Lòng Yêu Nước và Sự Chuẩn Bị

Cá nhân của người viết chưa có dịp gặp học giả Hoàng Văn Chí. Tuy nhiên, theo một người bạn ở tiểu bang Virginia cho rằng, cụ Chí có một lời nhắn nhủ với giới trẻ đại khái như sau “các cô cậu đừng lo sợ không có dịp đóng góp cho đất nước, chỉ sợ các cô cậu chưa có sự chuẩn bị khi thời cơ đến”.

Lời nhắn nhủ trên xem ra bình thường, nhưng có giá trị rất sâu sắc và để tìm hiểu sự chuẩn bị ra sao, người viết xin tạm đưa ra những suy nghĩ cá nhân — để cùng chia sẻ với tất cả các anh chị sống trong và ngoài nước, những người quan tâm đến sự tồn vong của đất nước và dân tộc.

Lòng yêu nước của người Việt

Người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước này được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, bằng những hành động cụ thể — đến những hành động thoạt nhìn tưởng rằng rất bình thường — nhưng lại là hành động yêu nước, yêu dân tộc.

Hãy đưa ra vài thí dụ để chứng minh lời nói bên trên. Hành động tham gia vào cơ cấu chính quyền để đóng góp công sức cho đất nước là hành động yêu nước, yêu dân tộc. Hành động không tham gia chính quyền nhưng đóng vị thế độc lập để kiểm soát những hành động vi pháp của chính quyền là hành động yêu nước (giới truyền thông nằm trong vị thế này). Hành động cố gắng học để thành tài và đem khả năng làm cho một công ty nào đó cũng là hành động yêu nước — bởi nếu công ty không có người tài giỏi quản trị hoặc đưa ra thị trường sản phẩm mới – thì kinh tế của đất nước sẽ không cạnh trạnh lại với các nước trên thế giới. Hành động tầm thường của bác nông dân sản xuất lúa gạo cung cấp cho nhu cầu của cả nước cũng là hành động yêu nước. Hành động tầm thường của những thường dân, chẳng hạn như đi mua những sản phẩm sản xuất trong nước, cũng là hành động yêu nước — bởi giúp đỡ các công ty trong nước mạnh lên hầu cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

Hành động những người Việt sống tại hải ngoại tham gia các sinh hoạt tranh đấu cho sự dân chủ của Việt Nam cũng là hành động yêu nước. Hành động của những cá nhân sống tại hải ngoại, tuy không tham gia vào các cuộc tranh đấu, nhưng dùng cây viết của mình để nói lên tiếng nói của người thường dân trong và ngoài nước — cũng là hành động yêu nước. Một số đông người Việt sống tại hải ngoại — mặc dù không tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu nào — nhưng không có nghĩa là những cá nhân đó không yêu nước. Hành động yêu nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi thời điểm đến để cá nhân đó thể hiện lòng yêu nước của mình.

Đến đây, người khó tánh sẽ không đồng ý với người viết qua những thí dụ trên, đặc biệt là những người đang nằm trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam. Xin nhấn mạnh rằng — thí dụ đầu tiên bên trên dùng từ ngữ chính quyền.  Giới cầm quyền tại Việt Nam không thể gọi là chính quyền bởi họ độc đảng. Mà đã độc đảng thì không có sự chân chính trong đó cho nên không thể nào gọi họ là chính quyền, trái lại phải gọi họ là nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền và chính quyền khác nhau nhiều lắm. Giới truyền thông ở hải ngoại đôi khi sai lầm dùng từ chính quyền Việt Nam khi nói đến giới lãnh đạo Việt Nam hiện giờ.

Nhưng mà, nếu nói rằng tất cả những người đang nằm trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam không yêu nước thì không đúng lắm. Đối với họ thì họ thực sự yêu nước, mặc dù số đông người Việt Nam không đồng ý với suy nghĩ của họ.  Nhìn khách quan thì vẫn có một số ít trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam có lòng yêu nước thực sự. Tuy nhiên, họ là con số nhỏ trong con số của hàng triệu sứ quân tại Việt Nam (xin xem bài Nhu Cầu Có Một Đinh Bộ Lĩnh Thời Đại). Số người yêu nước này thấy được sự tồn vong của dân tộc nếu tiếp tục dưới quyền lãnh đạo độc đảng hiện giờ.  Họ sẽ là những nhân tố quan trọng trong tương lai để cho sự hình thành một Đinh Bộ Lĩnh thời đại.

