NÃO LUẬN 2

Chuyển biến não bộ, chuyển hóa não trạng

Tạo não bộ chủ tri, xóa não trạng bị trị

TƯƠNG LAI LUẬN VỊ VIỆT TỘC

LÊ HỮU KHÓA

THỨC

Kiến thức đúng * Tri thức rộng * Ý thức xa * Nhận thức vững

***

Kiến thức đúng

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị ra đi, và văn minh dân chủ cùng văn hiến nhân quyền chỉ tới với một chính quyền liêm chính luôn có kiến thức đúng về các dữ kiện hiện tại của dân tộc và của nhân loại. Giả thuyết thứ hai là khi văn minh dân chủ cùng văn hiến nhân quyền chưa tới, nhưng dân tộc được lãnh đạo bởi một chủ thể minh với minh chủ, minh chúa, minh quân, được trợ lực bởi những minh , thì yêu cầu luôn có kiến thức đúng về các dữ kiện hiện tại của dân tộc và của nhân loại cũng hoàn toàn không thay đổi. Các dữ kiện trước mắt trong tương lai gần của nhân loại, cũng như tương lai xa của nhân sinh phải dựa trên các chỉ báo giúp ta nhận ra các kiến thức chỉnh lý, giúp ta thấy được các kiến thức đúng:

– Chỉ báo nhân khẩu học, thế giới đang có hơn 7 tỷ người năm 2020, và năm 2030, trong chỉ 10 năm, trái đất sẽ có 9 tỷ người, với nhân số của Ấn Độ sẽ vượt dân số của Trung Quốc, và 1 tỷ người tại Châu Phi sẽ thành 2 tỷ người. Vấn đề di dân và nhập cư trở nên vấn đề toàn cầu, với hơn 2 tỷ người sống trên các quốc gia không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Và cũng sẽ có khoảng 2 tỷ người luôn trong quá trình tha phương cầu thực, di chuyển thường trực, di chuyển để kiếm ăn, di dịch để kiếm đường sống.

– Chỉ báo tuổi thọ, với nhân số của thế giới tăng cùng với tuổi thọ của con người cũng tăng, kể cả các nước đang nghèo nhưng đã thoát nạn đói, tuổi thọ cũng tăng, và tăng liên tục với các quốc gia phát triển có hệ thống y khoa tiên tiến cùng mạng lưới bảo hiểm xã hội chặc chẽ. Trong bối cảnh tăng dân số lẫn tăng tuổi thọ thì sẽ dẫn đến quá trình tăng mật độ nhân khẩu trong các thành phố nhất là các đô thị lớn, với những làn sóng của dân chúng rời nông thôn ra thành phố để có công ăn việc làm lại được mạng lưới y tế bảo đảm về sức khỏe.

– Chỉ báo phân tầng nhân sinh, sẽ xuất hiện ra thành phần xã hội siêu thượng lưu, một thiểu số không vượt quá 1 triệu người nhưng có mọi điều kiện y khoa để tránh được bịnh tật, mọi điều kiện y tế để được bình an sống lâu, với tuổi thọ rất dài. Trong cùng nhân sinh này, có nhiều tỷ người không có thực phẩm để sinh tồn, khi sự phân tầng mới này xuất hiện với khoảng cách giàu nghèo đến cực độ, thì bất công giữa các thái cực giàu nghèo sẽ sinh ra những xung đột xã hội, kinh tế, vật chất… vô cùng gay gắt.

-Chỉ báo truyền thông trong kinh tế, với sự hiện diện và đóng góp của khoa học truyền thông từ internet qua mạng xã hội. Sinh hoạt kinh tế bằng kỹ thuật thông tin toàn cầu hóa sẽ làm thay đổi và rồi dần dà sẽ tổ chức lại sinh hoạt thương mại, xuất nhập khẩu cùng như sản xuất và tiêu thụ theo hướng hiện đại hóa. Sau chỉ báo truyền thông trong kinh tế là những khám phá mới của khoa học chế tạo người máy (robot), nơi mà quá trình tự động hóa đã tới kỹ năng của thông minh nhân tạo, nơi mà tại đây, người máy và con người sẽ đối thoại thường xuyên để chỉnh lý hóa sản xuất, hợp lý hóa tiêu thụ, toàn lý hóa quan hệ xã hội ngày một phức tạp giữa người thật và người máy.

