Não Luận : Tương (P1)

Tương lai luận nhân tri
Tương lai học nhân trí

Những nguyên tắc giải thích của chính luận vì dân chủ, của chính thể vì nhân quyền
Trong con đường hầm tối tăm hiện nay của ĐCSVN, tương lai học tri thức biết dựa vào chính trị học tri thức, xã hội học kiến thức và sử học ý thức, thấy được sự chuyển biến của não bộ, chuyển hóa của não trạng trong quá trình tranh giành quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo. Khi bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) hợp lực để chung sức phân tích rồi giải thích con đường hầm đen nghịt dẫn tới ngõ cụt của bạo quyền độc đảng toàn trị, thì các lối ra để sống còn là đường đi nẻo về của bạo lực, mà những kẻ có phản xạ chuyên chính, có phản ứng chuyên quyền luôn sử dụng trong môi trường nội bộ của mọi đảng cộng sản, và ĐCSVN không hề là một ngoại lệ:
– Sinh hoạt bầy đàn, nơi mà nội bộ giữa các lãnh đạo của phản xạ chuyên chính, của phản ứng chuyên quyền là sinh hoạt bản năng của bầy đàn, với bản năng đói ăn khát uống quyền lực không đạo lý, với trực năng ăn tươi nuốt sống quyền lợi.
– Quan hệ bầy đàn, theo bản năng, là tên lãnh đạo chóp bu là đầu đàn áp lệnh trấn quyền bằng bạo lực của bạo hành qua bạo quyền mạnh được yếu thua, nơi mà phản xạ súc sinh, phản ứng súc vật, hiện hình trong bạo luật rừng: cá lớn nuốt cá bé.
– Đời sống bầy đàn, dựa trên so sánh lực lượng, được kích thích bởi tham vọng về quyền lực để trở thành đầu đàn là mọi cơ hội, chờ đục nước béo cò để hãm hại nhau, chờ thừa gió bẻ măng để truy diệt nhau. Trong khi chờ đợi cướp được quyền, thì sống còn nhờ phản xạ ký sinh trùng là chờ sung rụng, muốn rình rập ngày đêm để chụp giựt quyền lực và quyền lợi của đầu đàn thì bọn đàn em cứ giữ phản xạ súc vật ăn nhờ ở đậu, ngày ngày đóng trọn vai đúng bản chất của mình là: gà què ăn quẩn cối xay.
Khi liên minh lý luận của bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) lập xong, thì phải đưa tâm lý học xã hội cùng xã hội học quyền lực vào để thấy được những giải luận mới của hậu quả cùng hậu nạn của sinh hoạt bầy đàn, quan hệ bầy đàn, đời sống bầy đàn qua hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) trong độc hại của độc lộ, nơi mà độc ác vừa là phản ứng bản năng, vừa là phản xạ bản thể:
– Tham quyền cố vị của đầu đàn, như Nguyễn Phú Trọng hiện nay vừa là Tổng Bí Thư vừa là Chủ Tịch nước, hai quyền lực cao nhất, nhưng hoàn toàn bị tật nguyền trong nan bịnh, không đủ sức xuất hiện trong các sự cố có tầm vóc dân tộc. Tật nguyền trong thể lực thành khuyết tật trên thân thể, và không có thể lực thì làm sao có trí lực để điều hành, quản trị, lãnh đạo. Nhưng sinh hoạt bầy đàn trong độc đảng luôn biến bạo quyền thành tà quyền khi thủ tướng đại diện cho hành pháp lại ra lệnh thành luật trong đầu tháng Chín năm 2020, hồ sơ bịnh lý cùng lý lịch sức khỏe của lãnh đạo ĐCSVN là bí mật quốc gia, kiểu tối ma. Nên bạo quyền khi trở thành tà quyền rồi, thì chỉ cần bước thêm bước nữa là thành ma quyền: cấm dân tộc biết rõ về thể lực của các lãnh đạo, là để lấp liếm trí lực đầy khuyết tật, là để che phủ tâm lực đầy tật nguyền.
