», có phản ứng ma quyền của «đục nước béo cò», với não trạng giếng sâu nước đục của «lòng tham không đáy» sẽ tìm mọi quỷ kế, ma sách để công cụ hóa các lãnh đạo của ĐCSVN.

Từ là «sân sau» của các lãnh đạo tham ô trong «sâu dân mọt nước», các tập đoàn bất chính này luôn muốn trở thành «sân trước» của mọi «sân chơi», từ quy hoạch hóa tới chính sách hóa. Bọn âm binh này, chính là bọn trọc phú, có tiền mà không có văn hóa, có của mà vắng đạo lý, trống luân lý, vắng đạo đức, và chúng chỉ biết vơ vét rồi bỏ chạy khi đất nước gặp nguy biến. Tại đây, các chủ thể yêu nước có vai vóc của minh sư, có bản lĩnh của minh chủ, có nội công của minh tướng phải nhập nội càng sớm càng hay vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức với các sách lược chống đầu cơ quỷ quyền, các chiến lược chống khai thác ma quyền.  Khi bọn này «giở trò giật dây» các tham quan lãnh đạo chém giết nhau cho chúng hưởng lợi, với toan tính «quơ nhanh vét trọn» của tính toán «cao bay xa chạy» ra nước ngoài của chúng, thì các phong trào dân chủ, các lực lượng nhân quyền phải sẵn sàng vạch mặt chỉ tên bọn âm binh này luôn chui luồn trong bóng tối âm giới ma quyền tham tiền của chúng. Chính các chủ thể yêu nước thương dân hiện nay là Việt kiều tại ba châu lục: Mỹ, Âu, Úc cũng phải  tham gia vào quá trình nhập nội vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức trước các diễn biến lớn của Việt tộc.  Khi bọn tham quan phản dân hại nước cùng bọn trọc phú sâu dân mọt nước tẩu tán tiền, vàng, bạc của chúng tới ba châu lục: Mỹ, Âu, Úc, thì chúng ta hãy vì dân, vì nước mà đấu tranh rộng rãi nhất trên bình diện công pháp quốc tế để lấy lại tiền của mà bọn này đã trộm, cắp, cướp, giật được của dân ta.

Tàu tặc là ĐCSTQ-đảng cộng sản Trung Quốc, đã có thói quen Tàu họa, phản xạ Tàu hoạn, phản ứng Tàu tà là luôn xen vào nội bộ của ĐCSVN mà chúng vừa xem là đàn em nô bộc về ý thức hệ, vừa là tôi tớ nô lao về chính trị của chúng. Tàu tặc cũng là Tàu nạn khi chúng luôn tìm mọi cách để tác động vào chính sách của ĐCSVN, cùng lúc trực tiếp xen vào nội bộ ngay trong bố trí nhân sự ở cấp cao nhất từ Bộ Chính trị tới Trung ương đảng, từ chính phủ tới Quốc hội. Tàu tà cũng là Tàu gian với mạng lưới gián điệp cùng nội gián được cài đặt tự trung ương tới địa phương, từ Bộ Quốc phòng tới Bộ Công an, từ cán bộ cấp thành phố tới cán bộ cấp tỉnh, sẵn sàng mại quốc cầu vinh, sẵn sàng mang voi dày mả tổ, sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà, bọn này được công nhận bởi nhiều chủ thể lãnh đạo, trong đó có tướng Trương Giang Long, xác nhận là chúng không ít, chúng ngày càng nhiều, trăm này sinh ra trăm kia. Chúng chính là âm binh trong âm giới, đang lẩn trốn và luồn lách trong mọi cơ chế chỉ chờ cai chủ của chúng là cục tình báo Hoa Nam ra lệnh là chúng sẽ rời kiếp âm hồn để hiện nguyên hình buôn dân bán nước, để thò nguyên dạng phản dân hại nước của chúng.

