Não Luận 10 (P2)

Tương lai học của phương pháp luận dự phòng

Tương lai luận đề nghị mọi công dân Việt xem lại hiện trạng của não trạng đang phải nhận bao thảm nạn do bạo quyền độc đảng toàn trị tạo ra với một Việt tộc đi làm mướn cấp thấp nhất cho các nước láng giềng, trai lao nô, gái nô tỳ, cùng lúc phải nhận bao định kiến xấu nhất, tồi nhất, dở nhất, tục nhất như một đám người di cư sẵn sàng phạm pháp. Từ đây, tương lai học đề nghị mọi chủ thể Việt nhận lại bổn phận của mình với dân tộc, nhận lại trách nhiệm của mình với đất nước dựa trên cơ sở được xây dựng trong tiểu luận này với các hệ cốt lõi sau đây, sẽ thay dời đổi kiếp Việt tộc theo hướng thăng hoa, về các chân trời của tiến bộ trong văn minh:

  • Thức (kiến thức đúng, tri thức rộng, ý thức xa, nhận thức vững).
  • Tự (tự tin vì nhân vị, tự chủ vì nhân trí, tự trọng vì nhân phẩm, tự do vì nhân quyền).
  • Thông (thông minh biết trưởng thành, thông thái biết văn minh, thông thạo để tiến bộ).
  • Sáng (sáng kiến thường nhật, sáng tác thường xuyên, sáng tạo thường trực).
  • Đa (đa nguyên vị nhân bản, đa tri vị nhân trí, đa dũng vị nhân quyền, đa luận vì nhân phẩm).
  • Nhân (nhân lộ sạch, nhân đạo thật, nhân tri rộng, nhân trí mở, nhân bản lớn).

Một chính quyền yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền khi ra đời để thay thế bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay, thì chính quyền này phải có đầy đủ nội công của lương tâm, bản lĩnh của lương tri để thông báo tất cả các hiện trạng của con người và trái đất. Từ đó giáo dục hóa song hành cùng quốc sách hóa được trợ lực bởi trong quá trình đôi vừa là nền, vừa là khung cho tương lai đó là đạo lý hóacông pháp hóa với quyết tâm của dân tộc là bảo vệ cho bằng được môi sinh và môi trường như bảo vệ chính sinh mạng và tương lai của mình:

– Thông báo đầy đủ để giáo dục sát sao về thảm họa môi trường và khí hậu đang và sẽ tới cho thế hệ tương lai, để các thế hệ này ý thức về các hậu nạn, có nhận thức về các bổn phận, các trách nhiệm mà các thế hệ này phải nhận lãnh. Cùng lúc vận dụng sử tính học vào lý luận của tương lai học, cụ thể là thông hiểu những sai lầm của nhân sinh trong lịch sử của nhân loại, và sẽ không bao giờ lập lại các sai lầm này trong những ngày tháng tới. Cụ thể là có kiến thức đúng từ khoa học tới môi trường để có ý thức xa cho tương lai, một sử tính học tỉnh táo trong sáng suốt để bảo vệ nhân sinh mà trước mắt là bảo vệ sự sống của trái đất này.

– Kiến thức đúng với ý thức xa, phải hiện hình trong não bộ như một nhận thức về thảm họa môi trường và khí hậu, nơi mà các thế hệ hiện nay và mai hậu phải nhận những thử thách mới về chính trị. Từ quyết định sinh hoạt chính trị dựa vào văn minh của dân chủ, tại đây dân sẽ không thật sự làm chủ nếu không có môi trường mà dân sống được, sống bền, sống lâu trên trái đất này. Cho tới đời sống chính trị của xã hội dân sự đặt trên nền tảng của văn hiến vì nhân quyền, tại đây nhân quyền sẽ không còn, không có, không sống sót được nếu trái đất đang sắp ngộp thở và sẽ bị xiết ngộp cho đến chết nếu nhân loại không biết ngừng, ngăn, chặn nhiễm ô từ thiên nhiên tới khí hậu.