Khi khoa học kỹ thuật hiện diện để cách mạng hóa sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội từ sản xuất tới tiêu thụ, từ kinh tế tới chính trị, từ văn hóa tới giáo dục, thì một chính quyền mới cho Việt tộc với văn minh dân chủ, và văn hiến nhân quyền dựa tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế và nhân sinh không được vắng mặt. Như ta đang thấy hiện nay cả một một hệ thống lãnh đạo từ chính quyền tới chính phủ được dựng lên bởi ĐCSVN hoàn toàn vô minh trước các tiến bộ khoa học, vô tri trước các ứng tiên tiến của truyền thông trong phát triển kinh tế.

Ngược lại, chính sự vô minh rỗng trí tuệ, sự vô tri trống tuệ giác đã làm chính quyền của ĐCSVN co cụm trong phản xạ công an trị qua bộ luật về mạng xã hội, co giật trong phản ứng ngu dân trị trước nhiều bước tiến của khoa học luôn là sự khai trí cho nhân sinh. Hãy cùng lấy ra những kết luận cần thiết để chuẩn bị các bước đi mới cho Việt tộc khi bạo quyền độc đảng tự ra đi hoặc bị sụp đổ trong những ngày tháng tới:

  • Vô minh và vô tri của lãnh đạo hiện nay mang tới hậu quả phản tiến hóa trước khoa học và kỹ thuật thì nó cũng mang tính phản động trước tiến trình của nhân loại, và sự tiến bộ của dân tộc.
  • Vô minh và vô tri của lãnh đạo hiện nay mang tới hậu nạn chậm tiến của não bộ, làm ra sự lạc hậu của não trạng, sẽ dẫn dân tộc tới nghèo nàn trong bất công, sẽ đưa giống nòi tới vực thẳm của vong quốc.

Khi nhận ra nội chất của ngữ văn: phản động là chống tiến hóa, khử tiến trình, loại tiến bộ của nhân tri làm nên nhân trí, thì chính bạo quyền độc đảng công an trị, thì chính tà quyền quyền tham nhũng trị, thì chính ma quyền độc tôn ngu dân trị, mới là phản động! Mới là lực lượng thù địch đang đi ngược lại với quá trình văn minh của nhân loại, văn hiến của Việt tộc.

Một chính quyền mới có sáng suốt trước văn minh của khoa học, tỉnh táo trước các tiến bộ trong toàn cầu hóa, khi thay thế thì bạo quyền độc đảng công an trị, tà quyền quyền tham nhũng trị, ma quyền độc tôn ngu dân trị thì phải bắt đầu đặt khoa học vào trung tâm các quyết sách, đưa tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quốc sách, và chỉ có các chủ thể có đầy đủ tri thức luận trong chính quyền mới làm ra những chính sách có tri thức học, đây là tiền đề tiên quyết sinh thành công của một chính quyền mới với một minh chủ thông minh hoặc một dân chủ thông thái mới đưa được Việt tộc khỏi họa cảnh chỉ mành trên chuông trước họa Tàu tặc sẽ làm ra Tàu nạn!

Tri thức rộng

Đây là sự hiểu biết của các chủ thể có mặt trong một chính quyền biết nhìn xa trông rộng, khi thấy các chỉ báo nhân khẩu học, chỉ báo tuổi thọ, chỉ báo phân tầng nhân sinh, chỉ báo truyền thông trong kinh tế … thì chính quyền phải đo ra mới biết ngắn dài các hậu quả mới sau đây để có các chính sách hợp thời mà ứng phó với tình hình ngày càng toàn cầu hóa, ngày càng thế giới hóa:

– Biến đổi khí hậu, với mặt nước biển dân cao tạo ra các cuộc di dân của những vùng cận biển về các vùng cao, và cuộc di dân này nếu đặt vào phân tích định lượng vĩ mô trên dân số của thế giới thì cho tới 2050, con số sẽ lên hằng tỷ. Con số này nếu đặt vào phân tích định lượng quốc gia như Việt Nam là đất nước có chiều dài tiếp xúc với biển thì nó sẽ rất cao, tức là có hàng triệu người phải rời đất đai, nhà cửa, công việc cận kề với biển để di dân đến các vùng khác, cao hơn. Nếu một chính quyền liêm minh mà không có quyết sách phòng xa về các hậu quả và hậu nạn của biến đổi khí hậu, thì chính quyền này thuộc loại vô tri trong bất chính.

