Nhận Định Về Tài Liệu Việt Nam: Đất Nước và Con Người, Chủ Thuyết Mới Vì Con Người (P6)

Ghi Chú: Những chữ nghiên trong mặc kép được trích từ quyển sách “VN Đất Nước và Con Người. Chủ Thuyết Mới Vì Con Người” của nhóm Tư Duy Tập Thể tại VN. Toàn bộ được trích mà không hề sửa đổi cho dù dấu và chữ sai.

 “Nhánh Một là:

Chủ nghĩa Duy thực dân, đế quốc, phát xít. Đây là giai đoạn ban đầu của Chủ nghĩa Duy Tư bản, là giai đoạn COI TIỀN TÀI LÀ TRÊN HẾT, chỉ muốn LÀM GIẦU sung sướng hạnh phúc trên cơ sở thông qua bóc lột tàn tệ người lao động, thông qua gây chiến tranh xâm lược, chiếm đoạt thống trị các nước khác . . . vì vậy đã nhanh chóng thất bại hoàn toàn, bị Loài người tiêu diệt . . .(nhưng nay lại là cái thứ mà lãnh đạo Trung quốc – về thực chất – mới đang đi tới, vì TQ đi sau nên đang lặp lại, làm hồi sinh nhưng ở tầm cao mới, hiện đại, cực kỳ tinh vi, đầy mưu mô, tàn bạo, xảo quyệt và lan rộng hơn trước. . . .như đang thấy. Trung quốc thủa xưa cũ cũng tài giỏi, nhưng đi nhầm đường quá nhiều thứ, ví dụ rõ nhất, không cần tranh luận, như chữ viết đi theo tượng hình, nên học chữ nào thì chỉ biết chữ đó, quá lệch về chủ nghĩa duy tâm, mưu mẹo, thủ đoạn, lừa đảo, không tự mình phát triển được khoa học công nghệ và từ xa xưa cho đến hiện nay luôn luôn coi vua hay lãnh đạo là ông chủ độc quyền quyết định hết, luôn bành trướng xâm lược mở rộng đất nước, nên hiện nay vẫn cản trở lớn sự văn minh tiến bộ và hội nhập).

Nhánh Hai là:

Chủ nghĩa DUY KHOA HỌC, đã coi khoa học công nghệ, sự sáng tạo của CON NGƯỜI là cội nguồn duy nhất của HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG trên cơ sở CÁ NHÂN SÁNG TẠO (chủ yếu là các nhà khoa học), DÂN TỘC SÁNG TẠO (chủ yếu là các nước tư bản văn minh) bằng mọi trí tuệ, khoa học công nghệ, bằng sức mạnh tự do bình đẳng cạnh tranh nhưng rất biết tuân theo luật pháp, biết coi dân là chủ, cũng biết dùng cả thủ thuật và mưu kế, sức ép, lấn át . . . để đẩy TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN (GDP) lên thật cao, đứng đầu thế giới. Đây hầu như là tất cả những gì đã được coi là tiến bộ văn minh đang xẩy ra trên hầu khắp hành tinh hiện nay do giới Tư sản và giới Trí thức (các giới thực chất là giầu Trí tuệ, đi tiên phong hơn cả) nắm quyền lãnh đạo. Đây THỰC CHẤT chính là BẢN CHẤT của Chủ nghĩa Tư bản văn minh hiện nay (xin bàn kỹ phía sau).

Nhánh thứ Ba là:

Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI, đây chính là cách gọi tóm tắt, cô đọng kết quả nẩy sinh ra sau những SAI LẦM TO LỚN mà Loài người (trước hết là các nước Tư bản văn minh) đã và đang nhận ra: HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG của LOÀI NGƯỜI không thể do Thần thánh, hay Vua chúa; cũng không thể do giai cấp CÔNG NÔNG, là giai tầng chỉ dựa trên lao động và công cộng tài sản (nên « cha chung không ai khóc »), làm mất dân chủ tự do sáng tạo (tức làm mất nền tảng của sự phát triển), nhưng  trí tuệ thấp lại cứ đòi độc quyền lãnh đạo (tức CN Cộng sản); tiếp theo, cũng lại vẫn chưa thể do TẦNG LỚP TRÍ TUỆ CỰC ĐOAN, ĐỘC TÔN DUY KHOA HỌC như vẫn đang diễn ra để rất vô tình TẠO RA NHỮNG SAI LẦM TO LỚN MỚI CHO NHÂN LOẠI, ví dụ: Bằng mọi loại TRÍ TUỆ, không từ một hành động trí tuệ nào, một thủ đoạn trí tuệ nào, một thói xấu trí tuệ nào và vận dụng mọi THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI  (sẽ giải thích phía sau, như các công nghệ hiện đại NBC và GNR). . .chỉ để nhằm đạt được TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN (GDP) cao hơn người khác, cao hơn nước khác; muốn giầu có để có thể “sáng tác” ra và hưởng thụ mọi chủng loại ăn chơi xả láng, bù khú đủ mọi kiểu . . . đến mức có nơi dường như điên loạn như đang diễn ra, mà lại không nhận ra những điều quá khích, thậm chí  xấu xa điên loạn đó . . .đã và sẽ làm hại chính mình, .thậm chí còn khoái chí, cho là “đang phát triển, đang sáng tạo”, đang “lên đỉnh cao” của nhân loại ! Chính vì vậy đã dẫn thế giới đến tình trạng nhầm lẫn, đua nhau rùm beng, tranh nhau gay gắt, sung đột rối loạn, cuộc sống thừa thãi nhưng tha hóa mất cân bằng, giầu nghèo ngày càng chênh lệch cách biệt hơn, tàn phá môi trường mạnh hơn, hủy hoại Trái đất nhanh hơn và cũng đe dọa chiến tranh rất nguy hiểm như đang diễn ra. Do đó, trong xã hội Loài người, ngay trong xã hội Tư bản, dẫn đầu là “10 nước hạnh phúc nhất thế giới” và nay là Hoa Kỳ, đã và đang xuất hiện Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI. Chủ thuyết Vì Con người chính là loại TƯ DUY MỚI, loại CHÍNH THỂ MỚI, hình thành từ cái nền TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HÒA (tự do, dân làm chủ, tam quyền phân lập, chỉ có nhân dân, luật pháp văn minh NHÂN ĐẠO là có sức mạnh và có quyền chủ trì):Bằng mọi cách tạo ra một thế giới mới để SUNG SƯỚNG HẠNH PHÚC nhưng phải Thủ tiêu được các CỰC ĐOAN TẠO XUNG ĐỘT và CHIẾN TRANH, tránh mọi sự THA HÓA hay “sung sướng” kiểu điên loạn, kiểu tri giác nhầm lẫn rất vô thức tạo ra ĐAU KHỔ TÀN TẠ của chính bản thân và của người khác, của nước khác, hay TÀN PHÁ HỦY DIỆT CẢ THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG, nên nay dần dần Loài người đã BỪNG TỈNH, đang QUYẾT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG và KHOA HỌC CỘNG NGHỆ SAO CHO CÓ LỢI NHẤT TẠO RA HÒA BÌNH HẠNH PHÚC, CÓ VĂN MINH SUNG SƯỚNG THẬT SỰ CHO MỌI CON NGƯỜI TRÊN HÀNH TINH, coi tình YÊU CON NGƯỜI là mục tiêu tối thượng, không chỉ cho riêng một nhóm người nào, cho một phe đảng nào, cho riêng một nước nào, tức là lấy MỤC TIÊU TỔNG HẠNH PHÚC TOÀN DÂN (Gross National Happiness – GNH) LÀM MỤC ĐÍCH CHÍNH VÀ CAO NHẤT . MỤC TIÊU cụ thể,ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP là do TOÀN NHÂN LOẠI, đứng đầu là LIÊN HIỆP QUỐC cùng NGHIÊN CỨU, DÀN XẾP, tạo lập nên, QUYẾT ĐỊNH và KIỂM SOÁT. Hiện nay đã có dạng tốt đẹp sơ khai LẤY DÂN LÀM GỐC như tại 10 nước hạnh phúc nhất thế giới mà Liên hiệp quốc đã lựa chọn hàng năm, chứ không theo chủ nghĩa DUY KHOA HỌC  đơn thuần, thuộc giai đoạn đương thời của chủ nghĩa DUY TƯ BẢN,  càng cần từ bỏ ngay Chủ nghĩa DUY THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC, PHÁT  XÍT  kiểu mới tinh vi hiện đại và rất cực đoan tàn bạo như Trung quốc Đại Hán đang lặp lại và đang hành động, đồng thỡi cũng loại bỏ sự  nhầm lẫn của một số ít nước sai lầm NGU DỐT kiểu cổ, vô cảm vẫn đang lặp lại và diễn ra điên cuồng  hiện nay.        

 

Khi tác giả nói về chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phát xít đã không thành thực nói thẳng là chủ nghĩa CS đã vay mượn tất cả các độc ác, tàn bạo của 3 chủ nghĩa trên để phá hoại chính quyền như đã làm ở VN và các nước nhược tiểu khác và trở thành siêu cường như Nga, Tàu, Bắc Hàn hiện nay. Chỉ có VN vì quá dốt nên không làm được nên bây giờ phải quay về lấy DÂN làm GỐC,  chui vào “quần” chúng để sống còn như đã làm tại miền Nam VN thời 1954-1975. Vậy ai thực sự điên cuồng? Tác giả hay kẻ đứng sau lưng tác giả hay kẻ ở xa dùng “remote control” cho phép in tập sách nhỏ này? Tại sao csvn diệt chế độ Cộng Hòa Miền Nam VN, cho là “Ngụy” để rồi ngày nay mở miệng nói chuyện CỘNG HÒA?

Rồi sự “CỰC  ĐOAN” (extreme). Ai cực đoan diệt 3 họ? Tư bản có xấu xa nhưng không cực đoan nên có sửa đổi, tiến bộ. CS xua dân đi kinh tế mới, thủy lợi, hộ khẩu…để khủng bố nhân dân rồi ngày nay nịnh hót “lấy dân làm gốc”. Đã thế lại còn nói chuyện GDP, từ Nga-Tàu đến csvn đều mở loa phóng thành khoe thành tích sản xuất hàng năm (GDP) khi dân vẫn chết đói cho tới khi chạy theo kinh tế thị trường (tư bản) thì mới khá từ 1996. Còn sự “cân bằng” nếu CS hiểu cân bằng là gì thì đã không phải là chế độ độc tài, độc đảng.

Nếu là người lương thiện thì Vũ Duy Phú đã không chỉ trích người (thực dân, đế quốc, phát xít…) mà nên nhìn lại cái “Ta” của csvn, thành thực khai báo tội đồ của csvn như Nguyễn Chí Thiện đã nói trong “Tiếng Vọng từ đáy Vực”. Nếu đã là tiến sĩ thì ông phải làm nghiên cứu (research) mà không nên ăn nói bậy bạ như vậy.

Vũ Duy Thức

Tháng 5 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s