Não Luận 7 (P2)

Nhân tri rộng

Khi chế độ độc đảng toàn trị không biết tự thay đổi để cứu nguy cho Việt tộc, thì chính nó sẽ bị lật đổ, hoặc chính nó phải rút lui khi nguy biến mất giang sơn đã tới mà bản thân nó không kham, gánh, gồng, cõng nổi. Với một chế độ mới có cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song hành dân chủ (đa nguyên, đa đảng, đa trí) trên cơ sở văn minh vì nhân quyền, thì chế độ mới này phải biết đưa ngay nhân tri rộng của nhân loại không những vào hệ thống giáo dục quốc gia, mà còn phải có giáo khoa thường nhật về nhân tri rộng của nhân loại này.

Chỉ vì không có một nhân tri thuần Việt, nếu hiểu nhân tri là lực hiểu, sức biết của một dân tộc, thì phải nhận ra các luồng tư tưởng, văn hóa… đã ảnh hưởng tới dân tộc này. Chỉ vì chế độ độc đảng toàn trị đã bưng bít bằng che giấu cũng như xuyên tạc trong bao năm về nhân tri rộng của nhân loại này. Chỉ vì khi rời khỏi chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, thì Việt tộc làm một dân tộc bị chậm tiến bởi bạo quyền độc đảng công an trị từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền, nên chuyện học các quốc gia, các châu lục có tiến bộ khoa học, có phát triển kinh tế lại có văn minh của dân chủ, văn hiến của nhân quyền là chuyện dễ hiểu.

Nhưng phải thực hiện chuyện học lại-học thêm-học nữa-học nhiều trong khiêm tốn, trong nhún nhường, trong tự trọng với trình độ thiếu-khuyết-vắng-trống của mình để thiên hạ cùng tha nhân trợ tri cho ta không mất nhiều thời gian trong chuyện học này. Vẫn chưa đủ phải có quyết tâm bằng quốc sách loại, cởi, bỏ, trừ cho bằng được quá khứ đang là hiện tại của xã hội Việt với một hệ thống giáo dục tạo ra học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, ta thấy có bằng cấp tiến sĩ mà không học trung học, có cao học mà không hề học mẫu giáo, có học hàm lẫn học vị mà không có học lực và học thuật.

Nhận bằng cấp tiến sĩ mà không biết sinh hoạt chuyên ngành, quan hệ chuyên khoa, đời sống chuyên môn, lách hội luận, trốn hội thảo, luồn hội nghị. Có bằng cấp tiến sĩ mà chưa hề nghiên cứu trong một trung tâm hoặc một viện nghiên cứu nào, có bằng cấp tiến sĩ mà chưa hề có thông báo khoa học trên các tập san chuyên môn, tạp chí chuyên ngành. Có bằng cấp tiến sĩ mà không có công trình nghiên cứu, và hoàn toàn vắng mặt trong các công bố kết quả nghiên cứu qua ấn bản, xuất bản…

Khi đi vào quy trình học lại-học thêm-học nữa-học nhiều về nhân tri rộng của nhân loại từ các quốc gia và châu lục có cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song lứa cùng dân chủ (đa nguyên, đa đảng, đa trí) trên cơ sở văn minh vì nhân quyền, thì chính ta sẽ hiểu sâu giáo lý “biết người để biết ta” của tổ tiên Việt mà nhận ra một cách sâu sắc một minh lý khác của tổ tiên Việt là “qua sông thì phải lụy đò”. Từ đây nhận ra một nhân tri mới của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi mà có rất nhiều chương trình cùng rất nhiều quá trình mà ta phải xuất ngoại, ra khỏi quê nhà để đến học nơi quê người. Vì có rất nhiều phương án quốc tế, cùng với các phương pháp toàn cầu mà ta phải biết, không biết thì lỡ tầu, và bi thảm hơn là không biết thì sẽ thua trận.

