Não Luận: Thông (P2)

Thông thái biết văn minh
Khi các chính khách, các lãnh tụ cùng các chuyên gia đã “dạn dày”, đã “từng trải” cùng dân chủ, cùng ngồi lại với nhau trong các hội nghị, hội thảo, hội luận đều công nhận các thực tế chính trị về dân chủ sau đây:
– Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh phải rõ ràng trong chương trình vận động bầu cử, và khi thắng cử rồi thì khi đã hứa hẹn là phải thực hiện, nơi mà chữ tâm và chữ tín chỉ là một.
– Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh phải thực hiện ngay tức khắc trong những ngày, tháng, năm đầu trong nhiệm kỳ, không dời lại, không trì trệ, không nấn ná, nơi mà chữ tâm, chữ tín, và chữ quyết chỉ là một.
– Những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh đòi hỏi can đảm, đòi hỏi quyết tâm, và đòi hỏi cả sức “chịu đòn” tới từ các thế lực chống đối, cũng như các thành phần ù lì trong xã hội, vững tâm và vững trí để vững tay chèo, nơi mà chữ tâm, chữ tín, chữ quyết và chữ nhẫn chỉ là một.
Cây ngay không sợ chết đứng là tầm vóc của các chính sách dân chủ, so ra mới biết ngắn dài là bản lĩnh của các lãnh đạo dân chủ, và những chính sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh trong thực tế sẽ loại ra được một loạt những chính khách âm binh đang sống bòn rút giữa nhân sinh, khi thì chúng ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, khi thì chúng quen trò thừa gió bẻ măng, khi thì chúng quen thói đục nước bèo cò, khi thì chúng quen tục chờ sung rụng… mà người miền Nam nói huỵch toẹt ra là đám nhớt thây dầy cốt.
Khi quan sát các châu lục có kinh nghiệm dân chủ, khi so sánh giữa các quốc gia có thực thể dân chủ, thì các chuyên gia nhận ra một thành phần sống nhờ khai thác các trợ cấp xã hội, mà các chuyên gia gọi họ là “sống để xin”, biến phản xạ “ngửa tay xin tiền” thành phản ứng thường trực là “cúi đầu đi xin”. Khi các chủ thể dân chủ có chính quyền, cầm chính phủ với quyết sách tích cực tham gia vì tiến bộ trường kỳ nhân sinh thì phải có một giáo dục cấp tiến, trong một giáo khoa dấn thân có giáo trình đạo đức với giáo án chỉnh lý mà giáo huấn rồi giáo dưỡng đám người “sống để xin”, “ngửa tay xin tiền”, “cúi đầu đi xin” ra khỏi nhân kiếp “ăn bám” của chính họ.
Tại đây, ta thấy bi kịch của Việt tộc hiện nay, trong tay bạo quyền độc đảng toàn trị sinh đôi cùng tà quyền tham nhũng độc trị do ĐCSVN chủ xướng. Khi tháng 8 năm 2020, đài truyền hình quốc gia VVT gọi những đồng bào buôn thúng bán bưng, trên các vỉa hè là « ký sinh trùng ». Nội chất của chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị lấy tiền thuế của dân để tổ chức mọi chi phí cho đại hội ĐCSVN tháng Giêng năm 2021. Các lãnh đạo, quan chức của ĐCSVN đã bòn rút của cải, tài nguyên, chuyển tiền tài của dân tộc ra qua phương Tây. Tháng 8 năm 2020, truyền thông quốc tế đã cung cấp đầy đủ mọi tin tức chính xác cho dân tình Việt Nam là có 26 quan chức cấp cao của ĐCSVN đã có quốc tịch của hòn đảo bé nhỏ của Âu Châu là Chipre, cùng nhiều quan chức đã chuyển vào chỉ một ngân hàng Thụy Sĩ hơn 20 tỷ đô la. Bi kịch của ngữ nghĩa ký sinh trùng giờ đã là thảm kịch của cả một dân tộc; với bọn “cướp ngày là quan”, lại “vừa ăn cướp, vừa la làng”, lại cùng lúc “dạy dân phải yêu nước” bằng tuyên truyền, “dạy dân phải yêu đảng” bằng tuyên huấn. Ai mới là ký sinh trùng?
Những đồng bào buôn thúng bán bưng là ai? Là những đồng bào “thức khuya dậy sớm”, là những người “đội nắng dầm mưa”, là những đồng loại “một nắng hai sương”, vậy mà vẫn “đầu tắt mặt tối” trong một nhân kiếp mà Kant gọi là lo âu triền miên, Toqueville gọi là không được trưởng thành. Chính những đồng bào này đang là dân lành, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dân đen, và thảm họa là một sớm một chiều, bị phá nhà cướp đất, và trở thành dân oan, trong “màn trời chiếu đất”, trong “đầu đường xó chợ”.