– Ô nhiễm môi trường, luôn tăng không ngừng tại các quốc gia có bạo quyền độc đảng vô liêm sỉ buôn bán quặng mỏ, có tà quyền tham nhũng trị để các công nghiệp bẩn từ luyện thép kiểu Formosa tới khai thác bốc xít tại Tây Nguyên, có ma quyền tham ô trị với các nhà máy nhiệt điện than, lẳng lặng biến quê hương gấm vóc của tổ tiên thành bãi rác. Với ô nhiễm nhiều tầng: không khí, đất đai, mạch nước… biến quê hương thành đất chết với thống kế hơn hàng trăm ngàn người thiệt mạng hằng năm vì ung thư. Các thành phố lớn của đất nước là những thành phố bị xếp hạng là ô nhiễm nhất, một không gian giết dần giết mòn con người. Nếu một chính quyền liêm chính mà không có quốc sách giải trừ các hậu quả và hậu nạn của ô nhiễm môi trường, thì chính quyền này thuộc loại vô minh trong thất đức. Loại tội đồ phải bị xử nghiêm minh từ pháp lý tới đạo lý.

– Không gian không luật, với các hành vi phạm pháp, từ buôn lậu ma túy, thuốc phiện tới buôn vũ khí, hiện vật quốc cấm, kể cả buôn người, buôn nội tạng, đang và sẽ phát triển như luồng nước ngầm đầy tội ác trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ngày càng nhiều kẻ phạm pháp trong các đường dây quốc tế ngày càng tinh vi với mạng lưới tham ô mãi lộ, tham nhũng liên minh với bọn cướp bóc giết người… Mà hiện nay với hai đứa con quái thai sinh ra bởi bạo quyền độc đảng toàn trị là: tà quyền tham nhũng trị ma quyền tham tiền trị, Việt Nam đang và sẽ rơi vào danh sách của quốc gia cất, giấu, che, đậy những thành phần phạm pháp, những lực lượng bất chính. Nếu một chính quyền liêm khiết mới ra đời mà không có quyết tâm khử trừ các tệ nạn này, thì chính quyền đó thuộc loại vô minh bất nhân thất đức. Đồng lõa với tội ác là đồng chí với tội phạm, công pháp cùng đạo đức phải đưa loại chính quyền vào loại tội hình sự cao nhất.

Một toàn cầu hóa tự do trao đổi sản xuất để phát triển thương mại được vinh danh, thì toàn cầu hóa này phải kèm theo toàn cầu hóa pháp quyền, có công pháp quốc tế chỉnh chu để chống lại, để xử cho tới nới tới chốn các cá nhân, các bè đảng, các chính quyền bất chính và phạm pháp. Từ chính kiến để trở thành chính sách, thì một chính quyền liêm chính, có liêm sĩ sẽ là một chính quyền thượng tôn pháp luật ngay trong nền tảng xây dựng của chính quốc gia mình trong đó giáo dục cộng đồng vì một dân tộc liêm khiết có chỗ dựa là văn minh dân chủ, và văn hiến nhân quyền. Đâu là nội dung của giáo dục cộng đồng vì một dân tộc liêm khiết:

– Tự do cá nhân không phải là ích kỷ cá nhân bất chính, đây là vấn đề lớn của nhân loại, ngay tại các quốc gia có văn minh dân chủ, và văn hiến nhân quyền. Cụ thể là khi cá nhân sử dụng tự do của mình để bất chính ngay trong lời hứa, ngay trong hợp đồng, ngay trong quan hệ xã hội, sẵn sàng thất hứa, dù bị mang tiếng là thất đức, chỉ biết chạy theo lợi nhuận trước mắt, tư lợi tức thì mà bất chấp đạo lý cộng đồng, bất kể đạo đức xã hội. Không những chỉ có cá nhân mà loại tự do thất hứa, tự do thất đức này có trong quan hệ giữa các xí nghiệp, giữa các chính quyền, giữa các quốc gia.