Lòng yêu nước cộng với nhiệt tình nhưng không có khả năng sẽ biến lòng yêu nước trở thành kết quả là hại nước, hại dân.  Giới lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt Nam là một thí dụ điển hình. Cần phải nhấn mạnh rằng khả năng không thể mua được mà khả năng do sự bẩm sinh — hoặc do sự tôi luyện, chuẩn bị để có thể nắm giữ chức lãnh đạo.

Sự chuẩn bị cần thiết

Không phải bất cứ hành động yêu nước nào cũng đòi hỏi có khả năng và tài lãnh đạo. Chỉ những người nằm trong vị thế lãnh đạo cần phải có khả năng và tài lãnh đạo. Cả hai điều kiện này cần phải có trước khi nắm những chức vụ có những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Sự chuẩn bị là một điều làm lâu dài chứ không phải chỉ một sớm một chiều. Sự chuẩn bị một sớm một chiều là sự chuẩn bị cấp bách — mà bất cứ sự chuẩn bị cấp bách nào cũng là điều không nên làm trong vị thế của người nắm quyền hành trong bộ máy nhà nước.

Tất cả những những người lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu rõ tường tận nguyên do từ đâu mà ra câu chính quyền vì dân, do dân, và của dân (xem bài Tại Sao Chính Quyền Phải Vì Dân, Do Dân và Của Dân). Nên nhớ rằng, khi đã nằm trong vị thế lãnh đạo thì sẽ chẳng còn thời gian để mà vừa làm, vừa chuẩn bị. Đó là thực tế chứ không phải là câu nói suông. Hãy lấy thí dụ cụ thể từ sinh hoạt cộng đồng của người Việt sống tại hải ngoại. Các vị lãnh đạo cộng đồng có tấm lòng hy sinh thời gian vào cuối tuần để tổ chức những sinh hoạt chính trị, văn hoá hoặc xã hội cho cộng đồng. Những công việc này chiếm mất đi thời gian sẽ chẳng còn thời gian để các vị này học hỏi, chuẩn bị cho cá nhân. Chưa kể các vị này phải lo công ăn việc làm của chính mình vào những ngày trong tuần — và từ đó — quý vị này sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian học hỏi, tôi luyện những khả năng cần thiết để thực hiện những sinh hoạt của cộng đồng.

Nhìn vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Dallas và Forth Worth thuộc tiểu bang Texas. Cả hai cộng đồng này có website nói về cộng đồng nhưng hoàn toàn không có đủ thời gian để đăng tải những tin tức sinh hoạt của cộng đồng mà cả hai cộng đồng này đã từng làm trong quá khứ. Thời đại hôm nay là thời đại của internet. Thông tin đều đưa qua internet thế nhưng các vị lãnh đạo trong cộng đồng tại hai địa phương này đã không đặt nặng chuyện thông tin là quan trọng trong các cuộc sinh hoạt. Chưa kể các vị lãnh đạo của hai cộng đồng này có cái nhìn rất nhỏ trong việc gửi những thông tin đến các cơ quan truyền thông Việt Nam tại hai khu vực này.

Hãy lấy một thí dụ điển hình để chứng minh. Trong cuộc vận động xin chữ ký cho nhạc sĩ Việt Khang, người lãnh đạo hai cộng đồng này chỉ chọn một đài phát thanh — trong hai đài phát thanh Việt Nam — trong khu vực này để vận động và gửi thông tin. Đây là một trong nhiều thí dụ mà hai cộng đồng này lựa chọn cơ quan thông truyền thông để gửi thông tin thay vì gửi cho tất cả các cơ quan truyền thông tại đây. Tại sao? Đây là câu hỏi mà có lẽ không ít thì nhiều có ảnh hưởng đến sự chuẩn bị về tinh thần, tư tuởng, suy tư trong sinh hoạt — để đưa các vị lãnh đạo thuộc hai cộng đồng này có quyết định thiếu sót trên.