Cũng có rất nhiều tính toán trong toàn cầu hóa hiện nay, giữa các cường quốc, giữa các châu lục đã có văn minh dân chủ, gữa các quốc gia đã có văn hiến nhân quyền, họ đang tính toán gì? Họ đang toan tính gì, thì đây chính là nguồn, cơn, gốc, cội của nội chất nhân tri rộng của nhân loại. Và tại đây khi nhận các chức năng cùng nhiệm vụ tư vấn quốc tế ta mới nhận ra là nơi “quần hùng kiếm hội quốc tế” là nơi quyết định nhiều chuyện về mệnh số của nhiều quốc gia mà trong đó chính các lãnh tụ lẫn lãnh đạo của các quốc gia này cũng không biết. Cụ thể là có nhiều quyết sách quốc tế từ kinh tế tới thương mại, từ chính trị tới quân sự, từ giáo dục tới văn hóa mà các quần thể chính sách quốc tế trong và ngoài Liên Hiệp Quốc luôn ở thế thượng phong để áp đặt lên mệnh số cô lẻ của các quốc gia chỉ biết đóng cửa để thực thi bạo quyền độc đảng toàn trị. Các bạo quyền độc đảng toàn trị, trong đó có Việt Nam đang bị nhục hình của độc tài công an trị của ĐCSVN, nơi mà các lãnh đạo có ít nhất là bốn khuyết tật trong hành tác ngoại giao quốc tế:

– Khôn nhà dại chợ, trong chính trường quốc tế tự hành động tham gia tới hành tác tham dự vào các công trình lớn của nhân tri rộng của nhân loại.

– Gà què ăn quẩn cối xay, giấu cái vô tri của mình bằng cách tránh đối thoại và hợp tác với nhân tri rộng của nhân loại, ăn bám sống nhờ qua tiền của cùng tài nguyên của dân tộc lại bắt buộc dân tộc mang ơn đảng.

– Khôn (nhà) quá hóa dại (người), nên cúi đầu-khoanh tay trước Tàu tặc cướp đất, biển, đảo quê hương Việt trong mọi thương lượng song phương, nên tiếp tục khom lưng-quỳ gối trước Tàu tặc tại Liên Hiệp Quốc, tại các Liên Minh quốc tế hiện nay.

– Vắng mợ chợ vẫn đông, nơi mà các lãnh đạo của ĐCSVN, không có mặt trong các “sân chơi quốc tế” có văn minh của dân chủ, trong các “trò chơi quốc tế” có tiến bộ của nhân quyền. Với láng giềng Tàu nạn đã đè đầu cỡi cổ các lãnh đạo ĐCSVN vì các lãnh đạo ĐCSVN đã mại quốc cầu vinh với phản xạ cúi đầu-khoanh tay, với phản xạ khom lưng-quỳ gối trước Tàu họa, nhận Tàu tà là bạn vàng, láng giềng tốt, nên hiện nay trên chính trường quốc tế, các lãnh đạo ĐCSVN không có bạn tốt, không có láng giềng thật.

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị sụp đổ hay bị lật đổ, thì một chính quyền mới phải biến giáo dục, đào tạo, huấn nghiệp nhân tri rộng của nhân loại thành quốc sách tức khắc và đề ra đoạn đường một thế hệ để có các chuyên gia và cố vấn đặc biệt về không gian nhân tri rộng của nhân loại -vô dạng nhưng vô song về quyền lực. Cùng lúc phải ngừng tức khắc các chính sách xuất khẩu lao động, mà thực chất là chính sách nô lệ không nhân cách, với trai làm lao nô, gái làm nô tỳ.

Ngược lại, phải hành động đúng về nhân vị để được tha nhân có cư xử đúng mà tôn trọng chúng ta. Các quốc gia láng giềng lại cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour, họ đào tạo những chủ-thể-làm-chủ từ khoa học tới kinh tế, từ ngoại giao tới thương mại, nên họ không hề bị khinh, coi rẻ như các lãnh đạo của ĐCSVN đã biến Việt tộc thành tôi đòi cho thiên hạ, tự điếm nhục hóa dân tộc mình chỉ vì tham quyền trong vô học, nên vô hậu trong vô tri.

