Não Luận: Chuyển

Kịch bản đa chiều

Mâu thuẫn đa phương

Ung thư nội bộ

Hãy nhận định hiện tại của lãnh đạo bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay tại Việt Nam, đâu là bản chất của nó:

– Bản chất của chế độ độc đảng toàn trị hiện nay là gì? Đó là:

Chế độ bạo quyền công an trị.

-Chế độ tà quyền tham nhũng trị.

-Chế độ ma quyền tham tiền trị. 

– Thực chất của tổ chức nội bộ của độc đảng toàn trị hiện nay là gì? Đó là:

Nội bộ bè phái trị.

-Nội bộ đồng lõa trị.

-Nội bộ thanh trừng trị.

– Thực tế của tổ chức xã hội do độc đảng toàn trị hiện nay là gì? Đó là:

Tuyên truyền trị.

-Ngu dân trị.

-Bạo lực trị.

– Trình độ của các lãnh đạo độc đảng toàn trị hiện nay là gì? Đó là:

Vô tri trị.

-Vô minh trị.

-Vô học trị.

Khi kết hợp tất các yếu tố từ bản chất, thực chất của tổ chức nội bộ, thực tế của tổ chức xã hội, trình độ của các lãnh đạo của chế độ độc đảng toàn trị, thì phải tới phân tích và giải thích các kết quả thực nghiệm:

  • Mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền.
  • Trộm, cắp, cướp, giựt từ của cải tới tài nguyên.
  • Chủ sòng về cờ gian bạc lận.
  • Biển thủ công quỷ.
  • Buôn gian bán lận từ vật liệu tới công trình.
  • Buôn lậu, buôn người, từ bóc lột tới xuất khẩu.
  • Thông đồng để khai thác xã hội đen…

Từ đây phải tới kết luận: ĐCSVN là một tập đoàn tội phạm, ăn trên ngồi trốc để vơ vét ngân sách, nạo vét tài nguyên, sẵn sàng để mất đất, biển, đảo trước Tàu tặc, chọn giặc làm bạn, không hề đặt ưu tiên cho tiền đồ dân tộc, gia sản tổ tiên, đạo lý quốc gia, giá trị giống nòi…

Kịch bản đa chiều

Khi các kết luận này làm gốc, rễ, cội, nguồn cho thảm cảnh đất nước, họa cảnh dân tộc như hiện nay, thì tương lai luận nhân tri song hành cùng tương lai học nhân trí, phải đi sâu vào các kịch bản khả thi và khả dĩ có thể xảy ra trong những năm tháng tới. Chính những kịch bản này sẽ cụ thể hóa quá trình chuyển hóa não trạng, chuyển biến não bộ, để mỗi công dân Việt là một chủ thể Việt, nhận trách nhiệm đúng lúc với đất nước, nhận bổn phận đúng chỗ với đồng bào. Nơi mà chủ thể Việt có sáng kiến kịp thời, có sáng tạo hợp thời để làm cuộc thay đời đổi kiếp theo hướng thăng hoa cho mình và cho dân tộc cùng đất nước:

*Kịch bản thứ nhất nơi mà dân tộc Việt là chủ thể Việt với xã hội dân sự có thông minh biết dấn thân, với quần chúng có can đảm biết thay đổi vận mệnh của chính mình:

– Bất công xã hội vượt mật độ cùng cường độ, mà nhân dân không chấp nhận được nữa phải đứng lên lật đổ chính quyền và thay đổi chế độ.

– Biến loạn tới từ một chính sách bán nước, như biến nhiều vùng của đất nước thành đặc khu mà chính Tàu tặc sẽ tới để tiến hành hệ xâm (xâm chiếm, xâm lấn, xâm lăng, xâm lược).

– Biến động tới từ khủng hoảng môi trường, mà kinh nghiệm đau thương của ô nhiễm Formosa đã thành dấu ấn kinh hoàng trong tâm não của người Việt, nơi mà giờ đây ai cùng biết quê hương gấm vóc của tổ tiên nay chỉ là bãi rác cho Tàu họa sử dụng.

– Biến thái nặng nề về môi sinh, nơi mà các thành phố lớn bị xem là các nơi giết người dần mòn bằng bụi mịn, với nhiệt điện than trùm phủ thần chết lên nhiều triệu người, nhiều thế hệ.