– Khi dân tộc và xã hội cùng nhau đưa vấn đề môi trường thành vấn đề sinh tử của nhân loại, thì vấn đề môi trường không còn thuần túy là vấn đề môi trường nữa mà nó đã là sự tồn vong của cả nhân sinh. Từ đây, chính sách bảo vệ môi trường trong sinh hoạt chính trị có liêm minh của dân chủ, có liêm chính vì nhân quyền là ưu tiên hàng đầu cho mọi chính khách, mọi chính giới muốn tồn tại trong liêm sỉ của đa nguyên. Từ đây, các thế hệ chuẩn bị «về hưu», không thể giữ loại não trạng «sau khi chúng tôi về hưu, thì chúng tôi xin giao vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước và trái đất lại tất cả cho thể hệ mới». Nếu giao những tai họa do chính thế hệ mình làm ra, để các thế hệ mai hậu phải nhận hậu nạn, rồi «phủi tay» ra đi mà «hưởng nhàn» thì đây là một loại não trạng vô liêm sỉ!

– Cả nhân loại hiện nay đã nhận thức về cái chết của một trái đất bị ô nhiễm trong ngộp thở, thì đây cũng là điềm báo tử chính xác nhất cho con người đang sống nhờ trên trái đất này. Đây là một vấn đề hệ trọng cho một tương lai không xa về sự chọn lựa giữa cái sống và cái chết. Nên chính tại đây một chính quyền đại diện cho văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền là một chính quyền có lương tri trong liêm sỉ để «chọn bạn mà chơi» trong các liên hiệp, liên minh trên chính trường quốc tế. Đây chính là «sân chơi» mang hệ nhân (nhân lộ sạch, nhân đạo thật, nhân tri rộng, nhân trí mở, nhân bản lớn), trong là «trò chơi» mang hệ thức (kiến thức đúng, tri thức rộng, ý thức xa, nhận thức vững), cùng «luật chơi» mang hệ thông (thông minh biết trưởng thành, thông thái biết văn minh, thông thạo để tiến bộ).

– Áp dụng chính trị học tri thức khi «chọn bạn mà chơi» với tiêu chuẩn chọn bạn khôn ngoan: «Người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu», mà trong thực tiễn là không «nô lệ» bất cứ một ý thức hệ, một chủ thuyết, một cường quyền nào cả. Việt tộc đã và đang lãnh chịu các hệ quả đau xót tới từ não trạng ký sinh của các lãnh đạo ĐCSVN trước ĐCSTQ để được tồn tại như «gà què ăn quẩn cối xay» từ ý thức hệ bạo quyền độc đảng toàn trị tới vô tri luận tà quyền độc đảng man trị, mà đích xác là: «hèn với giặc, ác với dân». Chính trị học tri thức bắt đầu bằng khách quan hóa sự thật qua «cân, đo, đong, đếm», đi tiếp đến kiểm chứng hóa chân lý qua «so ra mới biết ngắn dài». Chưa hết, chính trị học tri thức khi thấy được sự liêm minh trong hành động chính trị khi được song hành cùng xã hội học quyền lực để thấu được sự liêm chính trong hành tác lãnh đạo, thì sẽ nhận ra một định đề của lẽ phải trong chính trị là: không bao giờ vô điều kiện với bất cứ liên minh, liên hiệp nào, và nếu cần phải có thái độ và hành tác vô điều kiện thì chỉ vô điều kiện với hệ liêm (liêm khiết, liêm minh, liêm sỉ) với chính mình.

Nói gần nói xa không qua nói thật, như trường hợp của tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ là D.Trump là lãnh đạo hàng đầu đã vạch mặt chỉ tên tà quyền Tàu gian, cho cả thế giới biết về bản chất Tàu tà là trộm, cắp, cướp, giật từ trí tuệ trong khoa học kỹ thuật tới lãnh thổ cùng tài nguyên của các nhiều quốc gia. Nhưng khi D.Trump tự ý rút ra khỏi hiệp định quốc tế bảo vệ môi trường sau khi nhận chức tổng thống rồi để mặc cho các quốc gia khác phải đấu tranh chống ô nhiễm để bảo vệ trái đất và con người, thì đây là loại não trạng mà nhân tri có nhân phẩm không thể ủng hộ được. Không vô điều kiện với bất cứ ai, nhất là với kẻ mang não bộ tư lợi cùng não trạng ích kỷ, một chính quyền có hệ liêm (liêm khiết, liêm minh, liêm sĩ) với chính mình, còn phải được trợ lực bởi hệ tự (tự tin vì nhân vị, tự chủ vì nhân trí, tự trọng vì nhân phẩm, tự do vì nhân quyền), được trợ trí bởi hệ thông (thông minh biết trưởng thành, thông thái biết văn minh, thông thạo để tiến bộ).

