Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài “cộng sản” (P3)

Màn số 2: Phân cách sự chống đối trên mặt trận chính trị

CS đã học tập, phân tích và quan sát kẻ thù rất kỹ. Để phân hóa kẻ thù và nhuộm đỏ hay tiêu diệt từng phần các thế lực thù địch. CS nhận diện từng cá nhân từ gốc gác, tâm lý, gia đình, hoàn cảnh … để tìm cách mua chuộc, lũng đoạn hay khủng bố, đe dọa, gài bẫy…. Trong mọi tổ chức chính trị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, CS sẽ tìm con mồi yếu nhất, thấp nhất để xâm nhập và từ đó lan dần, vươn lên đến các nhân vật cao nhất hay trung tâm đầu não của tổ chức.

Chiến thuật “tầm ăn dâu”, “vết dầu loang”, “lấy nông thôn bao vây thành thị”, “bẻ đũa từng cây một”… đều là nằm trong ý niệm khi “địch mạnh, ta yếu” phải được áp dụng để tồn tại và chờ cơ hội (du kích chiến).

Về mặt tinh thần CS không bao giờ tranh cãi về dân chủ, dân tộc, nhân quyền, tự do… mà chỉ chú trọng vào việc dụ dỗ các thành phần lao động, ít học, nghèo khổ (bần cố nông) với những hình ảnh thực tế nhất (thức ăn, ruộng đất, việc làm, công bằng xã hội…) đi cùng với “củ cà rốt” là “cây gậy” bạo lực. CS sẵn sàng tiêu diệt (thủ tiêu, ám sát) những ai có tinh thần mạnh, cương quyết (chống đối hay không thể mua chuộc được) hay có khả năng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đảng (thí dụ: Nguyễn Bình, Huỳnh Phú Sổ, Tự Lực Văn Đoàn…)

Kinh nghiệm “hòa hợp, hòa giải ” với CS trong thời kỳ 1940s cho thấy CS đã dùng thủ đoạn khi nhu cầu quốc tế, quốc dân đòi hỏi (chính phủ liên hiệp kháng chiến). Khi cướp chính quyền từ Nhật chẳng phải vì “đánh Nhật, đuổi Tây” như CSVN rêu rao mà chỉ vì Nhật thua Mỹ nên phải rút quân. Hồ Chí Minh đã mời các phe đảng quốc gia (không CS) tham dự nhưng chỉ cho các chức vụ bù nhìn. Sau đó khi vở kịch đã hạ màn, CS đã thủ tiêu và loại trừ các nhân vật không theo đảng CS, phe không CS chạy trối chết: hoặc sang Tàu, hoặc theo Pháp.

CS sợ nhất thành phần “tạch tạch sè” (TTS=tiểu tư sản =middle class) vì đây là thành phần có thể hiểu giới lãnh đạo và có khả năng tiến lên để lãnh đạo; và cũng có khá hiểu và giúp đỡ giới lao động (công-nông). Đối với giới trí thức khoa bảng, văn nghệ sĩ, khoa học, cầm bút… CS sẽ nhận diện để cô lập, mua chuộc và đe dọa vì danh và lợi. Nhưng đối với TTS thì khó nhận diện vì số đông, tài năng chưa xuất hiện nên có thể qua mặt sự kiểm soát, dò xét của đảng CS.

CS luôn luôn trốn trong bóng tối để dò xét kẻ thù ngoài ánh sáng do đó CS biết sợ và lo ngại những kẻ biết “tẩy” của chúng và qua mặt, vượt màn lưới kiểm soát của đảng.

Bảo mật và đóng kịch như thật trong đời sống hàng ngày là kỹ thuật cần có để “sống trong lòng địch” và từ đó chống địch ngày từ trong trứng nước.

Trong mọi cuộc CM của CS để chiếm chính quyền từ Nga, Tàu, VN… thì CS sợ nhất là “thù trong, giặc ngoài”.  Bằng mọi giá, CS phải thanh lọc hàng ngũ (thanh trừng các phần tử chống đối, lưng chừng, xét lại…) chỉ để lại những kẻ trung thành tuyệt đối (hay ngu xuẩn tuyệt đối) để thi hành bất cứ chỉ thị nào của đảng mà không cần biết sự dã man, vô nhân đạo, vô đạo đức, vô luân lý….

Đó là một trong những bí quyết thành công của đảng CS: vô lương tâm.

Vậy khi những người Việt tự do đi hoạt động chính trị (chính = đúng; trị: quản trị, thực hiện) dựa trên con người, lương tâm nhân loại… thì đó không phải là mục đích của CS mà chỉ làm cản trở mưu đồ độc tài thống trị của “con người” CS.

Chính vì thế không thể nói chuyện hòa bình, dân tộc, hạnh phúc… với CS vì đó là những con thú vật đội lốt người. Những ai đã từng ở tù dưới chế độ CS đã biết những cai tù CS như thế nào. Ai đã từng được “làm việc” với công an CS đều biết đó là những hạng người như thế nào.

Khi chưa nắm chính quyền CS đưa các thành phần yêu nước, dân tộc ra tuyến đầu đỡ đạn và hy sinh, trong khi duy trì các thành phần trung kiên (Hồng hơn Chuyên) để tiếp tục xúi bẩy, vận động các thế hệ thanh niên chết cho chiêu bài của đảng.

Đến khi nắm chính quyền, CS tiếp tục nhồi sọ các tầng lớp thanh niên bằng mọi cách:

(1) Theo đảng, vào đoàn thanh niên CS HCM có nghĩa trung thành với đảng, đàn áp nhân dân để sống trên xương máu của dân đen mà không hề mặc cảm hối hận.

