Dân Chủ Kiểm Soát

Khi nói về dân chủ thì những người cộng sản Việt Nam luôn luôn đưa ra những hình ảnh xấu của Mỹ rồi từ đó đánh giá là nền dân chủ của Mỹ hay của Tây Phương là xấu, không nên noi theo. Đây chỉ là những nguỵ biện của những bồi bút nhận tiền đãng (cố ý viết dấu ngã) phải múa cho đãng vui.

Thực tế thì trên thế giới này chẳng có một nền dân chủ nào không có yếu điểm của nó. Mục đích của dân chủ không phải là tạo ra một xã hội hoàn hảo mà là tạo ra một xã hội ít bất công; một xã hội có trách nhiệm; một xã hội mà luật pháp áp dụng cho tất cả mọi người kể cả những người nằm trong bộ máy điều hành nhà nước; một xã hội bảo vệ tài sản và sinh mạng của mọi người trước pháp luật; một xã hội mà người dân có thể thay thế người lãnh đạo nếu người lãnh đạo không đủ khả năng làm công việc mà người dân giao phó; một xã hội mà người lãnh đạo phải tôn trọng và bảo vệ những quyền tự do căn bản mà Con Người cần phải có, những quyền đã ghi trong Hiến Pháp hoặc không ghi trong Hiến Pháp nhưng không vi phạm luật hiện hành; một xã hội mà người dân có toàn quyền yêu cầu nhà nước sửa đổi những yếu kém để kiện toàn một xã hội dân chủ hoàn hảo hơn.

Đó chính là những điều căn bản trong một chế độ dân chủ ở Mỹ, ở Tây Phương mà ở một chế độ dân chủ giả hiệu của Việt Nam hoàn toàn không có (csvn vẫn tuyên truyền là chế độ độc tài của họ dân chủ gấp triệu lần các nước khác). Nhưng để làm những điều trên, một cơ chế điều hành quốc gia phải có sự phân quyền và kiểm soát lẫn nhau.

Trong bất cứ cơ chế dân chủ nào của Tây Phương, cho dù thuộc dạng Tổng Thống hay Thủ Tướng, đều có ba cơ quan riêng biệt trong vị thế cầm quyền. Ba cơ quan đó là: Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Tại sao phải có ba cơ quan riêng biệt?

Mục đích đầu tiên là để kiểm soát lẫn nhau và bảo vệ quyền lợi cho người dân mà các cơ quan này là đại diện điều hành công việc của quốc gia. Mục đích thứ hai là mỗi cơ quan có một chuyên ngành khác nhau để không thể dẫm chân lên nhau — tạo ra sự nghi ngờ từ quần chúng trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của mỗi thành phần sống trong xã hội.

Mỗi cơ quan có quyền hành riêng biệt của mình. Cơ quan Lập Pháp (hay còn gọi là Quốc Hội) được quyền ra luật. Nhưng đây chỉ là quyền duy nhất mà Lập Pháp có. Còn đem luật này áp dụng vào cuộc sống thì không phải là cơ quan Lập Pháp mà là cơ quan Hành Pháp (hay còn gọi là Tổng Thống hay Thủ Tướng). Và để luật của cơ quan Lập Pháp có giá trị thì cơ quan Hành Pháp phải đồng ý (có chữ ký của Hành Pháp) với bộ luật đó. Khi đã đồng ý thì cơ quan Hành Pháp phải có trách nhiệm thực thi luật của cơ quan Lập Pháp đưa ra. Nếu cơ quan Lập Pháp đưa ra những bộ luật cần thiết mà số đông trong xã hội yêu cầu — nhưng Hành Pháp không ký vào luật đó để áp dụng vào xã hội thì qua kỳ bầu cử, người dân sẽ bầu những người khác vào vị thế Hành Pháp, phục vụ người dân và làm việc chung với cơ quan Lập Pháp. Còn cơ quan Lập Pháp khi ra luật cũng phải cân nhắc, bởi nếu không phù hợp với số đông thì cơ quan Hành Pháp sẽ không chấp nhận bộ luật đó hầu bảo đảm quyền lợi của số đông trong xã hội.