Toàn cầu hóa hiện nay, có khi tiến, có khi lùi; khi tiến theo hướng thăng hoa là chia sẻ những tiến bộ khoa học kỹ thuật để củng cố văn minh của dân chủ, khi lùi thì có não trạng lui rút về bản sắc dân tộc, run sợ trước cạnh tranh quốc tế, từ đó tạo ra chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi sinh đôi cùng các phong trào kỳ thị giữa các sắc tộc. Nhưng khi toàn cầu hóa là chung lưng đấu cật, cùng nhau kiểm định lại sản xuất và tiêu thụ để ngăn, chặn, giảm biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường không hề là tiêu cực, không hề là bước lùi, không hề là tụt hậu trong phương trình bảo vệ môi trường và bảo quản môi sinh.

-Tương lai học về sự sinh tồn của trái đất song lứa còn sự tồn vong của nhân loại thì tương lai học vận dụng tất cả các ngành khoa học từ dữ kiện tới chứng từ để mô thức hóa các hiện trạng mà trái đất cùng môi trường đang lãnh chịu để mô hình hóa các phương thức giải quyết. Hiện nay, tương lai học không phải là toán học với các chứng minh trực tiếp bằng thuận lý của tính toán, mà là sự tổng hợp từ tất cả khoa học, từ khoa học thực nghiệm tới khoa học toán, từ khoa học nhân văn tới khoa học xã hội. Chính trên thực tiễn này, thì một chính quyền có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền phải là một chính quyền mang tổng lực của hai hệ, hệ sáng (sáng kiến thường nhật, sáng tác thường xuyên, sáng tạo thường trực) và hệ đa (đa nguyên vị nhân bản, đa tri vị nhân trí, đa dũng vị nhân quyền, đa luận vì nhân phẩm). Khi các khoa học tự nhiên, khoa học thực nghiệm, khoa học toán cùng khoa học nhân văn và xã hội cùng đưa ra các khám phá tự định lượng tới định chất, thì tương lai học là tụ điểm của các sự thật khoa học, các chân lý khách quan.

– Khi tất cả các chuyên ngành khoa học này sẽ lập được một liên minh tri thức, sẽ dựng được một liên hiệp nhận thức để tư vấn và hướng dẫn các chính quyền có liêm minh trước môi trường và thiên nhiên. Vì các chính quyền này đều sẽ phải có liêm sỉ về sự sống còn của trái đất và sự tồn vong của con người, cụ thể là biết sẽ vận dụng hai hệ –sángđa– để có các chính sách thích hợp. Và thử thách lớn nhất hiện nay của Việt tộc là bứng, nhổ, rứt, bỏ cho bằng được bản chất của chế độ độc đảng toàn trị hiện nay là bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị. Cùng với thực chất của tổ chức nội bộ của độc đảng toàn trị là nội bộ bè phái trị, nội bộ đồng lõa trị, nội bộ thanh trừng trị,  luôn song hành với quái thai của nó là tuyên truyền trị, ngu dân trị, bạo lực trị, với trình độ thê thảm của các lãnh đạo độc đảng toàn trị hiện nay là vô minh trị, vô tri trị, tạo ra vô hậu trị.

Trực diện với tương lai

Nhìn về tương lai bằng tương lai học của khoa học luận dự phóng song hành cùng phương pháp luận dự phòng, chuyển biến não bộ để chuyển hóa não trạng, cụ thể là tạo não bộ chủ tri để xóa não trạng bị trị, rồi đón đa nguyên như đón một tiến bộ, tiếp dân chủ như tiếp một văn minh, nhận nhân quyền như nhận một văn hiến.

