Tự Do Quá Trớn Trên Lãnh Vực Hôn Nhân

Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ vừa nghe xong tranh luận của hai bên luật sư. Một bên đại diện cho những người đồng tình luyến ái đòi quyền có giấy hôn thú như các cặp vợ chồng bình thường (một nam, một nữ). Còn một bên đại diện cho chính quyền tiểu bang không muốn cấp giấy hôn thú cho những người đồng tình luyến ái bởi đi ngược lại hiến pháp của tiểu bang, hay luật của tiểu bang trong việc cấp giấy hôn thú.

Đây là một vụ kiện rất quan trọng đối với cả hai bên. Quyết định của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ sẽ xoá bỏ những tiểu bang đã có luật cấp giấy hôn thú cho những người đồng tình luyến ái nếu quyết định nghiêng về phe chống. Ngược lại nếu quyết định nghiêng về người đồng tình luyến ái thì những tiểu bang khác đang có luật không cấp giấy hôn thú cho người đồng tình luyến ái sẽ trở thành vô giá trị bởi Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ vượt lên trên quyết định của toà án tiểu bang.

Câu hỏi được đặt ra là phải chẳng Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền được lập gia đình giữa những người đồng tình luyến ái mà những người đồng tình luyến ái cho rằng chính quyền tiểu bang đã ngăn cấm không cấp giấy hôn thú cho họ, vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ?

Trước khi tìm câu trả lời cho câu hỏi bên trên, chúng ta cần nhìn về kết quả của một vụ kiện mà Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ đã xử vào năm 2013. Trong vụ kiện này, một người đồng tình luyến ái (có giấy hôn thú do tiểu bang New York cấp) đã kiện sở thuế là áp dụng luật thuế không công bằng khi mà một người bạn đời (cùng phái) của mình qua đời để lại tài sản cho mình, nhưng sở thuế vẫn bắt buộc đóng thuế mà không được hưởng quyền lợi chuyển nhượng tài như những cặp vợ chồng bình thường (Nam-Nữ). Sở thuế dựa vào bộ luật của liên bang định nghĩa lập gia đình (marriage) và người bạn đời (spouse) không dành cho người cùng phái. Nói một cách nôm na thì những ai được xem là lập gia đình và hưởng quyền lợi chuyển nhượng tài sản mà không bị đánh thuế khi chết thì phải là một nam, một nữ.

Trong vụ kiện này, Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ cho rằng bộ luật này đã vi hiến vì đã vi phạm vào Tu Chính Hiến Pháp số 5 (fifth amendment, equal protection) bảo đảm sự công bằng đối xử giữa mọi công dân. Nếu những người có giấy hôn thú được hưởng quyền chuyển nhượng tài sản khi người phối mẫu qua đời thì những người đồng tình luyến ái, nếu có giấy hôn thú, thì cũng được hưởng quyền chuyện nhượng tài sản cũng giống như những cặp vợ chồng khác không phải là đồng tình luyến ái. Cho nên sở thuế không thể áp dụng bộ luật này để áp dụng cho những người đồng tình luyến ái đã có giấy hôn thú do tiểu bang cấp. Qua vụ kiện này, những người đồng tình luyến ái cho rằng Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ đã sẵn sàng chấp nhận xem chuyện cấp giấy hôn thú là điều sẽ xảy ra, mặc dù vụ kiện này chỉ nói về đối xử công bằng của cơ quan thuế vụ.