Điều này rất hợp lý giống như cơ thể của Con Người (nếu ví quốc gia là một cơ thể của con người). Bộ óc (ví như là Lập Pháp, đưa ra luật) có những suy nghĩ hay. Nhưng để thực hiện suy nghĩ này bộ óc cần có hệ thống chân tay (Hành Pháp) thực hiện suy nghĩ của bộ óc. Tuy nhiên trước khi thực hiện những suy nghĩ này, hệ thống chân tay phải đồng ý với bộ óc là chuyện này hợp lý, có thể làm được. Và trong lúc thực hiện những suy nghĩ này, hệ thống chân tay dựa vào suy nghĩ của bộ óc để hoàn thành những gì bộ óc muốn với kinh nghiệm nghề nghiệp chân tay của mình.

Thí dụ: bộ óc đưa ra ý kiến sản xuất một chiếc xe đẹp với mẫu mã như bộ óc vẻ ra. Và hệ thống chân tay đồng ý và dựa vào mẫu mã đó để đem áp dụng sáng kiến (luật) của bộ óc vào đời sống thực tế. Trong lúc thực hiện sản xuất chiếc xe, hệ thống chân tay dựa vào hiện tình xã hội hiện tại, với những dụng cụ hiện có để biến một ý tưởng (hay luật) trở thành một chiếc xe đạp như bộ óc vẻ ra. Trong tiến trình áp dụng vào thực tế hay gọi là sản xuất (áp dụng luật vào xã hội), hệ thống chân tay sẽ đưa ra những quy trình (regulation, luật điều hành) phù hợp với ý tưởng (luật) bộ óc đưa ra mà không vi phạm vào việc thay đổi ý tưởng (luật) của bộ óc đã đưa ra.

Trong vị thế độc lập giữa Hành Pháp và Lập Pháp thì đến một lúc nào đó, Lập Pháp cho rằng những luật điều hành (regulation) của Hành Pháp đã vi hiến, bởi chỉ có Lập Pháp mới có quyền đưa ra luật dành cho cả nước mà thôi. Để giải quyết sự phức tạp và căn thẳng này, một cơ quan thứ ba gọi là Tư Pháp có toàn quyền xét xử hành động của cơ quan Hành Pháp hay Lập Pháp.

Cơ quan Tư Pháp này có lợi cho người dân, cho Lập Pháp và cho Hành Pháp. Bởi trong lúc áp dụng luật của Lập Pháp vào đời sống, cơ quan Tư Pháp có thể không làm đúng luật, hoặc đưa ra những luật đều hành đi ngược lại mục đích của luật do Lập Pháp đưa ra. Trong trường hợp này, người dân và cơ quan Lập Pháp có quyền kiện cơ quan Hành Pháp là đi quá quyền hạn của chính cơ quan này. Cơ quan Tư Pháp dựa vào mục đích đầu tiên của Lập Pháp đưa ra luật và xem xét cách áp dụng luật vào cuộc sống từ Hành Pháp có đúng — hay đi quá quyền hạn để ngăn chận sự lạm dụng quyền hành của cơ quan Hành Pháp.

Trong trường hợp cơ quan Lập Pháp và Hành Pháp phối hợp với nhau đi ngược lại nguyện vọng của người dân, đi ngược lại bản Hiến Pháp thì người dân có quyền kiện lên Toà Án Tối Cao của cơ quan Tư Pháp để ngăn cản sự làm dụng quyền hành của cơ quan Hành Pháp và Tư Pháp. Có thể nói rằng, cơ quan Tư Pháp đóng một vị thế rất quan trọng để phục vụ nhân dân, để tránh tình trạng hai cơ quan Hành Pháp và Lập Pháp đi quá quyền hạn đã ghi trong bản Hiến Pháp.

Đây chính là nền Dân Chủ Kiểm Soát mà trong đó một cơ cấu quyền lực Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp phân chia rõ ràng — và tự kiểm soát để không trở thành một chính thể độc tài. Chưa có một quốc gia dân chủ nào mà cả ba cơ chế này phối hợp lại với nhau để trở thành độc tài. Chỉ có những quốc gia độc tài dựng lên ba cơ chế trên và dán nhản hiệu dân chủ mà ai cũng biết rằng loại dân chủ giả hiệu mà đãng csvn là một thí dụ điển hình.

Cuối năm 2015 tờ báo mạng của Việt Nam tên VTC số ra ngày 28 tháng 12 năm 2015(1) đưa tin là có gần 1000 người tại Mỹ bị cảnh sát Mỹ bắn chết và cũng theo tờ báo này dựa vào bản tin của Washington Post nhận định như sau:

 “Mặc dù người da đen chỉ chiếm 6% dân số Mỹ, nhưng có đến 40% người da đen không mang vũ khí bị cảnh sát bắn chết trong năm nay”, nghiên cứu do tờ Washington Post kết luận.