– Bạo lực tràn lan của công an trị, tạo nên phẫn uất không kìm được của dân chúng, của xã hội, nơi mà chỉ một vụ giết một người già, rồi phanh thây mổ bụng tại Đồng Tâm đã thành dấu chàm lở của một chế độ bạo trị sẵn sàng giết dân. Và, chỉ thêm một vài vụ Đồng Tâm nữa thôi thì lòng dân sẽ chuyển tự than oán đến vùng lên.

Tuổi trẻ đứng lên vì nhân quyền và dân chủ, trong đó có hai lực lượng: sinh viên tại các đại học cùng các lực lượng thanh niên tại các thành phố lớn, công xưởng lớn, là hai lực lượng yêu tự do, quý dân chủ, trọng nhân quyền, sẽ ra tuyến đầu làm sức bật cho toàn bộ giới trẻ đang là nạn nhân của bất công và thất nghiệp, hợp sức để tụ quần hùng, làm dàn phóng cho phong trào xã hội, có đình công, có bãi thị, có đòi hỏi, có đề án về công bằng, có phương án về đấu tranh đa nguyên, tất cả sẽ thăng hoa từ gốc tới ngọn hùng lực của xã hội dân sự.

– Trí thức tiến bộ đấu tranh bằng tri thức, với kinh nghiệm bằng báo chí lẫn bằng truyền thông, trực diện vạch mặt chỉ tên bạo quyền độc đảng công an trị, tham nhũng trị, ma tiền trị. Các cựu tù nhân lương tâm có dày dạn kinh nghiệm cùng tri thức đấu tranh chống bạo lực, chống tham quan, chống mưu hèn kế bẩn của đảng thống trị. Những đứa con tin yêu này của Việt tộc sẽ tìm ra minh sư để một minh chủ xuất hiện trong khi cho thực thi đa nguyên vì dân chủ và nhân quyền.

– Các lực lượng tôn giáo liêm chính, không những với số đông của các Phật tử liêm sỉ trực diện tố cáo bọn ma tăng quốc doanh, ma sư công an; được phối lực với đông đảo tín đồ Thiên Chúa giáo. Cùng đứng lên các giáo phái liêm khiết như Hòa Hảo, Cao Đài trong bao nhiêu năm đã là nạn nhân của bạo quyền độc đảng toàn trị tất cả bảo vệ những giá trị của chính đạo cùng lúc bảo vệ tiền đồ của tổ tiên Việt.

– Các nạn nhân trực tiếp của tham nhũng trị, dân lành đã bị bọn tham quan và trọc phú một sớm một chiều biến thành dân oan, ngày ngày phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Có cả dân đen, đầu tắt mặt tối trong lầm than, đầu đường xó chợ trong đói nghèo, với nông dân miền Bắc bị cướp đất canh tác, với ngư dân miền Trung dở chết dở sống sau hiểm họa môi trường Formosa, với nông dân miền Nam phải bỏ đất bị ngập mặn, phải bỏ làng xóm với đồng bằng sông Cửu Long ngày càng hạn, ngày càng cạn, bởi các đập nước do Tàu tà xây hàng loạt trên thượng nguồn để khốn cùng hóa đồng bào nông dân ta.

Mâu thuẫn đa phương

Khi tương lai luận nhân tri tổng kết được các kịch bản khả thi và khả dĩ sẽ xẩy ra trong tương lai gần hoặc tương lai xa, thì tương lai học nhân trí phải đi sâu vào nội bộ của bạo quyền độc đảng toàn trị để thấy cho thấu các mâu thuẫn, các xung đột, các tranh giành quyền lực chỉ vì quyền lợi để bồi đắp cho tư lợi nhóm, bè, phái, đám. Các mâu thuẫn, các xung đột, các tranh giành bắt buộc phải dẫn tới: thanh trừng nội bộ, thanh toán đồng chí, nơi mà bạo lực mang sắc diện của ám sát, của đầu độc, của khủng bố, của thủ tiêu…

