Não Luận: Đa (P2)

Đa tri vị nhân trí
Đa nguyên không phải là một hệ thống chính trị máy móc để các đa đảng có chỗ đứng ghế ngồi trong tam quyền phân lập, mà đa nguyên có thượng nguồn và hạ nguồn đều là đa tri. Nơi mà đa tri là sự hiểu biết trên nhiều phương diện, trên nhiều lãnh vực, trên nhiều sinh hoạt, trong đó sinh hoạt chính trị không hề là sinh hoạt độc nhất mà chỉ là một trong những sinh hoạt xã hội, nên xã hội dân sự sinh hoạt bằng đa tri. Nơi mà đa tri có thượng nguồn là đa phương và đa dạng, có hạ nguồn là đa năng và đa hiệu. Nếu đa đảng là hùng lực của đa nguyên, thì đa tri là nội lực của đa kiến thức, sung lực của đa ý thức và là mãnh lực của đa nhận thức, toàn diện trên nhân sinh, chớ không hề tự giới hạn trong đa đảng của sinh hoạt chính trị. Các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải tâm niệm được điều này, khi nhận trách nhiệm mới với đất nước, bổn phận mới với dân tộc, nhiệm vụ mới với giống nòi vì một tương lai tiến bộ trên nhân lộ của văn minh.
Một đa tri thông minh là một đa nguyên được thiết thực hóa ngay trong bối cảnh hiện nay với thực trạng toàn cầu hóa, nơi mà biên giới và lãnh thổ giữa các quốc gia đã được rộng mở. Một đa tri sáng suốt là một đa tri được truyền thông hóa cấp vĩ mô toàn cầu nơi mà tự do thông tin cùng khoa học truyền thông biết trực tiếp chuyển tải tin tức thì mọi khám phá khoa học, mọi ứng dụng kỹ thuật để tiến bộ có mặt trong đời sống hàng ngày vì nhân sinh. Từ thực tế này, các giá trị và nội dung của đa tri phải được vận hành trong bối cảnh toàn cầu hóa với các khám phá hằng ngày của mọi chuyên ngành khoa học, nơi mà mạng xã hội trực tiếp tham dự và tham gia vào sinh hoạt đa nguyên.
Thực trạng toàn cầu hóa hiện nay, đòi hỏi đa tri luận phải thích ứng với thế giới hóa, tại đây một quốc gia đã có một chính thể đa nguyên và muốn bền trong dân chủ, muốn vững trong nhân quyền thì phải nắm được các quy luật của kinh tế luận toàn cầu:
• Rời bỏ phản ứng kinh tế trước mắt, sản xuất tức khắc, tiêu thụ tức thì.
• Buông đi phản xạ kinh tế bản năng, làm ngay ăn chóng, làm đâu ăn đó.
• Loại ra hành tác kinh tế sống còn, mai làm mai ăn, không nhìn xa trong rộng.
Từ đây, các phương án rộng, các đề án mở, xuất hiện ngay trong lý luận mới vì một não trạng mới, có tương lai luận cụ thể, có tương lai học thiết yếu:
– Nhập nội vào kinh tế vị nhân sinh, biết đầu tư vào giáo dục và y tế phục vụ dài lâu nhân loại, dự phòng sáng suốt trước mọi đại dịch, ô nhiễm, biến đổi khí hậu…
– Xây dựng kinh tế vị môi sinh, bảo vệ môi trường để bảo trì môi sinh, lấy môi sinh sạch song hành cùng môi trường sáng làm kim chỉ nam, biến thành quốc sách, để đi đường trường vì tiền đồ tổ tiên, và vì các thế hệ mai hậu của một Việt tộc, biết bảo trọng quê hương gấm vóc.
– Sáng tạo kinh tế vị giáo dục, trong đó khoa học không những phục vụ từ giáo dục lẫn y tế, mà cả môi trường, môi sinh, mà không quên phát triển truyền thông, lấy tiến bộ thông tin và tri thức, tất cả được giáo dưỡng để trợ lực cho đa nguyên, dân chủ và nhân quyền.
– Đầu tư vào kinh tế vị văn hóa, với ý thức của gốc văn minh, của cội văn hiến, lấy tinh hoa của văn hóa để phát triển du lịch, vận dụng văn hóa như cột trụ để chuyển hóa não bộ, chuyến biến não trạng để loại đi công nghệ bẩn (luyện thép, nhiệt điện than, khai thác mỏ quặng…) mà Việt tộc đã phải trả những giá quá đắc từ Bốc Xít tại Tây nguyên tới Formosa tại Hà Tỉnh, trong bao cạm bẫy của Tàu tặc.
