Nhận Định Về Tài Liệu Việt Nam: Đất Nước và Con Người, Chủ Thuyết Mới Vì Con Người (P5)

Ghi Chú: Những chữ nghiên trong mặc kép được trích từ quyển sách “VN Đất Nước và Con Người. Chủ Thuyết Mới Vì Con Người” của nhóm Tư Duy Tập Thể tại VN. Toàn bộ được trích mà không hề sửa đổi cho dù dấu và chữ sai.

 “KHẮC PHỤC SỰ RỐI LOẠN

của TOÀN NHÂN LOẠI

bằng CHỦ THUYẾT mới

VÌ CON NGƯỜI

(NEW PERSONNALISM)

Vài lời GIỚI THIỆU

Tôi đã tham gia Cách mạng từ tuổi thiếu niên.Nay đã gần 100 tuổi rồi, mà cũng chỉ nghĩ quanh quẩn ở mục tiêu ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT, TỰ DO, HẠNH PHÚC của nước Việt Nam mình. Các thế hệ trẻ, đặc biệt là giới Trí thức còn suy ngẫm sâu xa hơn chúng tôi nhiều: Làm sao tạo được Hòa bình, Hạnh phúc Sung sướng cho toàn Nhân loại, trong đó có Việt nam.                                   

                                                                    Vũ Oanh

    Nhiều cán bộ trẻ cứ đến tham khảo ý kiến tôi rất chân thành về các vấn đề của đất nước. Có lúc tôi đã tâm sự với họ thật lòng: Các cháu tôi tuy còn rất trẻ, song do chúng được học tập và làm việc ở Phương Tây, tại các nước Tư bản văn minh, vì vậy tôi thấy chúng đã hiểu các vấn đề của Tương lai Nhân loại còn khá sâu sa hiện đại so với chính bản thân tôi.                          

                                                              Đặng Quốc Bảo

Những anh chị em thuộc nhóm TƯ DUY TẬP THỂ hay đến chơi với tôi. Sau khi nghiên cứu kỹ tác phẩm “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” của tôi, họ đã tâm sự rất thật lòng. Họ bảo, tôi viết rất đúng, rất sâu sắc:  Bác Hồ đã chỉ bảo nhân dân ta xây dựng đảng tiên phong, là Đảng của trí tuệ, Đảng của văn minh. Chính vì trước đây, giai đoạn trước 1975, đã thực hiện được tốt tư duy đúng đắn của Người nên nhân dân ta đã dẫn đầu các nước thế giới thứ 3 dành được ĐỘC LẬP TỰ DO THỐNG NHẤT đất nước. Nhưng nay thấy anh chị em Trí thức hiện đại của Việt Nam lại góp phần với thế giới kiến tạo không chỉ những đảng của Trí tuệ, của Văn minh, mà đang góp phần cùng Nhân loại xây dựng cả một thế giới của TRÍ TUỆ, một thế giới của VĂN MINH. Tập tài liệu “Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI” này chính là bước khởi đầu của ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP của cả Loài người. Mọi người rất nên quan tâm và truyền bá rộng rãi . . .                                                      

                                      Đoàn Duy Thành”       

Khi quý vị nói như thế có cảm thấy nhột không? Có AK-47 dí sau lưng không? Có linh ảnh tổ tiên hiện về khóc thảm thiết vì cái ngu của quý vị đã làm cho đất nước gần 100 năm không? Nếu quý vị không thành thật nói lên những lỗi lầm quá khứ với con cháu của quý vị thì ai sẽ tin quý vị? Xin đừng đem cái bánh vẽ tương lai để xóa sổ quá khứ và lường gạt con cháu, dân tộc và thế giới một lần nữa vào lúc cuối đời khi đang nói về con người, hạnh phúc và đạo đức là cái cả đời quý vị không có.