Còn bọn quan tham ký sinh trùng, bọn lãnh đạo ký sinh vật, bọn cầm quyền ký sinh thể, chúng “ăn trên ngồi trốc”, với nhân diện điếm đàng của Mã Giám Sinh: “mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao”, với nhân dạng điếm chủ của Tú Bà: “đưa người cửa trước, đón người cửa sau”, với nhân cách điếm hèn của Sở Khanh: “nói lời rồi lại nuốt lời như chơi”. Chúng là bọn ký sinh trùng âm binh trong âm giới địa đạo ma bùn của chúng, chúng tham quyền để tham nhũng, tham ô để tham tiền, và khi bị ra tòa để nhận tội thì chúng mới lộ bản chất ký sinh trùng của chúng. Từ tướng trong quân đội tới tướng công an, từ bộ trưởng này tới ủy viên Trung ương kia, lạy van đảng trưởng của chúng hãy tha tội cho chúng. Loại ký sinh này không biết tự trọng, vì không có được giáo dục với chữ tâm, không hề được giáo dưỡng về chữ nhân.
Khi nhận tội chúng không biết nhân văn, vì chúng không có nhân tính, chỉ quen lân la lui tới trong âm giới để thanh trừng nhau, thanh toán lẫn nhau vì tư lợi, nên chúng không có nhân lý để phục vụ nhân sinh. Khi nhận tội là chính chúng đã nạo vét tiền tài của dân, nhưng chúng không hề biết xin lỗi dân, mà chỉ van lạy đảng trưởng của chúng bằng bản chất thấp hèn, tới từ bản năng bầy đàn quy phục đầu đàn, mà chúng không có khái niệm gì về nhân pháp lẫn nhân luật.
Chúng không biết gì về nhân quyền, nên đã tự phủ nhận nhân vị của chúng, nên dễ dàng chối bỏ luôn nhân bản của chúng. Vì là ký sinh trùng nên chúng không hề biết gì về nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa làm nên nhân phẩm của mỗi nhân vị biết quý trọng và tôn vinh nhân quyền.
Thông thạo để tiến bộ
Muốn thông thạo nơi hạ nguồn trong lao động, sản suất, sáng tạo, thì phải thông thạo từ hệ thống giáo dục tới thông minh trong giáo khoa, từ thông minh trong giáo khoa phải thông thái trong giáo trình, nơi mà huấn luyện và huấn nghiệp là chìa khóa để định vị ngữ pháp: thông thạo để tiến bộ. Khi những kẻ bi quan cúi đầu chấp nhận làm nạn nhân của bạo quyền độc đảng toàn trị thì họ có hai cách nói rất bi quan, cách thứ nhất là họ không tin vào tương lai, cách thứ hai là tương lai sẽ không đẹp hơn, không khá hơn, không tốt hơn hiện tại.
Cả hai cách nghĩ và cách nói này đều không có một giá trị gì trong tương lai luận, không có một nội dung tích cực gì trong tương lai học. Vì tương lai luận bắt đầu bằng xây dựng các đồ án khả thi cho tương lai, tại đây tương lai học tạo tiền đề để sáng lập, sáng chế, sáng tạo ra tương lai mới. Tương lai luận là lý luận trong sự thay đổi thường trực của cuộc sống tới từ các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bắt buộc chúng ta phải chuyển hóa não bộ, phải chuyển biến não trạng, từ chối sự thay đổi thường trực này là tự sát. Tương lai học không viễn vông từ trời rơi xuống, không mơ hồ từ đất trồi lên, mà nó chính là quá trình giải luận để diễn luận về tương lai, luôn có hai chỗ dựa rất cụ thể, dựa trên hai câu hỏi của nhân sinh trước thử thách về nhân quyền và nhân phẩm:
-Giá trị nhân bản, nhân vị, nhân tính, của chúng ta là gì?
-Ưu tiên nhân lý, nhân tri, nhân tri của chúng ta là gì?
Khi biết giá trị và ưu tiên là gì rồi thì não bộ sẽ chuyển hóa theo hướng thăng hoa, não trạng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Từ đây, tương lai học đề ra những định luận sẽ là những tiền đề cho não bộ chuyển hóa, não trạng chuyển biến, với ít nhất bốn giá trị:
– Trách nhiệm hóa công dân, chuẩn bị thành chủ thể để nhận các trọng trách với đồng bào, đồng loại; xa hành vi ăn nhờ ở đậu, tránh hành tác gà què ăn quẩn cối xay, loại hành động ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, cùng nhau đồng kham cộng khổ để có chúng nhân kiếp đồng hội, đồng thuyền, thì bọn ăn bám chờ sung rụng sẽ không có chỗ đứng, ghế ngồi trong tương lai luận.
– Sáng tạo hóa nhân sinh, liên tục trong thường xuyên có cải cách lao động vì năng suất mà cũng vì nhân quyền, có cải tổ giáo dục song hành cùng cải thiện nhân vị biết chia các sáng kiến, để chung các sáng chế, sáng lập, mà nhân cao lên hùng lực của sáng tạo tự khoa học tới kỹ thuật, từ văn hóa tới nghệ thuật, từ công bằng tới tự do, từ nhân quyền tới dân chủ…
– Chung chia trong nhân ái, công bằng trong chung hưởng, công tâm trong chung sức, có bác ái thấy, biết, hiểu tha nhân như đồng loại không thể thiếu trong một nhân sinh quan rộng, một thế giới quan xa, một vũ trụ quan cao. Có đoàn kết thì có tương trợ với miếng khi đói bằng gói khi no, biết chung đôi cùng lứa với thương người như thể thương thân.
