Giải Luận: Dân Tộc (P17)

DÂN LÀNH GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH DÂN ĐEN, DÂN OAN
Nếu một xã hội mà thảm trạng tư hữu từ tài nguyên, nguyên liệu, thiên nhiên tới lao động, bất động sản đều dựa trên quy luật âm binh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, để tha hồ cả lớn nuốt cá bé, để trắng trợn mạnh được yếu thua, tất cả đều được điều khiển bằng: chống lưng, sân sau… thì: xã hội Việt Nam hiện nay không phải là xã hội của công bằng! Nếu một xã hội mà thảm trạng mà phân nửa này có mái ấm che thân, có nệm ấm chăn êm, mà phân nửa kia là dân lành giờ đã trở thành dân đen, dân oan trong cảnh đầu đường xó chợ, màn trời chiếu đất, với hoạt cảnh thường nhật là vô tâm nên vô giác, vô tri nên vô cảm… Hằng ngày nhìn hàng nghìn đồng bào không nhà, vô gia cư trong vô định mà không thấy thương tâm, nhìn mà không thấy tức là mù sâu trong trí tuệ: xã hội Việt Nam hiện nay không phải là xã hội của công bằng! Các lãnh đạo của ĐCSVN không phải là các chính nhân đại diện cho chính giới, không phải là chính khách trong nhân vị của minh vương, trong nhân bản của minh chúa, trong nhân từ của minh chủ, trong minh trí với các minh sư mà Việt tộc đã không hề thiếu trong Việt sử của mình. Muốn là lãnh đạo liêm chính thì phải truy để tra, kiểm để soát, để biết, để thu tất cả tiền bạc, của cải của bọn âm binh bạo, tà, ma đã tham nhũng. Phải thu để lấy lại của cải bất chính của chúng, để giải quyết tức khắc nơi ăn chốn ở cho các đồng bào vô gia cư hiện nay.

TỪ BẤT BÌNH ĐẲNG TỚI BẤT CÔNG
Trong một xã hội đang rạn nứt từ thượng tầng lãnh đạo độc quyền trong độc đảng tới hạ tầng sinh hoạt kinh tế, văn hóa, giáo dục… thì khủng hoảng xã hội chính là hàm số để hiểu về hiện tượng vô gia cư của hàng triệu đồng bào. Ở đây hàm số đã thành hằng số, tồn tại và tự tại từ gần nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo độc quyền của ĐCSVN. Phải đào sâu để phân tích rộng về những tai họa mà những kẻ ít hơi ngắn tiếng trong xã hội Việt dưới bạo lực công an trị đã phải mang số kiếp của con sâu cái kiến, một sớm một chiều từ dân lành biến thành dân oan, từ dân đen biến thành dân bụi, trong oan cảnh nghiệt ngã của kiếp: bụi đời! Không nhà, không đất với tên gọi hành chính là: vô gia cư, trong thảm cảnh thường nhật của màn trời chiếu đất, với họa cảnh thường xuyên của đầu đường xó chợ.
MỘT DÂN TỘC BỊ «MẶC XÁC HÓA»
Nới rộng để giải thích xa trong hiện cảnh của Việt tộc, nơi mà sinh hoạt xã hội hiện nay là sinh hoạt của nắm giữ quyền lực để nhai nuốt quyền lợi, tại nơi này thì mạnh được yếu thua, quen được quyền thì thắng, không quen quyền thì chắc chắn thua. Sinh hoạt xã hội loại bất nhân này được hà hơi tiếp sức bởi bạo quyền lãnh đạo của độc đảng cho phép cá lớn nuốt cá bé, mà cá bé bị nuốt vì không quyền, lại không phải là ký sinh trùng lu bu sống nhờ độc tài của ĐCSVN thì chắc bẩm là bị nuốt: bị nuốt đất, bị nuốt nhà, bị nuốt thân, bị nuốt kiếp… bị nuốt nhân phẩm. Quan hệ xã hội, nơi mà sinh hoạt ma quyền của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ ngày ngày truy hủy trí tuệ, thì chính vật chất của tà quyền sẽ quyết định quan hệ trong nhân sinh, bất chấp nhân phẩm của mọi công dân. Quan hệ xã hội loại này thì chính hệ tham sẽ thô bỉ hóa nhân cách, tồi tục hóa nhân vị, nơi mà tham quyền để trở thành tham quan, để được tham ô rồi làm giàu nhờ tham nhũng với phản xạ tồi bại nhất là lấy tham tiền làm nhân sinh quan trong mọi quan hệ với tha nhân, với đồng loại với đồng bào của mình. Đời sống xã hội, nơi mà mọi cái đều giả được: học giả, thi giả, điểm giả, bằng giả, bằng sinh hoạt mua bằng bán cấp với quan hệ mua quyền bán chức, được cổ vũ bởi bọn âm binh nắm quyền lực lẫn quyền lợi không ngần ngại phản dân hại nước, nên sẽ không chần chừ trong tà lộ của buôn dân bán nước, mặc dầu (hay mặc xác!) tất cả những người vô gia cư chính là đồng bào của chúng!