– Tự do làm giàu không phải là tự do bóc lột đồng loại, trong khuynh hướng bất chính kẻ có của, có vốn thì được làm chủ và lạm dụng quyền làm chủ để bóc lột các nhân viên, các nhân công của họ. Những người càng cần việc làm, vì hoảng sợ trước hiểm họa thất nghiệp là những nạn nhân, sẵn sàng cúi đầu chấp nhận bị bóc lột một cách bất nhân nhất để được làm việc, để tiếp tục được nuôi gia đình. Đây là bi kịch của giới công nhân đang bị bóc lột, đày đọa trong những điều kiện vô nhân đạo này trên đất Việt, bởi các tập đoàn quốc gia và quốc tế, với lương bổng mạt vận cùng điều kiện lao động tồi tệ. Đây cũng là một trong những thảm bại lớn nhất về đạo đức của ĐCSVN, khi tuyên truyền bằng mồm loa mép giãi là đại diện cho giai cấp công nhân để làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực chất là đồng lõa và có chung chia với các tập đoàn, các công ty, các doanh nghiệp trong quá trình bóc lột công nhân Việt, lao động Việt.

– Tự do tiến thân không phải là tự do hưởng lợi tức khắc, khi người liêm chính tiếp nhận tự do để xây dựng công bằng, bồi đắp bác ái để thể chế cộng hòa được làm nền tảng cho văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền. Ngược lại, cũng có những kẻ lợi dụng tự do để ăn tươi nuốt sống các quyền lợi, khai thác tự do để trục lợi tức khắc. Phản xạ chụp giật đi cùng với phản ứng vơ vét, kéo chăn về phía mình để che thân, mặc cho tha nhân phải trần thân, phải thiếu ăn thiếu mặc. Chính loại người này đã tạo ra một loại nhân sinh quan nuốt chửng không nhai, dựng lên một thế giới quan ăn đứng nuốt trọn, xây lên một vũ trụ quan vơ ngay nuốt trọn. Và có những loại chính quyền mỵ dân, có những loại chính phủ đạo đức giả, muốn mua phiếu trong dân chủ, muốn lấy lòng loại người quơ tức khắc, vét tức thì, thì chỉ có các sách lược trước mắt trong đoản kỳ để thắng cử mà không có liêm sỉ cùng quả cảm để xây dựng những quốc sách trường kỳ, mà đưa hẳn dân tộc ra khỏi phản xạ vét tức khắc, phản ứng nuốt tức thì.

Nhân sinh quan nuốt chửng không nhai, thế giới quan ăn đứng nuốt trọn, vũ trụ quan vơ ngay xài liền đang là một thảm kịch và dài lâu sẽ thành một thảm họa cho một đất nước đang rơi vào ngõ cụt, bởi một bạo quyền độc đảng toàn trị nhưng vô tri, độc tài nhưng bất tài trong quản lý, độc trị nhưng không biết quản trị. Thí dụ vừa cụ thể và là một trường hợp kinh tế bị thế giới xem là loại sinh hoạt kinh tế quái thai, biến chất, đó là doanh thu của ngành xổ số năm 2020 đứng hạng thứ nhì sau doanh thu của ngành dầu khí, và vượt qua mọi ngành sản xuất khác. Doanh thu của ngành xổ số bất thường đứng hạng thứ nhì đã vạch mặt chỉ tên một chính quyền không có chính sách phát triển đất nước, không có quyết sách đưa dân tộc vào văn minh, không có quốc sách đưa đất nước vào tiến bộ. Chính quyền không chính sách, trống quyết sách, vắng quốc sách đã biến dân chúng thành loại người tìm may rủi trong tức khắc, lùng cơ may tiền bạc trong tức thì, dân chúng thích ăn nhanh nuốt liền, thì vận mệnh đất nước, thì số phận dân tộc sẽ đi về đâu?

Ý thức xa

Toàn cầu hóa vượt qua biên giới, vượt luôn lãnh thổ của các quốc gia không làm cho trái đất rộng ra, mà trong tương lai lại làm cho trái đất hẹp lại theo nghĩa trái đất như một ngôi làng, hiện nay làng này có 7 tỷ người và 20 năm nữa sẽ có 9 tỷ người. Nơi làng này, có cùng một phương tiện tới từ khoa học truyền thông với các hệ thống vi tính song hành cùng các điện thoại thông minh là cầu nối trực tiếp và tức khắc giữa những người cùng làng toàn cầu. Một toàn cầu như làng hóa với truyền thông trực tiếp và tức khắc đã vượt qua các rào cản kiểm duyệt hành chính của quốc gia, thì sự kết mạng giữa các cá nhân, tập thể, cộng đồng, hội đoàn, phe phái sẽ tạo ra những sinh hoạt dân chủ sôi nổi, nhưng cùng lúc cũng gây ra những bất an tới tự những thành phần có ý đồ xấu, có toan tính gây tai họa cho nhân loại, cho thế giới.