Sau vụ kiện này, một số Toà Án Liên Bang dựa vào quyết định của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ để bãi bỏ những luật lệ của những tiểu bang không muốn cấp giấy hôn thú cho người đồng tình luyến ái. Tuy nhiên, vẫn có một số Toà Án Liên Bang nhìn vấn đề khác hơn, và đứng về phía người chống đối — cho rằng Hiến Pháp và Luật của Tiểu Bang cấm người đồng tình luyến ái có giấy hôn thú là hợp hiến trong tiểu bang, và Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ chưa hề có quyết định là luật cấm cấp giấy hôn thú vi hiến, mà chỉ xử về công bằng đối xử trong luật thuế mà thôi. Cần phải nhấn mạnh là Toà Án Liên Bang là một toà án độc lập, chỉ có quyết định ảnh hưởng đến những tiểu bang mà Toà Án Liên Bang chịu trách nhiệm mà thôi. Điều này đưa đến tình trạng những người đồng tình luyến ái lập gia đình tại tiểu bang cho phép, sau đó đi qua tiểu bang không nhìn nhận giấy tờ hôn thú của những người đồng tình luyến ái bởi luật của tiểu bang không có. Cuối cùng thì Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ chấp nhận thụ án về chuyện quyền được có giấy hôn thú cho người cùng phái — nhằm giải quyết những phức tạp vừa nói bên trên.

Một điểm nhỏ cần phải nói là vụ án 2013 đã là một thắng lợi cho phe ủng hộ những người đồng tình luyến ái. Sau vụ án này, chính quyền Liên Bang đã ra luật là những cập vợ chồng đồng tình luyến ái làm cho chính quyền Liên Bang sẽ được có quyền lợi như những cặp vợ chồng bình thường, gồm cả quyền lợi trên lãnh vực thuế má nếu tiểu bang công nhận quyền hôn nhân này.

Trở về câu hỏi đầu tiên thì phải chăng đây là Quyền Con Người cần phải được Hiến Pháp bảo đảm và tôn trọng? Phải chăng chính quyền tiểu bang chống lại chuyện cấp hôn thú cho người đồng tình luyến ái là kỳ thị, phân biệt đối xử và sự bình đẳng (xin xem bài Quan Niệm Về Sự Bình Đẳng Giữa Những Con Người đăng cùng tháng với bài này) đã không có? Những người đồng tình luyến ái cho rằng Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa luật của một số tiểu bang ở thời điểm trước năm 1967, đó là luật không cho phép những người khác chủng tộc lập gia đình với nhau. Tuy nhiên bộ luật này đã bị Toà Án Tối Cao của Hoa Kỳ cho rằng vi hiến vào năm 1967 và từ đó mọi người đều có quyền lập gia đình với những người khác chủng tộc.

Trước hết hãy phân tích có phải đây là quyền Con Người cần phải được đối xử bình đẳng (công bằng) hay đây là sự lựa chọn cá nhân?

Trong mỗi xã hội đều có những tiêu chuẩn căn bản đạo đức – luân lý mà các thành viên trong xã hội đó đặt ra và mọi người cần phải tôn trọng, giữ gìn để xã hội không bị loạn. Trong cái tiêu chuẩn đạo đức – luân lý đó, luật pháp của Hoa Kỳ không cho phép những người cùng máu mũ lập gia đình với nhau. Nghĩa là anh em không được lập gia đình với nhau, cha mẹ không được lập gia đình với con cái, ông bà không được lập gia đình với cháu. Luật pháp của Hoa Kỳ chỉ cho phép một vợ một chồng chứ không đa thê, đa thiếp. Đây là đạo đức – luân lý căn bản cần thiết để bảo tồn đạo đức – luân lý của xã hội và bảo tồn nòi giống (nếu cùng máu mũ có con thì cũng là một đề tài mà người viết không có khả năng nói đến). Cho nên khi ai đó chứng kiến cha mẹ lấy con, anh em lấy nhau, ông bà lấy cháu thì người đời cho rằng là loạn luân, những con người bệnh hoạn trong suy nghĩ mới làm những chuyện loạn luân đó.

Ngoài những người cùng máu mũ không được lập gia đình với nhau, căn bản đạo đức – luân lý không cho phép người cùng phái lập gia đình với nhau bởi đi ngược lại những căn bản – luân lý tự nhiên của con người.