Nhân trí mở

Hiện nay, sự vận hành của nhân loại ra sao, trong thế kỷ XXI? Trong thế kỷ này chúng ta đang sống từng ngày với ít nhất bốn cuộc cách mạng lớn trong hàng chục cuộc cách mạng hiện nay có ngay trong nhân sinh sau đây:

– Cuộc cách mạng thông tin và truyền thông, nơi mà toàn cầu hóa có ngay trong internet, được sử dụng theo nhu cầu cá nhân hóa, nơi mà tri thức luôn ở dạng mở, mà không bị đóng khung bởi một hệ thống chính quyền hoặc giáo dục nào. Chiêu trò luật an ninh mạng của chế độ công an trị chỉ làm thế giới quý nhân quyền, trọng dân chủ xa lánh.

– Cuộc cách mạng y khoa và nhân khẩu, với những khám phá liên tục từng ngày, từng tuần, từng tháng của y học, vừa tăng khả năng chữa trị các nạn bịnh, vừa tăng tuổi thọ không những của dân chúng các nước có tiến bộ khoa học, có phát triển kinh tế, mà còn làm tăng tuổi thọ ngay trên các quốc gia hiện nay bị xem là chậm phát triển

– Cuộc cách mạng năng suất và hiện suất, từ canh nông tới công nghiệp, nơi mà sự đóng góp trực tiếp của khoa học kỹ thuật đã liên tục làm tăng năng suất và hiệu suất trong quá trình sản xuất, cùng lúc các khâu vận chuyển cùng phân phối cũng không ngừng tăng hiệu năng và tác động tích cực vào thương mại và tiêu thụ.

– Cuộc cách mạng thông minh nhân tạo, với sự tham dự trực tiếp của robot vào cuộc sống thường nhật, từ tổ chức hành chính tới sinh hoạt kinh tế, từ chuyển đổi giáo dục tới quản lý các kỹ năng y khoa… nơi mà máy móc tự động không những phụ lực sinh hoạt nhân sinh mà còn đóng luôn vai trò thăng tiến nhân trí.

Bốn cuộc cách mạng lớn này song hành cùng nhiều cuộc cách mạng khác, yêu cầu các chuyên gia quốc tế  suy tính lại các con tính định lượng đang có để nhân ra các tính toán định lượng cùng định chất sẽ tới trong tương lai:

– Dân số hơn 7 tỷ người trên trái đất này sẽ là 9 trong 20 năm nữa với sự phân phối lại về nhân khẩu học trong từng quốc gia, trên từng châu lục.

-Dân số của Ấn Độ sẽ vượt dân số của Trung Quốc trong 20 năm nữa, gia tăng nhân số dẫn tới các chính sách kiểm soát sinh đẻ, các chính sách này sẽ trực tiếp hay gián tiếp sinh ra sự mất cân đối giữa nữ và nam, rồi sẽ tạo ra những vấn đề xã hội mới cho các gia đình đã thực hiện các chính sách này.

-Dân số của Châu Phi sẽ vượt gấp đôi trong 20 năm nữa, cụ thể là sẽ vượt 2 tỷ người, với các vấn đề nhân sinh mới, gây ra di dân, tạo ra xuất khẩu lao động, cùng các luồng người đột nhập một cách bất hợp pháp vào các quốc gia tiên tiến, từ đó sinh ra các vấn đề xã hội mới về di dân, nhập cư, hội nhập cùng với các phong trào kỳ thị, bài xích…

Tất cả các cuộc cách mạng nhân sinh trong lịch sử của nhân loại đều có nguyên nhân ngay thượng nguồn tới từ các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đây là thực chất làm nên định nghĩa hai từ: cách mạng. Còn các cuộc cướp chính quyền được trá hình bởi các ý thức hệ, thì chúng không phải là cách mạng, vì chúng không làm thay đời đổi kiếp nhân sinh theo hướng thăng hoa.