NEW PERSONNALISM

CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI

(hay ĐẠO LÝ YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI) 

           Muốn giải quyết VẤN NẠN TOÀN CẦU (nay đã hội nhập sâu rộng – thành LÀNG TOÀN CẦU – nhưng vẫn còn muôn vàn mâu thuẫn, nguy hiểm) không thể chỉ xem xét, giải quyết lẻ tẻ từng vụ việc và ở riêng từng nước được. Ai cũng có thể SAI LẦM, kẻ tiến trước phạm trước, người lạc hậu phạm sau, vấn đề mấu chốt quyết định là SỬA SAI PHẢI LẦM THẾ NÀO? Mặt khác, trong đua tài cạnh tranh quốc tế giữa các nước văn minh chính trực thì những nước tiến trước thường dễ bắt đầu chủ quan, trở nên trì trệ, nên những nước tiến sau thường sẽ thay thế nước đi trước, để đứng đầu cả khối. Nhưng quy luật đó không thể xẩy ra đối với trường hợp những nước mà nền văn hóa chính trị xã hội và con người vẫn còn rất lạc hậu, do đi NHẦM ĐƯỜNG, chỉ vượt lên được ở một tiêu chuẩn nào đó, ví dụ tiêu chuẩn “giầu có”, hơn thế lại còn quá tham tàn độc ác dã man!  Thế giới không thể nhầm lẫn.

Để làm rõ kết luận đó và giải đáp đúng băn khoăn lo lắng của mọi người, xin nêu tóm tắt mấy ý TRIẾT HỌC KHÁI QUÁT sau đây, là điều rộng lớn bao trùm toàn bộ, ở thượng tầng, trước khi đi vào cụ thể, đời thường, nơi hạ giới, và ở riêng từng nước..

Trên thực tế mục tiêu cao nhất đích thực của Loài người là luôn luôn muốn sống HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .Để đạt được YÊU CẦU CHUNG KHÁI QUÁT đó, thì từ trên đỉnh cao, Nhân loại đã và đang sáng tạo ra những hệ thống triết học (các Đạo giáo, các Chủ thuyết) sau đây:

Chủ nghĩa DUY TÂM (Idealism) : (đạo Ki tô, đạo Phật, đạo Hồi, đạo Phong kiến,  đạo Đại Hán . . .) ra đời từ hàng mấy ngàn năm nay, đã trông chờ hạnh phúc, sung sướng ở Thần thánh, Vua chúa, và ở cả sự hiểu nhầm, sai lệch hay bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra mọi mưu lược quỷ kế dã man, nên hầu như đều có những thất bại các kiểu khác nhau, vì vậy đã bế tắc, lúng túng, trì trệ và thậm chí đang suy đồi. . .Sai lầm chính là chỉ muốn làm cho nhân dân tin và phụ thuộc vào BỀ TRÊN, TRỜI PHẬT, THÁNH THẦN, THÀY BÀ, VUA CHÚA (LÃNH ĐẠO) . . .nhưng không có giải pháp HỮU HIỆU để DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN TÌNH YÊU CON NGƯỜI, chặn đứng được, hay tiêu diệt được những kẻ ĐÓNG KỊCH, GIẢ DANH thày bà, vua chúa, thánh thần, lãnh đạo, hay lợi dụng các điều tốt của Thánh thần, của Vua chúa hay Lãnh đạo . . . để chỉ TRỤC LỢI CHO RIÊNG CÁ NHÂN, BÈ NHÓM, DÒNG TỘC MÌNH,  đã dẫn đến làm hại toàn nhân loại !

Chủ nghĩa DUY VẬT (Physicism) : (Đạo Các Mác, chủ nghĩa Mác – Lê, Chủ nghĩa Cộng sản , “Chủ nghĩa Xã hội” và các nhánh biến dạng . . ) thì ĐốI NGƯỢC LẠI: Đã trông chờ hạnh phúc sung sướng ở chủ yếu chỉ là ở SỨC LAO ĐỘNG và SỰ LÃNH ĐẠO CỦA DÂN NGHÈO, của CÔNG NÔNG, dưới chế độ độc quyền đảng trị biểu tượng cổ lỗ là BÚA + LIỀM  (thủa ban đầu khi mới nắm được chính quyền). . Chủ nghĩa DUY VẬT đã thất bại ở Liên Xô, Đông Âu và đang thất bại tiếp . . .Lý do cơ bản là rất CỰC ĐOAN theo chiều ngược lại: Bỏ qua TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI RỘNG LỚN BAO TRÙM NÓI CHUNG, PHỦ NHẬN nên RẤT GHÉT THẦN THÁNH, VUA CHÚA, THÀY BÀ , RẤT CĂM TỨC BÓC LỘT của người tài giỏi trở nên giầu có đối với người chỉ có lao động, đối với người nghèo hay hoàn cảnh khó khăn; đã cho rằng LAO ĐỘNG LÀ THỨ LÀM NÊN TẤT CẢ, chẳng cần giới tư sản và trí thức tài giỏi và khả năng tổ chức xây dựng xã hội khi Loài người ngày một tiến lên và nhiều khó khăn phức tạp hơn . . .Chính vì vậy nên  đã rất vô tình, rất nhầm lẫn: Đã lại TẠO RA HOÀN CẢNH, MÔI TRƯỜNG RẤT TỐT cho SỰ YẾU KÉM, NGU DỐT, LẦM LẪN hay GIAN ÁC phá hoại ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI, cho LÒNG THAM VÔ BỜ BẾN, cho SỰ ĐỘC ÁC DÃ MAN của con người bằng da bằng thịt tăng theo, lợi dụng, lấn át cái tốt, vì cho rằng chỉ có một mình mình tốt nên cứ cương quyết độc quyền thống trị xã hội . . .