Tại đây, các chủ thể có quyết tâm tạo dựng đa nguyên-dân chủ-nhân quyền, trên nền tảng của cộng hòa (tự do-công bằng-bác ái), là những chủ thể lảnh đạo dân tộc, quản lý đất nước, bảo vệ giống nòi trong tương lai sẽ là những lãnh đạo tuyệt đối rũ, rứt, xóa, nhổ đi mọi tàn tích của bạo quyền độc đảng toàn trị gần một thế kỷ qua (1930-2020) từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền để tham quyền trong lạm quyền cho tới ngày nay.

Chuyển biến não bộ tích cực và chuyển hóa não trạng tối đa để tuyệt đối xa, tránh, lánh, rời thảm cảnh của các lảnh đạo của ĐCSVN khi hấp hối, chuẩn bị lìa đời để nhập mộ, họ đều có chung một thảm kịch để cảm nhận thảm bại sâu xa nhất của họ, với não bộ độc tài nhưng bất tài đã làm ra não trạng độc trị nhưng không biết quản trị, và khi họ nhìn về phía quan tài của họ trước khi nhập mộ, họ sẽ tự nghĩ:

– Họ chỉ là một tập đoàn tội phạm trời không dung đất không tha, cướp giật chính quyền để trộm cắp tiền của, tài nguyên, sinh lực, xương máu của dân tộc; một tập đoàn tham quan vừa cướp giật ban ngày, vừa trộm cắp ban đêm, mang sinh hoạt quyền lực của bọn âm binh không đạo lý.

– Họ chỉ là một tập đoàn sâu dân mọt nước từ tham quan tới tham ô, tham nhũng vì tham tiền, từ mua bằng cấp tới mua chức bán quyền. Đã giả hóa giáo dục với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, với khuyết não của học vị giả cùng khuyết tật của học hàm giả, cho tới lúc lâm chung không biết học lực thật là gì cả!

– Họ chỉ là một tập đoàn buôn dân bán nước cho Tàu tặc đã và đang tạo ra bao hiểm nạn Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu nạn, Tàu gian trên quê hương gấm vóc của tổ tiên Việt, trong đám này đã có bọn sẵn sàng phản dân hại nước để mại quốc cầu vinh.

– Họ chỉ là một tập đoàn đâm thuê chém mướn tạo ra nội chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975) để quy phục cho đám đàn anh là Liên Sô và Trung Cộng. Cũng chính họ đã khom lưng, cúi đầu nghe lời quan thầy Trung Cộng để tàn sát đồng bào trong Cải Cách Ruộng Đất, kể cả khoanh tay, quỳ gối mà nghe Tàu tặc mà ô nhiểm hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên.

– Họ chỉ là một tập đoàn lòng lang dạ sói, cực quyền ham thích thanh trừng lẩn nhau hơn là hợp tác với dân tộc, cuồng quyền mê chuộng thanh toán lẩn nhau hơn là hợp lực với xã hội, tham quyền rồi lạm quyền nhưng chưa bao giờ được dân tộc bầu ra, chưa bao giờ được xã hội tuyển chọn.

***

Các chủ thể lãnh đạo của tương lai luận vị Việt tộc, biết quản lý đất nước, biết bảo vệ giống nòi trong tiến bộ đa nguyên, trong văn minh dân chủ, trong văn hiến nhân quyền, phải chuyển hóa não bộ ngay bây giờ, phải chuyển biến não trạng ngay tức khắc tất cả vì Việt tộc.

Cụ thể là bỏ não trạng cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối trong kiếp bị trị, mà phải mở sáng mắt, rồi đứng thẳng lên, mà đi tới để nhận một não bộ mới, não bộ của một minh tộc, não trạng của một dũng tộc!

Sống không cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối, cho tới khi lìa đời, nhìn quan tài, nhận mộ phần mà biết thẳng đầu-thẳng lưng-thẳng tay- thẳng gối, luôn đi tới vì nhân vị, để bảo vệ nhân phẩm! 

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s