-Chia chung trong nhân từ, trong đó có sự thống thái của biết người biết ta để tạo tiền đề cho sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau. Biết suy bụng ta ra bụng người, không phải để vụ lợi trong ích kỷ, mà ngược lại để thấy cho thấu nỗi khổ niềm đau của tha nhân với sự thông minh suy bụng người để thương người, nhận ra tha nhân không phải là kẻ xa người lạ, mà chính là đồng hành cùng nằm gai nếm mật với ta.
Với ít nhất năm ưu tiên:
*Dân chủ tham gia tích cực và toàn diện, mọi nơi, mọi cấp nơi mà mỗi cá nhân là công dân của đất nước và dân tộc của mình, cùng lúc nơi mà mỗi cá thể không còn bơ vơ, lạc lõng mà là chủ thể. Một chủ thể có sáng kiến để nâng trình độ của cộng đồng, có sáng tác trong nghệ thuật và văn hóa, có sáng chế trong lao động và sản xuất, có sáng lập các phong trào xã hội tiến bộ vì văn minh. Biết đấu tranh chống bạo quyền công an trị, chống tà quyền tham nhũng trị, chống ma quyền ngu dân trị. Chính hùng lực của khoa học kỹ thuật truyền thông được thể hiện qua sung lục của mạng xã hội là tiền đề của tương lai học vị dân chủ vì nhân quyền.
*Giáo dục toàn diện, mọi cấp, toàn dân từ dưới lên trên lấy hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức) làm gốc, rễ, cội, nguồn; lấy hệ thông (thông minh, thông thái, thông thạo) làm nền, tường, mái, nóc; lấy hệ sáng (sáng kiến, sáng tác, sáng tạo) để tạo ra giáo khoa hiện đại, giáo trình linh hoạt, giáo án linh động. Loại bỏ cho bằng được chuyện mua bằng bán cấp trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để buôn chức bán quyền.
*Năng lực tái tạo, có liên minh giữa năng lượng gió và năng lực mặt trời biết vận dụng các khám phá mới của thông minh nhân tạo vừa sản xuất năng lượng sạch tự tái tạo này, vừa tận dụng khoa học liên đới để tồn trữ các năng lượng sạch, biết giữ củi khô cho mùa mưa, cùng lúc linh hoạt vận não lấy bảo vệ môi trường, lấy bảo tồn môi sinh làm kim chỉ nam.
*Lương thực toàn diện vì toàn cầu, không chấp nhận cái bất công đến bất nhân là kẻ thì chết đói, người thì phung phí thực phẩm. Công bằng của tương lai luận là chia trong hợp lý để chung trong hợp tình, nơi mà kẻ của người có công, tất cả đều được nuôi dưỡng bằng thực phẩm và nạn chết đói không chấp nhận được khi nhân loại sản xuất đủ lương thực, đủ thực phẩm cho mọi người được ăn, được nuôi. Không chấp nhận các tập đoàn buôn gian bán lận lương thực để làm giàu tức khắc, bằng cách luật hóa bằng công pháp quốc tế để bảo vệ lương thực cho nhân loại.
*Di truyền học thông minh biết thích ứng với sinh hoạt con người, nơi mà các khám phá mới của di truyền học, của sinh học cho xuất hiện các kết quả về sự thích ứng linh hoạt của tế bào, của nội tạng, của thân thể theo nhu cầu sinh hoạt thông minh của con người. Từ đó tránh không bị tâm thần vì sức ép xã hội, biết sống với tuổi thọ cao cùng sức khỏe vững bền, tránh được bịnh tật mà không hao phí bảo hiểm xã hội bởi các bịnh tật tâm thể lực.
Biết người biết ta, luôn luôn học người để tiến như người, bằng người và nếu hơn người thì càng hay cho nhân loại, đây là lý luận tỉnh táo để có lập luận sáng suốt. Cụ thể là những gì người đã thành công, thì ta học người tới nơi tới chốn để hiểu người, thấy người, thấu người và để biết rõ hơn về ta, từ nhược điểm, yếu điểm, khuyết điểm của ta cùng lúc khai quật và khám phá những tiềm năng và tiềm lực còn đang ẩn náu trong ta.
Hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn nữa, khi biết công việc này đã có người làm hay hơn ta, thì ta nên để người này làm, mà ta nên đi tìm công việc khác, mà người khác chưa làm tới hoặc chưa tìm ra. Và tại đây ta đưa hết nội lực, sung lực, hùng lực song hành cùng các đặc tính, đặc điểm, đặc thù, đặc sắc của ta, để biến sáng tác thành sở quyền, biến sáng tạo thành chủ quyền. Tìm ra nhiều đồ án, phướng án, dự án trong kiếp người mà thành công trong các lãnh vực mới mà người khác chưa làm, cũng như tổ tiên ta chưa có dịp thành công.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s