Chính Bộ Chính trị của ĐCSTQ đã điều hành để điều khiển nhiều kịch bản do cục tình báo Hoa Nam soạn ra. Những kịch bản này là chuyển ý đồ hãm hại Việt Nam thành thực tiễn xâm lược, cụ thể là những kịch bản về đảo chính! Trực tiếp can thiệp bằng xâm lăng qua quân đội, qua công an, qua nội gián, qua gián điệp. Nếu các chủ thể lãnh đạo thật sự yêu nước, thương dân đang có mặt trong Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải thật tâm cật lực soạn ra nhiều kịch bản chống đảo chính, chống xâm chiếm, chống xâm lấn, chống xâm lược, chống xâm lăng… Những chủ thể lãnh đạo thật sự yêu nước thương dân phải nhập nội càng sớm càng hay vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức với các sách lược tỉnh táo, các chiến lược sáng suốt, các quyết sách thông minh, các quốc sách sáng tạo để vượt thoát rồi vượt thắng hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn) mà tổ tiên Việt đã để lại rất nhiều kinh nghiệm để thắng Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác.

Chúng ta gọi tên Trung Hoa vì biết đây là đất nước có văn minh, và ta sẵn sàng xem Khổng Tử, Lão tử, Trang Tử, Mạnh Tử là những người thầy đáng kính mà chúng ta học được nhiều bài học cho nhân bản. Chúng ta gọi tên Trung Quốc vì ta ta quý dân tộc này, thương họ cũng có những nỗi khổ niềm đau như ta, cá nằm trên thớt, trong bạo quyền của ĐCSTQ. Chúng ta gọi tên Trung Cộng là để vạch mặt chỉ tên một ý thức hệ đã mạt vận hóa nhân cách Trung Hoa, điếm lận hóa nhân dạng Trung Quốc. Và chúng ta gọi tên Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn, Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác) là vì chúng ta đã và đang là nạn nhân của các lãnh đạo ĐCSTQ, chúng bất nhân thất đức trong quỷ quyền mạc kiếp của chúng. Đây là tri thức luận ngôn ngữ giúp chúng ta nhập nội vào tương lai luận tri thức một cách tỉnh táo nhất để hình thành một tương lai học trí thức một cách sáng suốt nhất.

Tương lai luận của trí tuệ, tương lai học của tuệ giác.

Những nguyên tắc hành tác của chính quyền

 vì dân chủ, của chủ thể vì nhân quyền

Bạo quyền độc đảng toàn trị đã sai đường lạc lối trong ý thức hệ, độc tài nhưng bất tài không đưa dân tộc đến được với văn minh, độc trị nhưng vô minh trong quản trị nên không dẫn đất nước tới phát triển. Bạo quyền độc đảng toàn trị đã giành độc quyền nên đã thành tà quyền trong tham nhũng, ma quyền vì tham tiền, đang đẩy quê hương, giống nòi đến bên vực diệt vong trước hiểm nạn hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn, Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác). Tương lai luận của trí tuệ, tương lai học của tuệ giác có gốc của tri thức luận, có rễ của khoa học luận, có cội của phương pháp luận, có nguồn của nhân quyền luận đề nghị những nguyên tắc hành tác của chính quyền vì dân chủ, của chủ thể vì nhân quyền sau đây:

– Chính quyền vị lai, chủ thể tích cực, trong tương lai khi bạo quyền độc đảng toàn trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền vì tham tiền trị cuốn gói vĩnh viễn ra đi thì chính quyền vị lai là một chính quyền biết lập ra một chính thể biết đầu tư thâm đậm và lâu dài vào tương lai các thế hệ mai hậu. Chỉ có cách này Việt tộc mới «hoàn hồn lại» sau bao năm là nạn nhân của cùng với vô minh trị, vô hậu trị, ngu dân trị của bạo quyền độc đảng toàn trị, tại đây mỗi công dân sẽ là một chủ thể ngày ngày đóng góp tích cực vào giáo dục, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… Chính quyền vị lai nhìn xa trông rộng bằng đường dài bằng quốc sách trường kỳ, chủ thể tích cực luôn năng động hóa sự tham gia của mình vào các quốc sách cho tương lai, vì nhiều thế hệ mai sau.