– Ăn chực nằm chờ, của đám đàn em giả vờ thăm hỏi, nhưng vây bủa bên đầu đàn, và chỉ chờ tên đầu đàn là đảng trưởng chỉ ngọng, què, chột, lăn ra một chút thôi là chúng vồ vào xé xác. Quy luật ăn thịt lẫn nhau để sống còn, thanh trừng đồng chí trong truy cùng diệt tận là phản xạ của bầy đàn, là phản ứng của dã thú, có dã tâm nhưng không hề có ý thức về chính sự, mà chỉ có hành vi dã tâm trong hành tác giả nghĩa của mình. Chỉ có thanh trừng nhau bằng bạo lực giết người mới ăn no ngủ yên được chính là tâm lý cá nhân và tâm trạng thú tính làm nên não trạng bạo động của sinh hoạt bầy đàn.
– Lòng lang dạ sói, với kẻ ác cả tin là mình sẽ sống còn nhờ chà đạp và thủ tiêu nhân tính của tha nhân thì mình sẽ độc quyền. Với kẻ độc nhất chắc bẩm là mình sẽ sống sót nếu mình truy lùng và truy diệt được nhân lý của cộng đồng thì mình sẽ độc trị. Với kẻ hiểm nhất mơ mộng là mình sẽ sống lâu nếu mình truy quét và giết sạch được nhân bản của dân tộc thì mình sẽ độc tài. Với kẻ thâm nhất thầm nhủ là mình sẽ sống mãi nếu mình diệt nhiều giết lắm nhân tâm của giống nòi thì mình sẽ độc quyền. Tất cả những cái thâm, độc, ác, hiểm này khi xuất hiện với súc dạng bầy đàn thì chuyện nhân tâm, nhân từ không hề có chỗ dứng ghế ngồi với chúng, nên nhân phẩm và nhân đạo luôn phải nhận kiếp bụi đời rồi phận oan hồn ngay trong nhân sinh nếu chúng còn tiếp tục đi trên lưng, trên vai, trên đầu nhân kiếp.
Nhưng ai học được chữ «ngờ»! Chính liên minh giải luận của bốn chuyên ngành này (tương lai học tri thức, chính trị học trí thức, xã hội học kiến thức, sử học nhận thức) khi hợp trí cùng tâm lý học xã hội và xã hội học quyền lực, tất cả cho sinh ra một diễn luận có cơ sở thực tiễn, có nguồn cơn thực tế:
– Tham quyền cố vị của đầu đàn trong sinh hoạt đầu đàn luôn là nguyên nhân và lý do làm ra những cuộc thanh trừng đẫm máu đến triệt để, tới từ bọn đàn em ăn chực nằm chờ có cơ hội là thủ tiêu đầu đàn hay đảng trưởng của chúng. Trong hiện cảnh này, tạo ra một sự thay đổi cực độ làm tình hình chính trị, bối cảnh xã hội thay đổi theo, đây là lúc các phong trào tiến bộ phải đứng lên nhận bổn phận với dân tộc để đưa dân tộc vào minh lộ của nhân bản.
– Ăn chực nằm chờ của quan chức chực chờ để hảm hại đầu đàn hay đảng trưởng của chúng, chính là tư thế của bọn, bè, phái, nhóm, chúng rất khác nhau về toan tính quyền lợi nên dị ứng nhau về tính toán quyền lực. Cụ thể là chúng chung sàn dị mộng, nên giữa chúng sẽ xâu xé nhau tối đa; trong quy luật súc sinh của ăn gan uống mật lẫn nhau, để được ăn no ngủ yên khi cướp được quyền. Chính đây là giai đoạn nồi da xáo thịt giữa chúng với nhau, nhưng lại là cơ hội thuận lợi để xã hội dân sự nhân đạo hóa đường đi nẻo về của nhân lộ văn minh vì Việt tộc, là phải dẹp hết dã thú ra khỏi nhân sinh, để nhân tâm được đầu tư vào nhân từ mà xây dựng nhân phẩm.