Nếu toàn cầu hóa tạo thuận lợi cho tự do hợp tác, tự do liên minh giúp nhân loại đi dễ dàng vào hướng hòa bình cùng chung sống không chiến tranh. Nhưng một chính quyền mới có ý thức dân chủ, có nhận thức nhân quyền, thì phải luôn tỉnh thức là chiến tranh vẫn còn, và có thể ngày càng nhiều, với những loại mâu thuẫn mới, xung đột mới gây ra những đại nạn mới, những hiểm họa mới. Với các nguồn cơn tới từ xung đột giữa các quốc gia, với gốc rễ tới từ mâu thuẫn giữa những tôn giáo, mà ta còn phải thấy cho thấu là chiến tranh sẽ tới với các lực lượng đạo giáo có chủ thuyết quá khích, cực đoan.

Chúng gây ra chiến tranh với tên gọi là thánh chiến, nhưng tâm địa của chúng là quân sự xã hội, công an hóa cộng đồng, với ý đồ là hủy diệt những giá trị phổ quát của nhân loại, đó là văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền. Bọn cực đoan, sẵn sàng quá khích bằng bạo lực để xây dựng một loại bạo quyền mới, trong đó không có nam nữ bình quyền, xã hội bình đẳng mà chúng chỉ muốn thực thi một loại tà quyền mới, nơi mà nhân tính không còn, nhân lý không có để bảo vệ nhân phẩm. Nhưng làm sao thoát được các hiểm họa chiến tranh tới từ các lực lượng cực đoan có ý đồ xây dựng cực quyền bằng các loại ý thức hệ quá khích? Câu trả lời vẫn ở trong nội lực làm nên bản lĩnh cùng tầm vóc của:

  • Cộng hòa với các định đề phổ quát: tự do, công bằng, bác ái.
  • Dân chủ với các định luận phổ thông: đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền.

Nhưng vẫn chưa đủ, phải thêm vào định đề cộng hòa, định luận dân chủ ít nhất năm quyết tâm làm nên quyết sách để quốc sách được sống bền vững bằng tuổi thọ dài lâu của con người yêu hòa bình, trọng công lý, quý lẽ phải:

– Quốc sách dài hạn bảo vệ các thế hệ mai hậu có xã hội biết giáo dục dân chúng phải đầu tư cho tuổi trẻ, chính là vốn liếng và sức sống của một dân tộc. Tạo nguyên khí quốc gia bằng cách đào tạo nhân tài như những chủ thể yêu dân tộc, quý giống nòi, thương đất nước, nhưng sẵn sàng đi xa để học rộng, đi nhiều đàng để học nhiều sàng khôn.

– Quốc sách dài hạn đào tạo nhân tài, bằng cuộc chuyển biến toàn diện não bộ để thay đổi não trạng của loại đi du học để kiếm bằng tìm chức, tránh luôn loại đi tha phương chỉ để vinh thân phì gia, mà biến thành quốc sách học mọi người khôn để đủ khôn rồi mau khôn rồi thực sự trưởng thành thật khôn. Tức là khôn đúng và không khôn lỏi, mà ta đã mắt thấy tai nghe qua kinh nghiệm của không những của Tây Âu rồi Bắc Mỹ, mà không quên Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan), và lại càng chú tâm học kỹ hiểu sâu kinh nghiệm của các láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với ta như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour.

– Quốc sách dài hạn về hợp tác toàn quốc với tất cả thành phần trong xã hội với chủ thuyết hợp tác dài lâu thông minh hơn cạnh tranh ngắn hạn. Lập ra liên minh toàn giữa những địa phương vì môi trường, dựng lên những liên hiệp với các vùng cao, vùng xa vì môi sinh. Từ đó đưa khoa học môi trường cùng các kỹ thuật vận dụng năng lượng sách, tái tạo được như năng lượng mặt trời thành một mạng lưới hoàn chỉnh, rồi lần lượt trong quyết tâm loại các công nghiệp bẩn, các nguyên nhân ô nhiễm ra khỏi đất nước.