Tại đây, tương lai luận nhân tri dựa vào các kết quả về đấu đá quyền lực, chụp giựt quyền lợi, vơ vét tư lợi của nhóm, bè, phái, đám sẽ giúp cho tương lai học nhân trí hiểu sâu xa những đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong hệ thống độc đảng toàn trị, để thấy sự truy diệt nhau trong ĐCSVN là phản xạ, rồi tiêu diệt nhau trong ĐCSVN là phản ứng sinh tồn với lý lẽ của âm binh là một sống một còn giữa những tội phạm ngày ngày gọi nhau là đồng chí. Có những kịch bản gì sẽ xẩy ra:

*Mâu thuẫn tột cùng giữa Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng vì tư lợi là «ăn chia không đều», cộng với khác biệt kiểu dị ứng nhau về quan niệm quốc phòng chống an ninh, và an ninh cản quốc phòng. Trong đó, sẽ lộ ra chân tướng của bọn mại quốc cầu vinh, theo Tàu tặc để phản dân hại nước, sẽ lộ thêm tà diện của bọn «đã chuẩn bị cao bay xa chạy, đã chuyển tiền của qua phương Tây, mà trong túi của chúng đã có quốc tịch ngoại».

*Mâu thuẫn đột biến giữa lập pháp và hành pháp; với những nhân tố hiện nay đang rất thiểu số nhưng thực tập làm trọn nhiệm vụ dân biểu lại được xã hội dân sự hỗ trợ, cùng lúc được sự ủng hộ của các nạn nhân, từ dân đen tới dân oan, sẽ tạo được phong trào xã hội. Chỉ cần vài dân biểu, một phong trào xã hội đứng vững trong nhiều tuần, nhiều tháng trong các thành phố lớn, làm nền cho các phong trào của nông dân, đòi hỏi không những công bằng, mà trực diện để yêu cầu hành pháp phải đứng về phía dân từ thượng tôn pháp luật tới cải cách dân sinh, nhất là trong giáo dục và y tế. Chính lập pháp khi lên tiếng nói của quốc hội biết đại diện cho quốc dân có thể đấu tranh làm thay đổi chính phủ, chính là bước đầu làm thay đổi cơ chế, rồi định chế, và cuối cùng là chế độ.

*Mâu thuẫn bất chợt giữa quốc hội và ĐCSVN; là khả năng hiếm hoi, thật hiếm có với các đại biểu quốc hội là đảng viên trong tà thuật đểu cáng «đảng cử dân bầu». Nhưng khả năng hiếm hoi có thể trở thành khả năng hiếm muộn trong sinh hoạt xã hội được chính trị hóa nhờ quá trình nhận thức của các chủ thể sáng suốt trong quốc hội, không còn muốn ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu với đám nghị gật, cúi đầu để bấm nút theo lệnh của ĐCSVN. Khi các chủ thể nhận thức này đang là đại biểu lại có cùng khuynh hướng cải tiến để tiến bộ, lại biết hợp lực với các chủ thể đang có mặt trong chính quyền hoặc trong thượng tầng lãnh đạo của ĐCSVN. Cùng lúc, lại được trợ lực bởi những phong trào xã hội tiến bộ, song hành cùng một xã hội dân sự, có mong cầu đưa dân tộc sớm vào nhân lộ văn minh cùng nhân loại. Tất cả sẽ tạo lực đấu tranh mới, làm xoay chuyển tình hình theo hướng nhân tri sáng suốt, nhân trí tỉnh táo để vô hiệu hóa ngu dân trị của ĐCSVN.

Ung thư nội bộ

Thay đổi từ nội bộ của ĐCSVN luôn là giả thuyết khả thi nhất để hiểu các chuyển biến về vận mệnh của một dân tộc trong hệ thống bạo quyền độc đảng toàn trị. Chính tình hình Đông Âu dưới loại chế độ này, cùng với vai trò cá nhân như GorbaChep đã làm sụp đổ cả một hệ thống cộng sản cuối thế kỷ XX là định đề cần đào sâu trong tương lai học. Nhưng định đề này sẽ gặp ít nhất ba loại trở lực trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay:

– ĐCSVN hiện nay không có loại minh chủ như GorbaChep, rồi minh chúa cũng không có bóng dáng hoặc diện mục trong ĐCSVN hiện nay. Minh chủ xoay chuyển tình hình để thay đổi số kiếp một dân tộc, luôn có nội cộng chính trị, bản lĩnh chính khách, tầm vóc chính tri để thấy được lối ra cho giống nòi.