Tại đây, ta có thế ngừng lại ở trường hợp bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay sinh cùng lứa với tà quyền độc tôn ngu dân trị, đã dựa cái vô học sinh ra cái vô hậu ngay trong nhân kiếp của Việt tộc. Với những tên lãnh đạo vô tri trong vô minh cứ leo lẻo trên báo đài về cuộc “cách mạng bốn chấm không” mà không dám đối thoại với xã hội, cụ thể là đối luận với trí thức để nêu rõ nội dung cùng ý nghĩa của loại tên gọi vô cùng sáo rỗng này.

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị hành tác trong ma quyền vô tri vì vô minh, nên ngày chúng ra đi hãy bị xóa tên, chúng ta nên đưa ngay vào giáo dục trung học, sau đó đào thật sâu trong giáo dục đại học, với giáo khoa khách quan, có giáo trình chỉnh lý, với giáo án thuyết phục về các cuộc cách mạng này. Từ đó xây dựng gốc, rễ, cội, nguồn cho một nhân trí mở về sự vận hành cũng như những hiệu quả và hậu quả tới tự các cuộc cách mạng này, trong đó chính quyền mới, quý dân chủ, trọng nhân quyền, nâng đa nguyên phải nhận ra hệ liên kết giữa ba định đề đang chi phối ngay trên tương lai của nhân loại:

– Sinh hoạt dân chủ đã là nền tảng cho tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế đã cõng, bồng, bế, ẵm sinh hoạt thị trường, có tự do cạnh tranh trong hơn hai thế kỷ qua không chỉ có quan hệ tương tác lẫn nhau, mà hiện nay đang có quan hệ đối kháng, kình chống, nghịch chiều nhau. Nhận thức sáng suốt để có phân tích tỉnh táo về quan hệ mâu thuẫn giữa dân chủ và thị trường giúp ta thấy để thấu mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay.

– Trong lịch sử của thế kỷ qua, khi Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc vào tổ chức thương mại quốc tế, với giả thuyết trung tâm là qua phát triển kinh tế thì Trung Quốc sẽ có cải tổ xã hội để đi đến dân chủ với nhân quyền được tôn trọng. Nhưng chính các lãnh đạo của Hoa Kỳ đã công nhận ngay trong 2020 này là họ đã tính toán sai, toan tính lầm, vì thương mại qua thị trường đã không xóa được bạo quyền độc đảng công an trị của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc- hiện nay. Mà ngược lại độc quyền đảng trị của ĐCSTQ đang ngày ngày đe dọa vừa thị trường, vừa văn minh dân chủ của các quốc gia tiên tiến.

– Khi có sinh hoạt dân chủ, song hành cùng sinh hoạt thị trường, với các định đề đạo đức về đoàn kết quốc tế, tương trợ giữa các quốc gia để cùng nhau bảo vệ nhân quyền vì một nhân loại có tự do, công bằng và bác ái. Thì ngược lại, thực tế của nhân loại hiện nay là tự do được vận dụng vào phạm trù và không gian của tự do cá nhân, một loại tự do mang nội chất cá nhân chủ nghĩa, mang thực chất ích kỷ chủ nghĩa.

Khi nối lại ba thực tế này cùng chung sống với nhau trong một thời điểm và không gian của thế kỷ XXI này, thì ta sẽ nhận ra uy quyền của của thị trường, vì lợi nhuận, vì quyền lợi, có thể đe dọa dân chủ, lũng đoạn nhân quyền. Và thị trường có thể ở “thế thượng phong” khi thị trường được “hà hơi tiếp sức” bởi tự do cá nhân, với động cơ ích kỷ biến quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi. Từ đây, các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền phải luôn tỉnh táo để sáng suốt trong lý luận là hai mệnh đề văn minh nhất của nhân loại hiện nay là cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái)dân chủ (đa nguyên, đa đảng, nhân quyền) luôn mong manh, luôn bị đe dọa, như nhân phẩm luôn bị truy hiếp bởi bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền.

Não Luận 7 (P3)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s