NẠN NHÂN CỦA BẤT NHÂN
Đặt câu hỏi về nhân sinh để tìm ra chỗ đứng ghế ngồi cho nhân vị, để trực diện với nhân thế, để giải thích nhân tình bằng nhân tri, và không chấp nhận bạo quyền độc đảng cùng tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, tất cả nấp trong bóng tối âm binh của bạo lực công an trị để bạo hành dân lành biến họ thành dân oan. Đối diện với bạo quyền, đối đầu với tà quyền, đối mặt với ma quyền, để đối luận bằng tranh luận, lấy trực luận để trao luận, lấy sự thật để thấu chân lý, lấy lẽ phải để soi rọi công bằng mà tìm cho ra công lý. Nhận nghiệp vụ học ngay trên nhân nạn, nhân họa, kể cả nhân bại khi nhân phẩm, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân vị, nhân tính, nhân bản, nhân văn bị đánh văng ra đường, bị vứt ra khỏi cuộc sống, bị gục nơi đầu đường xó chợ trong bại cảnh màn trời chiếu đất. Hãy luôn bắt đầu bằng chữ nhân: lấy nhân tri, nhân trí để phục vụ nhân sinh, nhân thế; nhận nhân tính, nhân lý để cống hiến cho nhân gian, nhân loại, nơi mà nhân vị phải là nhân phẩm để xác chứng đạo đức của tổ tiên Việt: sống lâu mới biết lòng người có nhân! Mà có nhân là có nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa làm nên nhân bản, nhân văn, nhân tính. Theo chu trình của nhân tri để nhận ra nhân trí bằng nhân đức của lẽ phải có trong sự tuần hoàn của nhân gian, nơi mà thất bại hay thành công, thảm bại hay chiến thắng đều là tạm thời, muốn thành công trong bền vững thì phải theo tổ tiên Việt là biết: ăn ở có hậu, tức là có tương lai trong lẽ phải, có mai hậu trong đạo đức.

BỊ LÔI SÂU XUỐNG ĐÁY NHÂN SINH, BỊ ĐƯA RA NGOÀI NHÂN THẾ, BỊ GẠT RA KHỎI NHÂN GIAN
Ăn ở có hậu không phải là câu chuyện của phía sau, của quá khứ, của dĩ vãng; mà nó là câu chuyện của phía trước, của tương lai trong những chân trời gần nhất và xa nhất. Nên những kẻ dựa dẫm vào bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền thì nên bắt đầu phóng tầm nhìn vào ngày mai, phóng tầm ngắm thật xa để phải cứu giúp ngay các đồng bào vô gia cư đang sống trong nhân bại như đang sống giữa địa ngục trần gian. Hãy đi từ đáy vực sâu của các đồng bào vô gia cư để leo trèo ngược lên phía ánh sáng để nhận ra và liên kết hai thực trạng của nhân sinh là: lên voi xuống chó, vì không ai giàu ba họ không ai khó ba đời để nhận ra phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải của câu chuyện ăn ở có hậu, có gốc rễ, cội, nguồn của đạo đức của thương người như thể thương thân. Những đồng bào của chúng ta đang sống nhưng đã bị đánh văng ra khỏi cuộc sống…. Bị lôi sâu xuống đáy nhân sinh, bị đưa ra ngoài nhân thế, bị gạt ra khỏi nhân gian, những đồng bào này trước mắt chúng ta, mà nhiều người trong chúng ta xem như họ không có, những người này nhìn-mà-không-thấy. Những người thờ ơ, lãnh đạm, quay mặt, làm ngơ… những người này đã bị hệ vô nhập nội vào tâm lực và trí lực, nơi mà vô cảm đã làm ra vô giác, để vô tri biến họ thành vô minh ngay trên điều kiện làm người của họ.