– Quan hệ quốc tế kiên trì trong minh bạch, thị trường quốc tế kiên nhẫn trong liêm chính, nơi mà quan hệ quốc tế không hề bị đóng khung trong ngoại giao và quốc phòng với quan niệm quốc gia nhỏ bé. Mà quan hệ quốc tế toàn diện kiên trì trong minh bạch, lấy quanh minh chính đại của nhân cách làm nên đường đường chính chính, thẳng lưng mà bước để ngẩng đầu mà đối thoại với mọi đối tác. Cởi, rũ, bỏ, buông các điếm lận hiện nay của ĐCSVN: «hèn với giặc, ác với dân»,hèn với giặc là Tàu tặc thì bị Tàu khinh, mà ác với dân thì thế giới bên ngoài càng khinh. Mà họ cành khinh, thì họ càng lánh, càng tránh, càng xa, vì các quốc gia và các châu lục có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, họ chỉ muốn giao thiệp về ngoại giao và chính trị,  họ chỉ muốn giao tế về kinh tế và thương mại với người chớ không phải với tà. Vì tà quyền là tà ma trong công pháp quốc tế, một chính quyền vị dân chủ vì nhân quyền trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa vì nhân phẩm phải là một chính quyền kiên trì trong minh bạch, kiên nhẫn trong liêm chính trên chính trường quốc tế.

Tương lai luận của trí tuệ có dự báo, tương lai học của tuệ giác có dự phóng, với một chính quyền quý văn minh của dân chủ, trọng văn hiến của nhân quyền không mơ hồ là tương lai của thế giới, vị lai của nhân loại sẽ thái hòa trong êm ấm. Mà ngược lại phải có dự báo tỉnh táo để có dự phóng sáng suốt, thứ nhất là bạo động còn thì chiến tranh còn, bọn cực đoan còn thì hành động quá khích còn, từ chính trị tới tôn giáo. Ngoài các dự báo về hành vi cực đoan, hành động quá khích, hành tác cướp của giết người để chụp giựt từ quyền lực tới quyền lợi, thì một chính quyền nhìn xa bằng tương lai luận của trí tuệ, trông rộng tương lai học của tuệ giác còn phải tư duy sâu để lý luận đúng, lập luận trúng mà giải luận rõ về các hiểm họa mới. Sau đại dịch cúm Tàu năm 2020 đã tạo ra bao xáo trộn cho nhân sinh với tử xuất cao, lây lan rộng cùng kinh tế toàn cầu khốn đốn, sản xuất của mỗi quốc gia thụt lùi mà không biết bao giờ lên được trở lại như cũ. Thì bản thân một tương lai luận trí tuệ, tương lai học tuệ giác phải chuẩn bị là sẽ có các đại họa mới sẽ tới: biến đổi khí hậu tạo đại họa cho nhân loại, ô nhiễm môi trường sinh hiểm nạn của nhân sinh…

– Vô hiệu hóa đạo giáo cuồng tín, bất lực hóa các ý thức hệ bạo động, trong đó các đạo giáo cuồng tín cổ súy bạo động, để cổ động bạo lực không có chỗ đứng, ghế ngồi trong một thể chế tôn vinh dân chủ, thăng hoa nhân quyền trong hòa bình của nhân ái. Và phải đi xa hơn nữa trong giáo dục, nếu có tôn giáo này khuyên người nên cúi đầu-khoanh tay chấp nhận sinh, binh, lão, tử, thì chính các công dân là những chủ thể có độc lập suy nghĩ, có tư duy văn minh, thì cứ tiếp tục nhận sinh, bịnh, lão, tử là chân lý, nhưng không còn cúi đầu-khoanh tay nữa. Mà phải khuyến khích mọi người là nếu chỉ có một cuộc đời, một kiếp sống, trước khi chết, thì phải sống về hướng hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm, thì phải sống bên phía cao, sâu, xa, rộng của nhân quyền. Không cúi đầu- khoanh tay để không khom lưng-quỳ gối trước các ý đồ thâm độc của các ý thức hệ cổ súy cho bạo lực chuyên chính trong ngu dân, mà hậu quả là vô học trong vô hậu. Chúng hứa hẹn thiên đường cộng sản, thiên đường xã hội chủ nghĩa, nên chính quyền tới tự đa nguyên, yêu dân chủ, trọng nhân quyền sẽ không hứa hẹn thiên đường trong tương lai, mà ngược lại tạo điều kiện cụ thể cho mọi công dân trong vị thế chủ thể được sống trọn vẹn với các dự phóng liêm chính của mình. Xa hơn nữa trong cùng một cuộc sống, chỉ có một kiếp người, chuyện thiên đường là hư ảo cũng như chuyện đầu thai lên thiên đường cũng ảo ảo luôn, thì hãy trao tới chủ thể mọi diều kiện liêm sỉ nhất để họ sống thật với dự án, dự phóng của họ.