– Tạo dựng kinh tế vị nhân thọ, nơi mà nhân loại không còn lãnh chịu những nan bịnh như ung thư tới từ ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm, không khí. Nơi mà nhân thọ có thể lực vững, có trí lực bền, cùng tâm lực sáng suốt để hữu ích cho dân tộc, cho đất nước. Nên nhân thọ không hề là tuổi già của sự lệ thuộc toàn bộ từ y khoa tới trợ cấp xã hội.
Năm định đề: kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ làm nên định luận để định hướng từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất khẩu tới nhập khẩu…. Nơi đây, tương lai học đề nghị ta phải có tương lai luận -có nền móng và có cơ sở- «biết phòng xa», vì đây là đường đi nẻo về của các chủ thể, các đảng phái, các lãnh đạo yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền:
– Dự án là dự phòng, để đối phó đúng lúc, kịp thời với các đại dịch, như đại dịch cúm Tàu tới từ Vũ Hán, năm 2020, cụ thể là không thiếu khẩu trang, không thiếu giường trong bệnh viện cùng các y cụ cần thiết…
– Dự phòng phải dự phóng, nhận định hiểm họa tới từ dịch bệnh, mà hiểm họa tới từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khi hậu, động đất, kể cả chiến tranh giữa các châu lục hay thế chiến. Nơi đây, một chính quyền đa nguyên sáng suốt biết đầu tư vào các khoa học trực tiếp nghiên cứu và đề nghị các phương án phòng chống, mà không dựa hoàn toàn vào tri thức khoa học quốc tế.
Tránh bi kịch hôm nay sẽ thành thảm kịch ngày mai, với một ĐCSVN chỉ có bạo quyền độc đảng toàn trị mà không hề có một vốn liếng khoa học cũng như các chính sách đầu tư vào các chuyên nghành khoa học phòng chống hiểm họa. Năm định đề: kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ có khả năng loại trừ kinh tế man trá kiểu Tàu tà hiện nay:
• Kinh tế độc tài gian lận từ sản xuất gian tới xuất khẩu lậu.
• Kinh tế độc trị biển lận trong trộm, cắp, cướp, giật trí tuệ khoa học kỹ thuật của người khác.
• Kinh tế độc tôn tráo lận từ nợ công trong nước tới tạo bẫy nợ ngoài nước.
Kinh tế man trá kiểu Tàu tà hiện nay là loại kinh tế diệt đa nguyên, vì nó chỉ muốn truy cùng diệt tận văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền. Đây là loại kinh tế buôn gian bán lận của âm binh, và ĐCSVN đi theo loại âm giới của kinh tế kiểu Tàu tà hiện nay thì chắc chắn sẽ trở thành âm binh trong điếm kiếp trong hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn…).
Năm định đề: kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ, sẽ đưa đường dẫn lối cho đa nguyên của Việt tộc, trong đó nhân tâm quý dân chủ, trọng nhân quyền sẽ tạo dựng được một não trạng mới vì nhân tri biết bảo vệ tự do, vì nhân lý biết bảo trọng công bằng, vì nhân tính biết bảo hành nhân phẩm.
Chính năm định đề: kinh tế vị nhân sinh, kinh tế vị môi sinh, kinh tế vị giáo dục, kinh tế vị văn hóa, kinh tế vị nhân thọ sẽ loại được loại kinh tế man trá kiểu Tàu cộng, vì nội chất chính trị của kinh tế kiểu Tàu tà đã bị thế giới vạch mặt chỉ tên trong các quản lý đại dịch cúm Tàu do chính Tàu cộng gây ra:
– Lãnh đạo của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc đã không quản lý đại dịch khi đại dịch xuất phát cuối năm 2019, mà chỉ cai trị dân chúng giữa mùa đại dịch năm 2020.
– Lãnh đạo của ĐCSTQ bất tài trong quản lý đại dịch, lại độc tài trong độc trị, nên không chấp nhận đa nguyên trong đa trí, đa tài, từ chính sách tới quản lý, đã giấu giếm và gian trá trên các số liệu cùng thống kê về đại dịch.
– Lãnh đạo của ĐCSTQ không chấp nhận những sai lầm của chính mình nên không thấy được sức mạnh của đa nguyên trong đa tri, từ phản biện tới phê bình, để thay đổi từ não bộ thủ cựu tới não trạng bại liệt vì gian manh, đã không giới y khoa quốc tế điều tra về nguồn gốc cũng như nguyên nhân của đại dịch.