– ĐCSVN hiện nay không có chính khách đúng nghĩa trong định nghĩa về nhân tri chính trị, nhân trí chính trường với kỹ năng đối thoại với thực năng kiến thức để thuyết phục xã hội và dân tộc bằng các chính sách nhìn xa trông rộng.

– ĐCSVN hiện nay không có các chủ thể biết chọn đối thoại để đối luận bằng lý luận chỉnh lý, bằng lập luận hợp lý, bằng giải luận toàn lý, lấy lý trí cá nhân để xây trí tuệ tập thể, để dựng tuệ giác cho lãnh đạo chính trị.

Bi kịch vắng bóng nhân tài, biệt tăm minh chủ, biệt dạng chủ thể lãnh đạo, có chủ quyết sáng suốt làm nên quốc sách vị Việt tộc, chỉ vì các lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay, vừa không phải là chính trị gia theo nghĩa thông thường, vừa không phải là những lãnh tụ quốc gia dám kham, lãnh, nhận, cõng các quốc sách làm được chuyện thay đời đổi kiếp cho Việt tộc. Bi kịch làm bi đát não trạng, bi thảm cho não bộ của họ.

Các lãnh đạo của ĐCSVN không hề là: «Người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu», họ lại càng không chịu học hỏi để nắm chân lý của sinh hoạt chính trị là thường xuyên phải: «So ra mới biết ngắn dài » qua ứng cử-bầu cử-đắc cử theo phương cách đa nguyên. Họ tầm thường trong ích kỷ của những kẻ «ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau». Họ vô tri vì không biết là trí thức Việt tộc nhìn họ (như không nhìn họ) và ngượng vì họ: «Đứa ngu cởi truồng, người khôn mất mặt». Và «nói gần nói xa không qua nói thật» là trong âm giới của bạo quyền độc tài toàn trị của họ, thì họ không có tư cách liêm khiết đường đường chính chính, không có phong cách quang minh chính đại.

Nên họ không có nhân cách, mà không có nhân cách thì đừng làm lãnh đạo! Và tà cách của họ đã lộ qua điếm cách của bọn cướp ngày là quan thôi! Thậm chí đang là lãnh đạo từ lập pháp tới hành pháp, là trong túi đã có quốc tịch ngoại, tiền đã chuyển ra ngoài, và con cái đã qua phương Tây từ lâu. Phân tích sâu như vậy để thấy thật rõ họa cảnh tối tăm của một dân tộc nạn nhân của ngu dân trị tới từ một đảng cầm quyền mang cốt, lõi, cội, rễ của ngu trị não trạng (vắng kiến thức, rỗng tri thức, trống trí thức).

Khi các lãnh đạo của ĐCSVN lập ban cố vấn, tìm tư vấn, thì những chuyên gia làm việc cận kề các lãnh đạo này cũng không có lý trí khoa học, trí tuệ văn minh, tuệ giác minh triết. Từ lý lịch đến hồ sơ cá nhân, từ bản lai diện mục tới phương pháp luận đề ra đường lối chỉ đạo, các chuyên gia quốc tế không thấy nội công chính sách, bản lĩnh chính trị, tầm vóc quốc sách của các lãnh đạo lẫn các cố vấn của họ. Rốt cuộc, thì «Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã», nên «âm binh tìm âm binh» để lập cuộc sống chung «cá mè một lứa» trong đặc quyền, đặc lợi, đặc ân mà thôi. Ngày tàn của bạo quyền độc đảng toàn trị dễ thấy qua tương lai luận tri thức làm nên cho tương lai học nhân thức, trong đó ngày tận thế của độc quyền tà trị ĐCSVN đã bị dân tộc vạch mặt chỉ tên:

*Hèn với giặc, ác với dân trong hiểm họa trước Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn, Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác); cùng lúc lại lao lý hóa các đứa con tin yêu của Việt tộc, biến họ thành tù nhân lương tâm, để truy cùng diệt tận với các hành động bất nhân thất đức của công an trị.

*Mưu hèn kế bẩn bằng tà quyền tham quan trị, bằng ma quyền tham nhũng trị, biến dân lành thành dân oan, trong màn trời chiếu đất, biến dân tộc thành dân đen một cách điếm nhục nhất là làm nô bộc cho các quốc gia láng giềng, trai thì lao nô, gái thì nô tỳ.

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa). 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s