– Thích ứng nhưng không xuôi tay cam chịu, nếu hôm nay có một ổ đại dịch tại đây, ngay mai có một cuộc động đất lớn chỗ kia, ngày nọ có một vùng ô nhiễm rộng chỗ khác, thì những thiên tai cùng đại họa này không bắt buộc chúng ta phải xuôi tay cam chịu, mà quên sống. Không quên đấu tranh vì nhân sinh, không ngừng sáng tạo vì nhân trí để luôn thích ứng mà không cắn răng cam phận trước các rủi ro, từ nhiều nơi ập tới. Tự chuyển hóa não bộ, tự chuyển biến não trạng, cùng với tất cả thế hệ, để không ai bỏ rơi ai trong đại họa, cùng lúc chúng tay góp sức trong quan hệ sâu, trên sinh hoạt rộng với toàn cầu để cùng nhau bảo vệ trái đất, là căn nhà độc nhất của nhân loại hiện nay có thể sinh sống và sinh tồn được.

– Hợp tác rộng thay cạnh tranh hẹp, không những qua chính trị, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật mà luôn cả trong kinh tế, thương mại và nhất là trong ba lĩnh vực làm nên linh hồn của một thể chế mới vì nhân lộ văn minh, đó là: dân chủ, đa nguyên, nhân quyền. Không mơ hồ trong lý luận về tương lai, nơi mà thị trường của tự do cạnh tranh, hệ của toàn cầu, dân chủ, đa nguyên, nhân quyền hiện vẫn là thức thể của địa phương, của quốc gia, của châu lục. Nhưng chính khi các chính thể liêm chính biết hợp tác cao, sâu, xã, rộng với nhau, thì chính «sân chơi, trò chơi, luật chơi» quang minh chính đại của dân chủ sẽ công pháp hóa được thị trường bằng nhân lộ của công bằng, trong đó không ai bóc lột ai, không ai là nạn nhân của ai cả.

– Tha nhân cùng ta có chỗ trung tâm trên con đường mưu cầu hạnh phúc, nơi mà cơm no áo mặc được chung sống trong trong ấm ngoài êm, để nhân loại phải nhận ra là mọi hạnh phúc tới từ ích kỷ, chỉ thấy tư lợi nhỏ bé trong hèn mạt, mà quên công ích chính là nền tảng của hạnh phúc có ta mà cũng có tha nhân, và vị kỷ cá nhân không hề là hạnh phúc thực sự trong thái hòa. Từ đây, nhân loại được quyền và có quyền mong cầu về một chính thể toàn diện và phổ quát nơi mà nhân quyền là trung tâm, là nơi ăn chốn ở của dân chủ, có đa nguyên luôn vận động vì hợp tác, không vì tranh giành quyền lực hay quyền lợi.

-Dấn thân vì nhân phẩm, nhập cuộc vì nhân quyền, chọn một cuộc đời có nội dung của nhân bản, có giá trị của nhân văn, có tư tưởng của nhân đạo, nơi mà đồng bào và đồng loại được chung chia trong cùng hưởng. Có nhân tri của sự hiểu biết về nhân tính, có nhân trí của sự thông minh về nhân tâm làm nên nhân từ trong một nhân sinh không còn những người phải đầu tắt mặt tối trong một nắng hai sương, không ai phải cày sâu cuốc bẩm trong thức khuya dậy sớm, mà cả đời, qua nhiều thế hệ không đủ ăn, không đủ mặc.

-Cá nhân đặc thù, cá thể đặc trưng, chủ thể đặc sắc, nơi mà một chính quyền thực sự quý đa nguyên, yêu dân chủ, trọng nhân quyền là một chính quyền tôn trọng đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… Chính quyền này biết tạo ra một chính thể trong đó các chế tự giáo dục tới xã hội biết công nhận và biết giáo dưỡng mỗi cá nhân là một cá nhân độc nhất trong đặc tính duy nhất của nó. Nơi mà, cá nhân là một đặc thù, cá thể là một đặc trưng, chủ thể là một đặc sắc, không ai giống ai nên không ai phải vào khung, vào khuôn để chỉ thành một thành phần, một giai cấp, một tầng lớp. Mà ngược lại mỗi cá nhân có nhân sinh quan của mình dựa trên lý tưởng của mình; mỗi cá nhân có thế giới quan của mình dựa trên dự phóng của mình; mỗi chủ thể có nhân sinh quan, có thế giới quan, có cả vũ trụ quan, dựa trên nhân quyền làm nên nhân phẩm của mình.