Những điều cấm bên trên là trên phương diện của xã hội, của cộng đồng, và của quốc gia. Trên phương diện cá nhân thì mọi người đều có bình đẳng lựa chọn cuộc sống riêng của chính mình, miễn sao sự lựa chọn đó không ảnh hưởng đến những người chung quanh. Có nghĩa là những gì gọi là loạn luân, đi ngược lại tự nhiên, hai cá nhân (trên 18 tuổi) nếu đồng ý thì được quyền sống chung với nhau. Đây là quyền riêng tư được hiến pháp bảo vệ mà không một cơ cấu chính quyền nào xúc phạm — bởi quyết định của hai người là do sự đồng ý từ cả hai và không làm thiệt hại đến cá nhân khác sống trong xã hội. Chuyện đồng tình luyến ái không phải là chỉ mới xảy ra hôm nay mà chuyện đồng tình luyến ái đã có từ lâu lắm, có thể từ khi có sự xuất hiện của Con Người. Tuy nhiên, vì là phản tự nhiên, cho nên xã hội chống đối và những người đồng tính luyến ái này thường sống rất kín đáo, ít có người nào biết.

Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, xã hội con người đã có sự thay đổi rất lớn do những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Song song với sự tiến bộ đó, quan niệm về đạo đức – luân lý của con người trên thế giới nói chung, Hoa Kỳ nói riêng đã có những bước tiến thục lùi so với khoa học kỹ thuật. Những người đồng tình luyến ái không còn sống trong bóng tối mà ra mặt, vận động và đôi khi trở thành phong trào để đòi quyền bình đẳng trong hôn nhân mà luật pháp đã dành cho những cặp vợ chồng một nam, một nữ.

Vụ xử bình đẳng trong đối xử trên lãnh vực thuế của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ vào nằm 2013 đã bị hiểu sai lệch là Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ bật đèn xanh cho những người đồng tình luyến ái được bình đẳng trong hôn nhân. Chính vì sự hiểu lầm này mà một số Toà Án Liên Bang đã cho rằng những hiến pháp và bộ luật cấm cấp giấy hôn thú cho những người đồng tình luyến ái là vi hiến trên một số tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Xin trích một vài mẫu đối thoại để chúng ta thấy được những vị thẩm phán trong Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ nghĩ gì trên lãnh vực này.

Thẩm Phán Scalia “vấn đề không là cho phép hay không cho phép những người đồng tình luyến ái có giấy hôn thú, nhưng ai là người quyết định chuyện này”. Rồi Thẩm Phán Scalia cho rằng câu trả lời chính xác là từ quần chúng hoặc những người dân biểu đại diện cho quần chúng chứ không phải là toà án.

Thẩm Phán Scalia hỏi luật sư đại diện cho phe đồng tình luyến ái “anh có biết xã hội nào, ngoài nước Hoà Lan năm 2001, chấp nhận cho người đồng tình luyến ái lập gia đình?” Luật sư đại diện phe đồng tình luyến ái trả lời là không. Scalia cũng quan tâm nếu Toà Án quyết định về phe đồng tình luyến ái thì các cơ quan tôn giáo bắt buộc sẽ không làm lễ hôn phối cho tất cả mọi người bởi vì nếu làm lễ hôn phối cho cặp vợ chồng bình thường mà không làm cho những người đồng tình luyến ái thì sẽ bị tố kiện là kỳ thị. Tuy nhiên luật sư bên đồng tình luyến ái và một số Thẩm Phán khác trấn an Scalia là tôn giáo có quyền từ chối làm lễ hay không làm lễ cho những người đồng tình luyến ái.

Thẩm Phán Robert nói với luật sư bên phe đồng tình luyến ái “anh không muốn gia nhập cơ chế (institution) mà anh muốn thay đổi cơ chế”. Thẩm Phán Robert nói với luật sư của phe chống, tức đại diện của chính quyền tiểu bang “Nếu Sue thương Joe and Tom thương Joe nhưng chỉ có Sue mới được quyền lập gia đình với Joe còn Tom thì không. Tại sao không thể gọi là kỳ thị?”