– Quốc sách dài hạn về hợp tác quốc tế trên bình diện ở mức rộng nhất, thứ nhất là loại ý thức hệ viễn vông, thứ hai là không chỉ thấy thương mại và kinh tế, thứ ba là nhận ra tính đa dạng, đa thể của kẻ xa người gần mà lâu dài là học văn minh của họ để làm giàu cho văn hóa của chính mình, và cụ thể nhất là đưa được những thành quả văn hiến của họ vào nền tảng giáo dục của mình. Luôn lấy hợp tác như chủ sách quốc gia để tìm bạn mới, ngày càng xa về địa dư và luôn có sáng kiến mới về hợp tác với bạn cũ đang gần mình.

Nhận thức vững

Ý thức xa là tri thức thấy sóng to gió lớn, thấu đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn vững tay chèo, thông minh trong thử thách, thông thái trong thăng trầm, đây là kinh nghiệm dày dạn của các quốc gia yêu văn minh dân chủ, quý văn hiến nhân quyền:

  • Giữa nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ, các chính khách sáng suốt đã gặp nhau và viết lên được Hiến Pháp của đất nước này, như khẳng định những giá trị vĩnh hằng của nhân loại vì nhân phẩm.
  • Giữa nội loạn trong đảo điên của đầu thế kỷ XX, các chính khách tỉnh táo của Pháp quốc đã viết được văn bản cho Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, làm nền tảng cho văn minh vì nhân phẩm.
  • Giữa thế chiến thứ hai làm nhân loại điêu đứng, các chính khách của Âu Châu đã hợp tác với các chính khách của Hoa Kỳ để lập ra đồ hình vì nhân vị của nhân loại là thành lập Liên Hiệp Quốc ra đời và tồn tại vì hòa bình cho nhân loại.

Không có ý thức xa nếu ý thức này không biết dựa vào nhận thức vững, tới từ bên trong của não bộ tiến bộ vì văn minh biết làm thay đổi não trạng thụ động trong bi quan. Nhưng biến đổi não bộ, thay đổi não trạng ra sao? Bằng cách nào? Bằng cách tự chuyển hóa, tự chuyển biến, trong quá trình mà bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay là ĐSCVN đang mất ăn mất ngủ: đúng! Tự chuyển biến! Tự chuyển hóa! Bằng lý luận làm nên lập luận, bằng giải luận làm nên định luận:

– Ta sẽ không thay đổi được dân tộc, giống nòi, đất nước, nếu ta không tự thay đổi chính não bộ của ta bằng nhân lộ văn minh vì nhân phẩm, luôn tìm cách đi về hướng chân trời hay, đẹp, tốt, lành, có sự thật làm nền cho lẽ phải. Loại bỏ ý thức hệ, rủ bỏ tuyên truyền, và chỉ đi theo ánh sáng văn minh của nhân loại vì nhân quyền.

– Ta sẽ không thay đổi được tha nhân, đồng loại, thế giới, nếu ta không tự chuyển biến chính não bộ của ta bằng nhân lộ văn minh vì nhân tri vì tiến bộ nhân sinh, vì phát triển nhân trí. Nhận hành trình cao, sâu, xa, rộng của kiến thức để luôn tỉnh thức học người mà vì ta, với ý nguyện của công bằng cùng ý lực của tự do, để loại bỏ bất bình đẳng, khử bỏ bất công.

-Ta sẽ không thay đổi được gia đình, cộng đồng, tập thể, nếu ta không tự chuyển biến chính não bộ của ta bằng cách trừ hoạn bệnh chế độ độc tôn kiểu “con quan thì được làm quan” để bứng ra khỏi não trạng tồi tệ trong tăm tối của loại phản xạ quan hệ-tiền tệ-hậu duệ-đồ đệ; đã tận diệt bao trí tuệ của dân tộc.

Chúng ta chuyển hóa não trạng, chuyển biến não trạng theo hai hướng của phạm trù đạo, chúng ta đã có ít nhất định hướng để thăng hoa trong nhân kiếp:

  • Đạo đức hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên Việt đã để lại cho chúng ta từ tiền đồ tới giáo dục, có trong văn minh Việt làm nên văn hiến Việt.
  • Đạo lý cao, sâu, xa, rộng của cả một nhân loại biết yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền, đã có mặt và sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta muốn học hỏi về nhân quyền biết bảo vệ nhân phẩm.

Não Luận 3 (P1)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s