CÁI BẤT NHÂN TỪ THƯỢNG TẦNG LÃNH ĐẠO
Những đồng bào vô gia cư đang sống nhưng như đã bị loại ra khỏi cuộc sống, phần lớn lỗi không phải từ các nạn nhân này, mà nguyên nhân chính là lỗi (đã trở thành tội) của một chế độ độc tài đã ung thư cùng tham nhũng, bi nạn của Việt tộc hiện nay là bọn độc tài này lại bất tài, một không gian vô định của khổ luận cho cả Việt tộc, bao giờ chúng ta mới quyết định lối ra ngay trên nhân kiếp của chúng ta? Đây cũng là hậu quả tồi tệ của một độc đảng tham quyền để độc trị nhưng không hề biết quản trị đất nước để đồng bào sống trong điều kiện có khi còn thua, thấp, kém, tồi hơn thú vật. Chính cái bất nhân từ thượng tầng lãnh đạo đã gieo trồng cái vô tâm trong xã hội, chính cái thất nhân từ nội bộ cầm quyền tranh quyền bằng thanh trừng và khi có quyền thì độc quyền vơ vét đã rải tràng mầm mống của thất đức. Cái bất nhân trong bất tín ung thư cùng cái thất nhân vì thất đức đã tạo ra cái vô giác giữa lòng xã hội, nơi mà tâm lý xã hội mạnh ai nấy sống, đã cho sản sinh ra tâm lý tập thể ai chết mặc ai, chỉ vì bọn bề trên đã đối xử với đồng bào với nhẫn tâm: bay chết mặc bay!
NHÂN KIẾP NGHIỆT NGÃ LÀ ĐANG QUỴ GỤC NGAY TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH
Câu chuyện còn lại là số phận hẩm hiu của Việt tộc đã được nhận qua lăng kính của các đồng bào vô gia cư với nhân kiếp nghiệt ngã là đang quỵ gục ngay trên chính quê hương của mình. Không biết bao giờ họ tự vực họ đứng lên, ngẩng đầu, thẳng lưng, đi tới lật ngược thế cờ để lật đổ bạo quyền độc đảng, tà uyền tham quan, ma quyền tham đất, tất cả bọn âm binh này đều tham tiền không những đã cướp đi nơi ăn chốn ở của họ, mà cướp luôn nhân phẩm của họ. Vấn đề phải phân tích tiếp theo: cũng là đồng bào với nhau, tại sao kẻ có nơi ăn chốn ở lại thờ ơ trong vô cảm, lại lãnh đạm trong vô giác, lại làm ngơ trong vô tri, để vô tình nhận lãnh một loại tâm lý vô tâm trước nỗi khổ của đồng bào, trước niềm đau của đồng loại. Nếu người không cứu người thì ai sẽ cứu người? Nếu ta không cứu người thì khi ta gặp hoạn nạn ai sẽ cứu ta? Đây là hai câu hỏi về giác ngộ trước nhân kiếp làm nên tuệ giác trước nhân sinh, trả lời hai câu hỏi này giúp chúng ta tạo dựng nên một tâm lý học tỉnh táo trong sáng suốt ngay trên nhân vị của mỗi con dân Việt, mà tổ tiên Việt đã từng để lại một bài học cho con cháu Việt: Rồng nằm bể cạn phơi râu/ Sa cơ rồng cũng như giun khác gì!
NHÂN SINH QUAN, THẾ GIỚI QUAN, VŨ TRỤ QUAN CHỈ LÀ MỘT
Nhân sinh quan của cá nhân trong sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tập thể, nơi mà cá nhân đó có thể là chủ thể khi nhận mệnh đề tự do-công bằng-bác ái để đấu tranh cho dân chủ vì nhân quyền, hay cá nhân này chỉ là cá thể khi chỉ thấy quyền lợi bằng tư lợi, tự lợi qua sự ích kỷ trong tính toán thiệt hơn chỉ cho cá nhân mình. Nên trong cùng một nhân sinh nhưng có nhân sinh quan này cao, sâu, xa, rộng hơn nhân sinh quan kia, tại nơi đây hoài bão của chủ thể đã đi trên lưng, trên vai, trên đầu mọi con tính ích kỷ của cá thể. Thế giới quan của cá nhân trong quan hệ xã hội, cộng đồng, tập thể, nơi mà cá nhân đó có thể nhận ra các quan hệ này không hề cá biệt, bằng con tính xuẩn loạn của được làm vua, thua làm giặc. Cá thể ích kỷ đẻ ra cá nhân vị kỷ, kỷ tới độ cuộc sống chỉ có nội dung của tư lợi. Cá thể ích kỷ không biết giá trị của nhân phẩm làm nên nhân vị hay, đẹp, tốt, lành hơn những con tính thủ cho mình mà quên đồng loại kể cả tha nhân chính là đồng bào của mình. Vũ trụ quan của cá nhân trong đời sống xã hội, cộng đồng, tập thể, nơi mà cá nhân đó không những là công dân của công bằng đấu tranh vì công lý cho đồng bào của mình, mà còn là công dân của thế giới, của nhân loại, của vũ trụ biết bảo vệ nhân cách không những cho mình, cho đồng bào, cho đồng loại của mình nữa. Làm gì có một loại nhân cách đơn lẻ của cá nhân đó, nếu nhân cách đó không được xây dựng lên bằng nhân bản của cá nhân, được thăng hoa bằng nhân phẩm của đồng bào.
Giải Luận Dân Tộc (P18)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s