Đa dũng vị nhân quyền
Nhân quyền luôn là gốc của đa nguyên, là lõi của đa tri, làm nên đa dũng ngay trong quá trình có can đảm trong chuẩn bị hành trang cho não bộ quyết đoán trong chính sách, quả cảm trong chuẩn bị chuyển hóa não trạng; biết dự phòng «ăn bữa sáng lo bữa tối» trong quyết đoán «giữ củi khô cho mùa mưa dầm». Từ đây không lập lại sai lầm trong thảm kịch thất bại toàn diện của ĐCSVN, chỉ vì không có tương lai luận với não bộ dự phóng, với não trạng dự phòng:
– Thảm bại của ĐCSVN trong giáo dục đã điếm nhục hóa giáo khoa thật, giáo trình thật, giáo án thật ra thành quái thai trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Nó đã và đang gây hậu nạn cho bao thế hệ, cho cả xã hội hiện nay và mai sau phải nhận lãnh đa ung thư của kiến thức giả, tri thức giả, ý thức giả, nhận thức giả.
– Thảm bại của ĐCSVN trong y tế, đã đồi bại hóa y học thật, y khoa thật, y thuật thật, y sĩ thật, biến hóa cái thật thành quái tướng khám bịnh giả-phẩu thuật giả-y trị giả-thuốc giả. Với bịnh viện bị chuồng trại hóa súc vật giữa nhân sinh, một giường bịnh mà nhiều bịnh nhân, với điều kiện chữa trị phản vệ sinh, cộng với hệ lụy từ tham ô tới tham nhũng biến bịnh viện thành nơi moi móc để vơ vết tiền bạc của người bịnh và gia đình họ.
– Thảm bại của ĐCSVN về môi trường, đã rác rưởi hóa từ khai thác bừa bãi tài nguyên của đất nước tới ô nhiễm hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên, từ nguồn nước tới đất đai, từ thiên nhiên tới không khí. Biến quê hương Việt thành một bãi rác khổng lồ, với công nghiệp bẩn của hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn…). Không những ô nhiễm hóa toàn bộ đất nước mà còn ô uế hóa ngay trong nội chất của giống nòi Việt, ngày ngày bị nhiễm ô thâm nhập sâu đậm vào thể chất, với thực phẩm bẩn, với môi trường, không khí bẩn, biến cuộc sống thường nhật ngày càng nhớp nhúa.
Ba thảm bại này của ĐCSVN có gốc, rễ, cội, nguồn sâu xa trong các thảm bại khác rộng hơn, lớn hơn:
– Thảm bại của ĐCSVN độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất nhập khẩu tới đầu tư vào các cơ sở hạ tầng…
– Thảm bại của ĐCSVN độc trị nhưng không biết quản trị, từ văn hóa tới nghệ thuật, từ chủ trương sáng tác tới tổ chức sáng tạo trong văn học, âm nhạc, hội họa… cho tới định hướng bảo vệ thủ công nghệ tới quá trình đầu tư vào các chuyên ngành mũi nhọn từ thông tin tới truyền thông.
-Thảm bại của ĐCSVN độc quyền nhưng độc đoán trong độc hại, tự tạo đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong nội bộ đảng, mà không hề có kiến thức gì về công ích xã hội làm chỗ dựa cho bình đẳng xã hội, tạo nên công bằng xã hội, với quyền lợi công dân song hành cùng bổn phận công dân.
– Thảm bại của ĐCSVN độc tôn và không biết tôn trọng tổ tiên và dân tộc, vô minh về văn hiến của Việt tộc, vô tri về văn minh của tổ tiên Việt, tạo ra vô giác trong thương nước yêu nòi, nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của Việt tộc, nên sẽ vô hậu trong tương lai, vì ăn ở không có hậu với tổ tiên, dân tộc, giống nòi.
Chính tương lai luận chuyển hóa não trạng dẫn tới tương lai học chuyển biến não bộ, sẽ đề nghị các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải phân biệt:
– Quỷ thuật của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, có nội công tổ chức lao động quốc gia để biến thành công xưởng cho cả thế giới. Từ đó có bản lĩnh học hỏi dù qua trộm, cắp, cướp, giựt các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương Tây. Rồi sau đó có tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật không những cho chính mình mà còn biết bán lại cho thế giới hiện nay.