Thẩm Phán Alito quan tâm là nếu phán quyết về phe đồng tình luyến ái thì sẽ đưa đến tình trạng những người cùng máu mũ, những người muốn có hai ba vợ sẽ đòi hỏi được quyền lập gia đình như những người đồng tình luyến ái bởi đây là quyền bình đẳng.

Thẩm Phán Kennedy quan tâm về truyền thống của gia đình đã có cả ngàn năm trong khi đó đồng tình luyến ái đã được công khai chỉ hơn vài chục năm. Và không thể nào bắt toà án thay đổi truyền thống ngàn năm đó khi giá trị và tồn tại của người đồng tình luyến ái quá mới mẻ.

Thẩm Phán Breyer cho rằng lập gia đình là quyền căn bản con người. Một số vị Thẩm Phán khác cũng có cùng một quan điểm với Breyer.

Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định vào tháng 6 này. Theo những câu hỏi của các vị Thẩm Phán và qua những quyết định trong quá khứ, khó ai biết được phe nào sẽ thắng cuộc trong giờ phút này. Tuy nhiên, nếu phe đồng tình luyến ái thắng cuộc thì sẽ làm đảo lộn đạo đức – luân lý xã hội. Có nghĩa là nếu có những người “bệnh hoạn” làm cha mẹ và muốn lập gia đình với con mình, hoặc bốn năm người cùng đồng ý lập gia đình với nhau thì những người này phải được có quyền có giấy hôn thú bởi đây là quyền bình đẳng đối xử chứ không phải là quyết định riêng tư trong cuộc sống.

Trong tháng 5 năm 2015, đất nước Ireland đã tổ chức bỏ phiếu xem có hay không cho phép người đồng tình luyến ái lập gia đình. Kết quả là 2/3 người dân Ireland đồng ý chấp nhận người đồng tình luyến ái lập gia đình. Phải chăng quan niệm về luân lý — đạo đức đã chuyển hướng dễ dãi hơn?

Trong cộng đồng VN tại Mỹ có một số người Việt chọn cuộc sống đồng tình luyến ái. Đây là quyền cá nhân của mỗi người và chúng ta tôn trọng. Tuy nhiên, những người lãnh đạo tương lai của một đất nước VN dân chủ cần phải phân biệt rõ giữa quyền bình đẳng với sự lựa chọn cá nhân và luân lý đạo đức của một xã hội cần phải có. Năm ngoái nhà cầm quyền VN dự định ra luật cho người đồng tình luyến ái có quyền lập gia đình. Điều này cũng dễ hiểu bởi xã hội VN đã không còn căn bản đạo đức; những người cầm quyền không phân biệt được luân lý — đạo đức ra sao khi mà chính những cá nhân này hoàn toàn không có đủ Tri Thức để phân biệt Thật — Giả, Thiện – Ác, Luân Lý — Loạn Luân — từ đó dẫn đến chuyện chà đạp luân lý, tôn thờ loạn luân là chuyện cũng rất dễ hiểu.

Luân lý — đạo đức của mỗi xã hội điều có. Tuy nhiên, thế giới đang đứng trước sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật trong thế kỷ 21 này, nhưng về mặt luân lý — đạo đức xem ra đã có chiều hướng đi xuống. Quyền được đồng tình luyến ái, sống chung với người đồng tình luyến ái là quyền riêng tư, chúng ta tôn trọng quyết định của những cá nhân này. Nhưng biến cái quyền riêng tư này thành cái quyền Con Người, quyền Bình Đẳng thì vô hình chung, chúng ta phá đi cái luân lý — đạo đức của một xã hội.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 5, 2015

Dallas, TX

www.nganlau.com

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s