– Lòng lang dạ sói của đầu đàn trong sinh hoạt đầu đàn cộng với cấp số nhân của lòng lang dạ sói của bọn đàn em, có bè, phái, nhóm sẽ nhân quá trình bạo lực của ăn tươi nuốt sống lẫn nhau tới cực độ, sẽ nhân quá trình bạo hành của ăn trơn nuốt trọn lẫn nhau tới cực điểm. Trong bối cảnh nhiễu nhương của bạo quyền đã thành tà quyền đang biến dạng thành ma quyền, rồi biến chất thành quỷ quyền chỉ vì tư lợi, thì các lực lượng đại diện cho văn minh và tiến bộ phải sẵn sàng. Từ trí thức tới sinh viên, từ thanh niên tới phụ nữ, các minh sư cùng các nhà khoa học phải có mặt đúng lúc để não bộ nhân từ thay đổi được não trạng vô cảm, từ đó nhận trách nhiệm thay đời đổi kiếp đưa Việt tộc theo hướng thăng hoa.
Khi kết hợp các phân tích về ba hiểm họa gây ra hậu nạn, cùng lúc là cơ may cho các lực lượng tiến bộ, các phong trào xã hội tạo được những hùng lực mới mà đấu tranh vì lý trí đa nguyên, trí tuệ dân chủ, tuệ giác nhân quyền, thì tương lai luận tri thức sẽ đi tới tương lai học trí thức để nhận ra hai hiểm họa khác, mà cũng là hai cơ may mới nếu Việt tộc vừa là một minh tộc lại vừa là một dũng tộc, đó là hai kịch bản vẫn còn xa lạ trong não trạng hiện nay của quần chúng:
* Các tập đoàn bất chính «sân sau» của các lãnh đạo đã ăn nằm với chúng qua từ tham nhũng trị tới tham tiền trị, tìm mọi cách để thao túng giật dây, cạm bẫy hóa quyền lực đương nhiệm để tạo ảnh hưởng quyền lực ngầm ngày càng lớn trong sinh hoạt lãnh đạo của ĐCSVN. Bọn âm binh này hít thở bằng lợi nhuận, ăn tươi nuốt sống bằng vơ vét tiền của, nạo vét tài nguyên, làm giàu bằng phản xạ trộm, cắp, cướp giật từ đất đai tới rừng núi, chúng có tay sai là bọn tham quan, tham quyền vì tham tiền, một sớm một chiều, biến dân lành thành dân oan. Bọn âm binh này có phản xạ quỷ quyền của «có tiền mua tiên cũng được», có phản ứng ma quyền của «đục nước béo cò», với não trạng giếng sâu nước đục của «lòng tham không đáy» sẽ tìm mọi quỷ kế, ma sách để công cụ hóa các lãnh đạo của ĐCSVN.
* Từ là «sân sau» của các lãnh đạo tham ô trong «sâu dân mọt nước», các tập đoàn bất chính này luôn muốn trở thành «sân trước» của mọi «sân chơi», từ quy hoạch hóa tới chính sách hóa. Bọn âm binh này, chính là bọn trọc phú, có tiền mà không có văn hóa, có của mà vắng đạo lý, trống luân lý, vắng đạo đức, và chúng chỉ biết vơ vét rồi bỏ chạy khi đất nước gặp nguy biến. Tại đây, các chủ thể yêu nước có vai vóc của minh sư, có bản lĩnh của minh chủ, có nội công của minh tướng phải nhập nội càng sớm càng hay vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức với các sách lược chống đầu cơ quỷ quyền, các chiến lược chống khai thác ma quyền.
Khi bọn này «giở trò giật dây» các tham quan lãnh đạo chém giết nhau cho chúng hưởng lợi, với toan tính «quơ nhanh vét trọn» của tính toán «cao bay xa chạy» ra nước ngoài của chúng, thì các phong trào dân chủ, các lực lượng nhân quyền phải sẵn sàng vạch mặt chỉ tên bọn âm binh này luôn chui luồn trong bóng tối âm giới ma quyền tham tiền của chúng. Chính các chủ thể yêu nước thương dân hiện nay là Việt kiều tại ba châu lục: Mỹ, Âu, Úc cũng phải tham gia vào quá trình nhập nội vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức trước các diễn biến lớn của Việt tộc. Khi bọn tham quan phản dân hại nước cùng bọn trọc phú sâu dân mọt nước tẩu tán tiền, vàng, bạc của chúng tới ba châu lục: Mỹ, Âu, Úc, thì chúng ta hãy vì dân, vì nước mà đấu tranh rộng rãi nhất trên bình diện công pháp quốc tế để lấy lại tiền của mà bọn này đã trộm, cắp, cướp, giật được của dân ta.