– Tà dạng của ĐCSVN, trống nội công tổ chức lao động quốc gia, vắng bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương tây, rỗng tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật. Trống vì vô tri, vắng vì vô minh, rỗng vì vô trí, và quỷ quyền của các lãnh đạo ĐCSTQ đã biết rất rõ trình độ trống, vắng, rỗng của các lãnh đạo ĐCSVN, nên chỉ xem các lãnh đạo ĐCSVN là đám lãnh đạo: lúc thì tự điếm nhục hóa nhân cách của chính mình trong cố đấm ăn xôi; lúc thì ký sinh thể trong vị thế chờ sung rụng; lúc thì ký sinh trùng trong tật nguyền não bộ gà què ăn quẩn cối xay; lúc thì ký sinh cách trong não trạng thừa nước đục thả câu, lúc thì ký sinh dạng trong não trạng đục nước béo cò.
Khi nghiên cứu về nội dung truyền thông qua chính trị học tri thức được song hành với xã hội học quyền lực về các phát biểu, các nhận định, các phê bình, các đánh giá, thì các chuyên gia quốc tế đã thấy và thấy là các lãnh đạo ĐCSTQ đã nhìn thấu mọi nhược điểm cũng như khuyết tật của các lãnh đạo ĐCSVN, chỉ là:
* Bọn bám gót ăn theo, dựa ĐCSTQ để bám máu ăn phần.
* Bọn ăn tàn phá sạch, dựa ĐCSTQ để ăn hôi uống bẩn.
*Bọn bám gót ăn theo, dựa ĐCSTQ để trây máu ăn phần.
* Bọn dựa hơi bám thế, dựa ĐCSTQ để bám theo dựa ké.
* Bọn qua sông lụy đò, lụy ĐCSTQ để cúi đầu ăn nhặt.
Đa dũng để bảo vệ đa nguyên, để bảo trị đa tri, để bảo hành đa đa đảng trong nhân cách biết tự trọng, với nhân dạng biết tự chủ, cùng nhân diện biết tự tin, tất cả làm nên dũng chất, tạo ra dũng cách hoàn toàn ngược lại với ma cách của lãnh đạo ĐCSVN chỉ là hèn với giặc, ác với dân. Xa hơn nữa chính đa dũng xác nhận nhân phẩm của mình, xác chứng nhân quyền của mình, xác định nhân vị của mình, có thông minh trong tương lai luận, có sáng suốt trong tương lai học. Vì đa dũng không hề là sự liều lĩnh vô minh trong liều mạng vô tri, đa dũng khi được trợ lực bằng hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức, tỉnh thức), song hành cùng hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng chế, sáng tạo), và luôn được hành tác trong hệ tự (tự do, tự tin, tự chủ, tự trọng).Từ đây, đa dũng vị nhân quyền đặt các chủ thể Việt tộc yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền phải quyết đoán:
– Mạnh trong nội công tổ chức lao động quốc gia, vững trong bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật; tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật: biết người biết ta để luôn học người, với não bộ tích cực tầm sư học đạo, với não trạng cầu tiến tôn sư trọng đạo trên tất cả các chuyên ngành đang thống trị toàn cầu hóa hiện nay.
– Khử cho bằng được mọi cái bẩn: công nghệ bẩn, môi trường bẩn, thực phẩm bẩn, nhất là khử tới cùng phản xạ vô luân lý hèn với giặc, ác với dân, triệt tới nơi phản ứng vô đạo lý mưu hèn kế bẩn, từ mại quốc cầu vinh tới phản dân hại nước. Bọn bôi trơn lót tay chính là bọn ăn trơn nuốt trọn từ tài nguyên của đất nước tới nguyên khí của quốc gia, chính chúng đại diện cho cái hèn, ngược chiều vì nghịch lý với cái dũng.
Cái dũng luôn đứng về phía sự thật, về hướng chân lý, để tới với lẽ phải, khi ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc che lấp để che giấu đại dịch cúm tàu tới từ Vũ Hán, thì các quốc gia có đa dũng vì nhân quyền, đã có những quyết định, những chính sách, những hành động phong ngừa rất sớm như Đài Loan, Hàn Quốc, Đức Quốc… Vì họ đã đi guốc trong bụng loại Tàu tà quen thói ăn gian nói dối, nên khi chính cái dũng vì sự thật mà họ đã tự bảo trọng trước đại dịch cúm tàu tới từ Vũ Hán.
Não Luận: Đa (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s