Điều tra của tờ Washington Post đã chỉ ra rằng gần 1000 dân thường, trong đó chủ yếu là người da đen không mang vũ bị bắn chết trong năm, là con số kỷ lục ở Mỹ. Điều quan trọng là các nhà chức trách chính phủ nước này không hề “đả động” đến.”

 

Cố gắng tìm nguồn của tờ Washington Post thì nguồn gần nhất dựa vào tờ báo lề đãng viết, người viết bài này thấy không có chuyện nhận định là những vụ bắn giết này chính quyền Mỹ đánh lờ của tờ Washington Post nói đến(2) . Báo lề đãng do những người bồi bút viết, không có đủ khả năng sinh ngữ, hoặc chỉ biết làm nô tài viết theo lệnh của chủ, nên hoàn toàn nói sai sự thật. Và cái cơ chế dân chủ giả hiệu này, từ báo chí đến truyền hình, lập pháp, hành pháp, tư pháp đều phục tùng đãng thành ra không có một cơ chế kiểm soát tất cả những cơ quan này, gồm cả cơ quan báo chí.

Như đã nói từ lúc đầu, cơ chế Dân Chủ Kiểm Soát của Tây Phương, đặc biệt là của Hoa Kỳ, không phải mà một cơ chế dân chủ hoàn thiện. Không có một nền dân chủ nào trên thế giới này hoàn thiện mà chỉ có nền Dân Chủ Kiểm Soát qua luật pháp, qua Hiến Định và qua lá phiếu của người dân. Những vụ che giấu tội ác của cảnh sát Mỹ, của cơ quan công lực Hoa Kỳ luôn luôn được giới truyền thông đưa ra ánh sáng bởi vì trong cơ chế Dân Chủ Kiểm Soát này, báo chí, truyền thông — cùng với dân chúng đã đóng vai trò kiểm soát rất quan trọng đối với các vị nằm trong bộ máy cầm quyền Hành Pháp, Lập Pháp, và Tư Pháp.

Hình ảnh một cảnh sát ở South Caroline bắn chết người dân từ phía sau lưng và cảnh sát dàn cảnh (bỏ một vật nào đó gần người đã bị bắn) là người bị bắn làm nguy hiểm đến cảnh sát để cuối cùng cảnh sát nổ súng bắn người. Cho đến khi một người dân thâu lại được hình ảnh đó và đưa lên mạng, vị cảnh sát đó bị đưa ra tòa về tội giết người và khai dối về sự kiện. Người dân kiểm soát chính quyền và chính quyền có trách nhiệm bảo vệ người dân chứ không phải để lạm dụng quyền hành làm hại đến tài sản và tính mạng của dân. Nếu không có clip thâu lại từ người dân thì cái chết oan do sự lạm dụng quyền hành của cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được công lý cho gia đình nạn nhân. Với những điện thoại thông minh đã giúp người dân ghi lại những hình ảnh thật để kiểm soát những người giao nhiệm vụ bảo vệ người dân nhằm giảm sự lạm dụng quyền hành và che giấu tội ác của lực lượng an ninh (gồm cả cảnh sát).

Giữa hai thể chế dân chủ: Dân Chủ Kiểm Soát và Dân Chủ Giả Hiệu (Việt Nam là thí dụ) người Việt Nam sẽ chọn nền dân chủ nào? Chắc chắn là nền Dân Chủ Kiểm Soát. Dĩ nhiên không có nghĩa là chúng ta đem các mẫu dân chủ ở các nước khác về áp dụng cho VN. Trái lại chúng ta phải nhìn về quá khứ để xem truyền thống dân tộc của ta ra sao, dân chủ ở điểm nào và độc tài ở điểm nào — từ đó so sánh với nền Dân Chủ Kiểm Soát nhằm kiện toàn nền Dân Chủ Việt với tinh thần Nhân Bản, có đầy đủ những cơ chế để kiểm soát lẫn nhau, tránh sự độc tài, tránh sự lạm dụng quyền hành nhằm mục đích đưa dân tộc đến hạnh phúc thay vì là khổ đau hiện giờ.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 6 năm 2016

Philadelphia, PA

 

(1) http://vtc.vn/canh-sat-my-ban-chet-gan-1000-dan-thuong-trong-vong-mot-nam.311.588026.htm

(2) http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2015/12/26/a-year-of-reckoning-police-fatally-shoot-nearly-1000/?hpid=hp_rhp-top-table-main_shootings-1248pm:homepage/story

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s