Tàu tặc là ĐCSTQ-đảng cộng sản Trung Quốc, đã có thói quen Tàu họa, phản xạ Tàu hoạn, phản ứng Tàu tà là luôn xen vào nội bộ của ĐCSVN mà chúng vừa xem là đàn em nô bộc về ý thức hệ, vừa là tôi tớ nô lao về chính trị của chúng. Tàu tặc cũng là Tàu nạn khi chúng luôn tìm mọi cách để tác động vào chính sách của ĐCSVN, cùng lúc trực tiếp xen vào nội bộ ngay trong bố trí nhân sự ở cấp cao nhất từ Bộ Chính trị tới Trung ương đảng, từ chính phủ tới Quốc hội.
Tàu tà cũng là Tàu gian với mạng lưới gián điệp cùng nội gián được cài đặt tự trung ương tới địa phương, từ Bộ Quốc Phòng tới Bộ Công An, từ cán bộ cấp thành phố tới cán bộ cấp tỉnh, sẵn sàng mại quốc cầu vinh, sẵn sàng mang voi dày mả tổ, sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà, bọn này được công nhận bởi nhiều chủ thể lãnh đạo, trong đó có tướng Trương Giang Long, xác nhận là chúng không ít, chúng ngày càng nhiều, trăm này sinh ra trăm kia. Chúng chính là âm binh trong âm giới, đang lẩn trốn và luồn lách trong mọi cơ chế chỉ chờ cai chủ của chúng là Cục tình báo Hoa Nam ra lệnh là chúng sẽ rời kiếp âm hồn để hiện nguyên hình buôn dân bán nước, để thò nguyên dạng phản dân hại nước của chúng.
Chính Bộ Chính trị của ĐCSTQ đã điều hành để điều khiển nhiều kịch bản do cục tình báo Hoa Nam soạn ra. Những kịch bản này là chuyển ý đồ hãm hại Việt Nam thành thực tiễn xâm lược, cụ thể là những kịch bản về đảo chính! Trực tiếp can thiệp bằng xâm lăng qua quân đội, qua công an, qua nội gián, qua gián điệp. Nếu các chủ thể lãnh đạo thật sự yêu nước, thương dân đang có mặt trong Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải thật tâm cật lực soạn ra nhiều kịch bản chống đảo chính, chống xâm chiếm, chống xâm lấn, chống xâm lược, chống xâm lăng…
Những chủ thể lãnh đạo thật sự yêu nước thương dân phải nhập nội càng sớm càng hay vào tương lai luận tri thức để xây dựng một tương lai học trí thức với các sách lược tỉnh táo, các chiến lược sáng suốt, các quyết sách thông minh, các quốc sách sáng tạo để vượt thoát rồi vượt thắng hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn) mà tổ tiên Việt đã để lại rất nhiều kinh nghiệm để thắng Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác.
Chúng ta gọi tên Trung Hoa vì biết đây là đất nước có văn minh, và ta sẵn sàng xem Khổng Tử, Lão tử, Trang Tử, Mạnh Tử là những người thầy đáng kính mà chúng ta học được nhiều bài học cho nhân bản. Chúng ta gọi tên Trung Quốc vì ta ta quý dân tộc này, thương họ cũng có những nỗi khổ niềm đau như ta, cá nằm trên thớt, trong bạo quyền của ĐCSTQ. Chúng ta gọi tên Trung Cộng là để vạch mặt chỉ tên một ý thức hệ đã mạt vận hóa nhân cách Trung Hoa, điếm lận hóa nhân dạng Trung Quốc. Và chúng ta gọi tên Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn, Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác) là vì chúng ta đã và đang là nạn nhân của các lãnh đạo ĐCSTQ, chúng bất nhân thất đức trong quỷ quyền mạc kiếp của chúng. Đây là tri thức luận ngôn ngữ giúp chúng ta nhập nội vào tương lai luận tri thức một cách tỉnh táo nhất để hình thành một tương lai học trí thức một cách sáng suốt nhất.
Não Luận: Tương (P2)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s