Chủ nghĩa DUY TƯ BẢN (Capitalism): Ai cũng rõ: Cho đến nay các Chủ nghĩa Duy tâm và Chủ nghĩa Duy vật đều có tác giả, đều là những CỰC ĐOAN lệch lạc về 2 phía ngược nhau và đối chọi nhau, chống phá nhau, phủ nhận cả những mặt tốt của nhau, làm điên loạn cả xã hội Loài người. Còn riêng Chủ nghĩa DUY Tư bản, là một thứ Chủ nghĩa không có tác giả, mọi người đều trên cơ sở TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH ĐẲNG CẠNH TRANH NHAU PHÁT TRIỂN . . .nhằm TỰ MÌNH (cá nhân con người, từng dân tộc, từng đất nước) tự phấn đấu để LÀM GIẦU đem lại HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG cho chính mình, trước hết dẫn đầu bởi những người chăm chỉ, tài giỏi trong làm ăn (cả trí thức lẫn chân tay). . .nên đã rất tự nhiên và tự do mò mẫm, vô tình đã chia ra làm 3 nhánh tiến hóa lớn (qua các giai đoạn tiến triển dần lên, xen kẽ với nhau, thậm chí còn lồng vào nhau):

Khi tác giả nhận định về 3 chủ nghĩa trên chỉ là sự lập lại của những gì mà Lý Đông A (LĐA) đã làm từ 1940 trong chủ nghĩa Duy Dân (có lẽ đã bị hiếp dâm để trở thành cái gọi là “personalism” mà Tư Duy Tập Thể đẻ ra). Hãy đọc LĐA trên ThangNghia.org để hiểu rõ hơn về Duy Dân đã chú trọng đến con người như thế nào. Nhóm Tư Duy Tập thể chỉ mượn cái vỏ, bỏ quên cái ruột để làm trò “bình mới, rượu cũ” (bình mới: “personalism”; rượu cũ: vẫn là cộng sản).

Khi tác giả nói về chủ nghĩa Duy Tâm đã không thành thực thông tin là đã bị CS phá hoại mượn cái vỏ tôn giáo để phá hoại chính quyền như đã làm ở VN và các nước nhược tiểu khác. Khi nói về chủ nghĩa Duy Vật thì lại không nói vì sao Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hồ Chí Minh đã theo và đem cái thuốc độc này về VN. Rồi khi nói về chủ nghĩa Tư Bản tuy có xấu nhưng phải nói là nhờ có Tư Bản chống lại CS thì thế giới mới tồn tại đến nay để các ông Tư Duy Tập thể “sai sửa, sửa sai”.

CS chỉ có một triết học: xiết dạ dày của con người để bắt làm nô lệ. Khi con người có ăn sẽ tìm cách chống đối. Và đó là lý do đảng CS phải đi tìm triết lý mới.

Chưa kể sự thông suốt cái gì gọi là đạo. Lần đầu tiên, một nhóm gọi là Tư Duy Tập Thể gọi thuyết của Các Mác là Đạo Các Mác. Đây là một sự hãm hiếp từ ngữ trắng trợn nếu không muốn nói là một sự lừa bịp.  Nhận định chủ thuyết của Mác là đạo chắc chỉ có người cs, luôn luôn đi ngược lại với những gì mà thế giới đang nghĩ.

Vũ Duy Thức

Tháng 5 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s