(2) Không vào đảng nhưng nằm trong hệ thống ngoại vi do đảng kiểm soát: làm thương mại, khoa học-kỹ thuật … mọi ngành nghề có thể sinh lợi và chia chác cho cán bộ CS địa phương thay vì đảng phải lo và đồng thời có thể là tai mắt của đảng để theo dõi những thành phần khả nghi (chống đảng).

(3) Bộ máy kềm kẹp của CS gồm công an từ địa phương cho tới biên phòng, đặc biệt…. Trong mọi biến cố do các thế lực chống lại nhà nước, đảng sẽ gửi công an, quân đội từ các địa phương khác đến đàn áp vì sợ lực lượng địa phương bị mua chuộc hay hủ hóa (biến chất). Bài học Thiên An Môn 1989 của TC là rõ rệt nhất.

(4) Sau quân đội, công an là đến “xã hội đen” là những thành phần du đãng, cướp bóc, buôn bán ma túy… được xử dụng để thu thập tin tức, đe dọa, khủng bố dân lành hay những ai chống đảng, nhà nước và để trốn tránh trách nhiệm khi quốc tế can thiệp.

(5) Các thành phần lưng chừng: ăn nhậu, cờ bạc, đĩ điếm, sống qua ngày, “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”, “tui chỉ lo gia đình tui, tui không làm chính trị”… những thành phần sẵn sàng làm việc với nhà nước bất kể đạo đức luân thường;  hay “chơi xả láng, sáng về sớm”… hay những kẻ làm ăn “đầu tắt, mặt tối”… sẽ được đặt qua một bên vì không thể nào là “phần tử nguy hiểm cho chế độ CS”  hay đe dọa “an ninh quốc phòng” .

Vậy tất cả những ai, (trong hay ngoài nước về VN) mà không thuộc các đội ngũ kể trên, tất nhiên, sẽ bị theo dõi. Bạn trốn chỗ nào?

Kinh nghiệm tiêu diệt đối thủ chính trị của CS từ Nga, Tàu, VN là “đánh rắn phải đập đầu”, mọi phong trào chống đối sẽ bị dẹp tan và vô hiệu hóa khi không còn lãnh đạo. Đó là tại sao khi bắt các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền … CS nhốt một thời gian rồi sau khi thỏa thuận với quốc tế, CS thả cho các nhân vật này xuất ngoại: vừa đạt mục đích với quốc tế, vừa tránh được rắc rối, hậu hoạn trong nước. Các biến cố Formosa, Thái Bình, Bauxite … sẽ chìm theo thời gian khi không có lãnh đạo và thông tin.

CS chỉ cần cô lập thành phần (nhân vật) chủ chốt và ngăn chặn thông tin là êm hết.

Ngay cả các thế lực tôn giáo, CS chia rẽ và ngăn chặn mọi sự phối hợp của các lực lượng tôn giáo. Đó là vì sao chúng ta thấy Công Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Tin Lành … thay phiên nhau nổi dậy, bị đàn áp rồi im luôn vì CS xử dụng tình báo và phản tình báo để gây nghi ngờ, chia rẽ, không tin nhau giữa các vị lãnh đạo tinh thần và như vậy CS thắng.

Lấy thí dụ của Phật Giáo VN: sau khi chiếm toàn cõi VN, CS lợi dụng sự chia rẻ giữa phe Ấn Quang và Viện Hóa Đạo. CS cũng lợi dụng sự xung đột giữa các vị lãnh đạo của Giáo Hội VN Thống Nhất; rồi tạo sự xung đột giữa Giáo Hội trong nước và các nhóm ủng hộ hải ngoại. Khi hết kế sách thì CS có thể mua chuộc thân nhân, họ hàng xa của các vị lãnh đạo tôn giáo đứng ra ra kiếm chuyện gây khó khăn, hay tạo cớ cho nhà nước can thiệp, cô lập các vị này ( linh mục Lý, hòa thượng Quảng Độ..) .

Do đó để chống lại sự phân cách các tầng lớp, thế lực chính trị của CS, các lực lượng này phải hoạt động “vô hình”, trong bóng tối, không thể nóng nảy vì không có ai làm mà làm hỏng việc lâu dài.

Không cần phải ra tuyên ngôn, cương lĩnh gì cho ồn ào ghê gớm. Chỉ cần nhận diện ai là người tử tế, lương thiện… hãy giúp đỡ nhau cho qua những cơn hoạn nạn. Thời gian sẽ hàn chặt mối tương quan sinh-tử đó trước khi làm chuyện khác. CS có thể sẽ theo dõi, nhưng ai kiên trì trong trò chơi “mèo vờn chuột”, kẻ đó sẽ thắng. CS sẽ không đủ người để theo dõi người “lương thiện” vì cần dồn sức canh chừng những thành phần nguy hiểm: CS cần cả trăm nhân sự để theo dõi một cá nhân “nguy hiểm” cho chế độ vì quy luật “thà giết lầm còn hơn bỏ sót” .

Đồng thời, mỗi địa phương, người lương thiện phải nhận diện kẻ thù “bất lương” của xã hội, dân tộc. CS không thể nhìn xuyên qua tim- óc của con người. Và khi tin tức, hình ảnh của những kẻ tội đồ dân tộc được ghi nhận tại hải ngoại thì có nghĩa những kẻ đại gian ác sẽ chạy trời không khỏi nắng. Cho dù con cháu có trốn ra hải ngoải, chuyển tiền, gia sản ra nước ngoài thì kẻ tội đồ cũng không thề thoát lưới pháp luật quốc tế. Bản án đã định sẵn. Chỉ cần bạn gửi hình ảnh, tin tức để lưu hồ sơ, chờ ngày kết án.

TCL

Tháng 3 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s