– Tạo kháng lực chống bạo quyền độc đảng, tạo kháng trí chống tà quyền toàn trị, đây là kinh nghiệm quá đau thương của Việt tộc từ thế kỷ XX qua tới thế kỷ XXI với ĐCSVN, từ chia cắt đất nước tới nội chiến Nam Bắc (1954-1975), từ trại cải tạo tới cao trào thuyền nhân vượt biển. Vẫn chưa dứt, từ nợ công tới dân oan lên hằng triệu, một ĐCSVN cướp của giết người, hằng trăm ngàn nạn nhân trong cải cách ruộng đất (1954-1960) tới các vụ trộm, cắp, cướp, giựt trên quy mô cả nước từ Thủ Thiêm tới Đồng Tâm. Một ĐCSVN cướp của giết người, rồi bày biện trong man trá các phiên tòa như tháng 9 năm 2020, biến các nạn nhân bị chúng cướp của giết người, thành những tội phạm giết người, mà chứng cớ của ĐSCVN đã làm trò cười cho các quan sát viên quốc tế. «Một đi không trở lại» của ĐCSVN, là điều kiện tiếp đón nhân quyền, tiếp nhận dân chủ trong công bằng và tự do, khi Việt tộc biết tạo được hùng lực cho một xã hội dân sự, với các phong trào văn minh song hành cùng một tuệ giác đa nguyên, để Việt tộc vĩnh viễn tiễn biệt một bạo quyền độc đảng toàn trị chỉ dùng bạo lực để hiếp đáp dân lành, để truy cùng diệt tận tự nhân tri tới nhân trí, tự nhân bản tới nhân văn, tự nhân quyền tới nhân phẩm.

– Chuyển hóa não bộ vì tiến hóa, chuyển biển não trạng vì văn minh, nơi mà chân trời trước mặt là nhập nội vào văn minh dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền) để tới chân trời xa hơn nữa là tiến bộ của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Vẫn không ngừng ở thể chế dân chủ, chính thể cộng hòa, mà đi hơn nữa với tương lai luận của cuộc sống văn minh có đồ án ngắn hạn, có phương án trung hạn, có dự phóng dài hạn là bảo vệ trái đất mà cụ thể là bảo vệ môi trường và bảo trì môi sinh. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng các tiềm năng mới của não bộ học, của khoa học thần kinh, của tri thức học, tạo hưng lực cho tương lai học biết, hiểu, thấy, thấu những kiến thức mới để phục vụ nhân sinh từ giáo dục tới y tế, từ kinh tế tới văn hóa. Sống trong chuyển biến linh hoạt của não bộ ngày càng thông minh, sống trong chủ động chuyển hóa linh động não trạng vì nhân quyền biết tôn vinh nhân phẩm.

Giữ quyết tâm để vĩnh viễn đưa vào mộ huyệt: bạo quyền toàn trị độc đảng, tà quyền tham nhũng độc trị, ma quyền tham tiền trị độc tài, quỷ quyền ngu dân trị độc quyền, cuồng quyền vô nhân trị cùng cực quyền vô học trị độc tôn. Tất cả bọn âm binh này phải vào huyệt sâu để nhân loại được chôn cất trong «biền biệt miệt âm phần», với ý lực của chuyển hóa não bộ vì nhân quyền, với nguyện lực chuyển biến não trạng vì nhân phẩm. Cùng lúc thấy sáng suốt, thấu sáng suốt hiện cảnh của xã hội Việt hiện nay là thảm nhân, nơi còn người không còn nhận ra nhân cách lẫn nhân phẩm của mình nữa.

Thảm bại của ĐCVN đã làm nên thảm hoạ của Việt tộc là:
Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu.
Đè nén bằng bạo lực lên một
 Việt tộc đã khom lưng. 

Còng siết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã khoanh tay. 

Truy hãm bằng bạo động lên mộViệt tộc đã quỳ gối.

Giúp đồng bào chuyển biến não bộ, để trợ lực Việt tộc chuyển hóa não trạng để nhận lại nhân cách dũng tộc như tổ tiên Việt thủa nào quyết giữ nước cho bằng được: đứng thẳng lên… duỗi mạnh tay… gồng cứng lưng… ngẩng cao đầu… mà đi về hướng nhân phẩm! 

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s