Hãy lấy một thí dụ khác để thấy sự quan trọng của sự chuẩn bị. Trong một buổi sinh hoạt gây quỹ yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, thực hiện tại thành phố Arlington thuộc tiểu bang Texas vào ngày 30 tháng 6 năm 2012. Đài Đáp Lời Sông Núi là một đài phát thanh đã hoạt động một năm sau khi mướn lại làn sòng của đài BBC vì đài BBC không còn chương trình Việt ngữ. Đây là một buổi sinh hoạt chính trị có tính cách rất là nghiêm trọng bởi đài phát thanh này phát về Việt Nam. Thế nhưng ban tổ chức, đặc biệt những người trong ban văn nghệ, đã có quyết định sai lầm là đưa đứa bé gái sáu hoặc bảy tuổi lên hát bài Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang.  Đây là một bản nhạc rất có ý nghĩa và cần một người hát với cả tâm hồn và tấm lòng thì mới diễn đạt hết sức mạnh của bản nhạc. Tiếc thay,  điều này đã không xảy ra với bé gái quá nhỏ đó. Phải chẳng ban tổ chức đã thiếu sự chuẩn bị nên có những quyết định văn nghệ làm mất đi tính chất nghiêm trọng của buổi sinh hoạt?

Bất cứ người Việt nào có lòng yêu nước và muốn làm điều gì đó cho đất nước đều phải có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị để tạo ra những suy tư sâu sắc về triết học, xã hội học, tôn giáo, và giao tế. Biết triết học để hiểu cơ chế và quan hệ giữa con người với con người hầu có một chính sách phục vụ con người. Biết xã hội học để thấy được sự thay đổi của xã hội theo từng thời gian hầu có những chính sánh kinh tế, tài chính, thuế má hoặc bất cứ chính sách nào đưa ra cho phù hợp với xã hội hiện tại; và nếu cần — phải loại bỏ những luật lệ đã không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Biết tôn giáo để không đề cao một tôn giáo nào hoặc hạ bệ một tôn giáo nào. Tâm linh là một điều không thể nào gọi là đúng — sai. Biết giao tế để đem lại cho bản thân và đất nước sự nể phục của toàn dân và của cả thế giới. Một nhà lãnh đạo đi ra nước ngoài thiếu khả năng giao tế và những khả năng khác thì làm trò cười cho mọi người.

Có người cho rằng người viết bài này khó tính cho nên có những cái nhìn không vị tha đối với những người bỏ công sức cuối tuần để phục vụ cộng đồng.  Xin thưa, phải chăng chúng ta đã quá dễ dãi với các vị lãnh đạo trong cộng đồng kể từ năm 1975 đến nay? Kết quả của sự dễ dãi đó đưa đến các sinh hoạt trong cộng đồng càng ngày càng vắng người trẻ bởi cách thức sinh hoạt đã không phù hợp với lối nhìn của người trẻ. Phải chăng chúng ta quá dễ dãi khi mà những sinh hoạt có tính chất là thiện nguyện, chúng ta làm lè phè thiếu tinh thần trách nhiệm để những người trẻ chẳng muốn tham gia chuyện thiện nguyện trong cộng đồng? Phải chăng chúng ta quá dễ dãi nên những sinh hoạt của đại diện cộng đồng,  những chi phí mà nếu ai đó cần xem lại sổ sách của năm trước đó, cộng đồng hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh?

Những ai có tinh thần học hỏi và muốn làm người lãnh đạo tương lai khi cơ hội đến, hãy tập cho chính mình một cách làm việc nghiêm khắc, rõ ràng, và kỷ luật trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Có làm được những điều trên thì chúng ta sẽ có một lớp người lãnh đạo biết hướng đi của dân tộc là gì, biết luật chơi của dân chủ là gì.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 10 năm 2012, St. Paul, Minnesota

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s